#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Náměstí Bratří Jandusů

Celý název:
Revitalizace náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi
Lokace:
Praha 22 – Uhříněves
náměstí Bratří Jandusů
Přátelství
Kancelář:
M2AU s.r.o.
Investor:
MČ Praha 22
Autor:
Daniel Struhařík, Filip Musálek, Linda Obršálová, Ondřej Kvaček, Silvia Pajerová
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q3 2020
Investice:
537 mil. Kč
Aktualizováno:
25. 10. 2021
Zdroj informací:
cceamoba.cz
01/02

Porota z 25 žádostí o účast vybrala 8 týmů, které vypracovaly soutěžní soutěžní návrhy. Tyto návrhy pak hodnotila anonymně (porota nevěděla, kdo odevzdal který návrh).

Jaká je motivace obnovy náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi? Motivací je to, že občanům (starousedlíkům i nově přistěhovaným) a politické reprezentaci na tomto náměstí, které v současnosti až tak úplně náměstí nepřipomíná, záleží. Místo průsečíku potoka Říčanky a silnice Přátelství (kdysi Císařské cesty) má bohatou faktickou historii, ale do jeho vnímání se propisují také historie osobní, jak se budete mít možnost přesvědčit v soutěžním zadání.

Anotace:

Jedno náměstí - tři rozdílné charaktery. Historické centrum Uhříněvsi je potokem Říčanka přirozeně rozděleno na tři charakterově odlišné části; ty v návrhu rozpracováváme koncepčním, materiálovým a krajinářským řešením. Důraz je kladen na zklidnění dopravy, posílení pěších vazeb, kompozici využití, vztah mezi historickým a novým a krajinářské úpravy v doprovodu modro-zelené infrastruktury. Centrální veřejný prostor před školou a kostelem je rozšířen změnou trasování ulice Přátelství. Dominantou se stává socha sv. Jana Nepomuckého v ohnisku kompozičních pohledů Na centrální prostor navazuje klidné místo u potoka pod korunami stromů, který je nově zapojen do organismu náměstí. Poslední částí je parkově upravené dětské hřiště.

Hodnocení poroty:

Návrh jsme už od samého počátku považovali za jeden z favoritů. Mimořádné, a co ho odlišuje od všech ostatních, je jasné a čitelné rozvržení řešeného území do tří srozumitelných celků. Už jen tím je práce s územím daleko snadnější. Návrh pak udává pravidla pro definování charakteru každého z těchto prostor zvlášť. Uměřenou prací následně vzniká pro toto místo v obci návrh, který považujeme za jednoznačný, přesvědčivý, flexibilní, přímočarý. Návrh počítá s umírněným přetrasováním ulice Přátelství tak, že výsledné řešení rozšiřuje prostor před školou a pod kostelem na úkor prostoru před budovou Kormak. Dimenze parkovacích kapacit a parkování K+R je zcela v souladu s představou městské části. Přínosem pro pěší je podchod pod ulicí Přátelství kolem Říčanského potoka. Pozitivní je také umístění dominujícího herního prvku pro děti mimo jižní část řešeného území, kterou nechává na přání obyvatel spíše klidnější. K dalšímu řešení je umístění dvou dopravních přechodů, které nemusí být povoleny. U tohoto návrhu se dají snadno vypořádat námitky OŽP. S požadavkem městské části na navrácení vzrostlých dřevin do návrhu lze vzhledem ke konceptu řešení velmi dobře pracovat. Z řešeného území je v návrhu odstraněna větší část zelených ploch. Konkrétní řešení povrchů vychází z konkrétních funkcí jednotlivých částí. Většinou se jedná o dlažbu. Množství doplňované zeleně není přehnané, s vodou návrh pracuje velmi realisticky. Modrozelená infrastruktura je vyřešena velmi reálně (ne pouze naoko). Místo působí jako náměstí už na první pohled. Ze všech návrhů se právě tento nejvíce přibližuje požadavku MČ na to, jakým způsobem má klasické náměstí v obecném slova smyslu vypadat. Vhodné je i přemístění sochy Jana Nepomuckého na důstojné místo před kostelem. Rozšířený prostor před školou tak kromě setkávání dětí před nebo po škole, nebo pořádání kulturních akcí, dostává ještě další význam. K dořešení je tu vzhledem k intenzitám dopravy otázka vztahu toho místa k rušné silnici.