#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Kultura
Studie

Kongresové centrum

Celý název:
Dostavba Kongresového centra Praha
Lokace:
Praha 4 – Nusle
5. května
Kancelář:
OCA Barcelona Architects, scp., CMC architects, a.s.
Investor:
Kongresové centrum Praha, a.s.
Typologie:
Kultura, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Kongresové centrum Praha, a.s.

Nadhledová vizualizace předprostoru Kongresového centra Praha

Vizualizace prostoru před dostavbou Kongresového centra Praha

Vizualizace dostavby Kongresového centra Praha, pohled mezi budovy

Vizualizace dostavby Kongresového centra Praha, pohled napojení budov

Vizualizace předprostoru Kongresového centra Praha, výstup z metra C

Fotografie současného stavu, pohled na parkoviště Kongresového centra Praha

Fotografie současného stavu, východní pohled

Fotografie současného stavu, pohled na parkoviště Kongresového centra Praha

Fotografie současného stavu, severní pohled

Fotografie současného stavu, pohled z lávky přes Pankrácké náměstí

01/10

Nadhledová vizualizace předprostoru Kongresového centra Praha

Nová budova Kongresového centra Praha, jejíž podoba vzešla z otevřené architektonické soutěže s mezinárodní účastí, bude sloužit kongresům, konferencím, společenským akcím a zejména výstavám, jež zpravidla doprovázejí kongresový program. Bude stát na jih od stávající budovy a bude mít podlouhlý tvar. Hlavní výstavní prostor bude možné upravit podle potřeb konkrétního vystavovatele, má variabilní vnitřní uspořádání. Je důležité, že vítězný návrh neřeší pouze novou budovu, ale rovněž její okolí – nová budova položí základ kvalitnímu veřejnému prostranství a navržené urbanistické řešení by mělo v poslední etapě realizace zahrnovat i transformaci pražské magistrály z dopravní tepny v městský bulvár.