#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Stavba

Victoria Palace

Lokace:
Praha 6 – Bubeneč
Vítězné náměstí
Verdunská
Jugoslávských partyzánů
Kancelář:
JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.
Investor:
KAPRAIN DEVELOPMENT s.r.o., Penta Real Estate s.r.o.
Typologie:
Bydlení, Kanceláře, Obchod, Občanská vybavenost
Stav:
Stavba
Zahájení:
2016
Dokončení:
Q1 2024
Investice:
1 mld. Kč
Počet bytů:
93
Aktualizováno:
17. 1. 2023
Zdroj informací:
JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s., victoria-palace.cz
01/05

Victoria Palace je dostavbou proluky na Vítězném náměstí, která je vymezena ulicí Jugoslávských partyzánů, severní hranou Vítězného náměstí a ulicí Verdunská. Budova dotváří urbanistickou strukturu lokality s respektem k původní urbanistické koncepci Antonína Engela. Návrh umisťuje do proluky charakteristickou typologii dejvického bytového domu s městským parterem a zeleným vnitroblokem. Přízemí objektu bude sloužit pro obchody a občanskou vybavenost, v nadzemních podlažích jsou umístěny bytové jednotky a v suterénních patrech se nachází garážová stání.

Výchozí princip architektury nové budovy je definován formou budovy Generálního štábu armády ČR, jehož kopie měla podle koncepce Antonína Engela stát na místě záměru. Hmota objektu je zrcadlovým protějškem budovy Generálního štábu, která je akcentována zakroužením hmoty s valbovou střechou a výrazným vertikálním členěním reflektující klasické architektonické kánony.