#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Bytový dům Radlická

Lokace:
Praha 5
Radlická
Kancelář:
Fertyk
Investor:
HAKUNA MATATA s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2017
Investice:
90 mil. Kč
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
Fertyk
01/03

Centrální část Smíchova protínající ulice Radlická je ze severní strany lemována téměř souvislou blokovou zástavbou zejména činžovních domů. V prvním z těchto bloků na západ od křižovatky s ulicí Ostrovského se nachází objekt z roku 1890, který je nyní ve velmi špatném technickém stavu. Dle návrhu projde komplexní rekonstrukcí, dostavbou a nástavbou. Poté bude sloužit především jako nájemní dům a v parter bude využit po účely obchodu, služeb anebo stravování.

Část stávajících stavebních konstrukcí bude využita v od úrovně suterénu po strop třetího nadzemního podlaží. Signifikantním prvkem navrhovaných stavebních úprav objektu je uliční fasáda s cihlovým obkladem a francouzskými velkoformátovými okny. Parter do Radlické ulice budou tvořit výlohy komerční jednotky v šířce a rastru oken podlaží nad ním. Návrh členění uliční fasády vychází z tektoniky a rytmu oken původního objektu. Dva rizality po stranách budou zachovány a ještě zdůrazněny jejich zvýšením a použitím trojdílných okenních výplní. Na severní straně je navržen vstup do bytové části, na jižní straně byl stávající vjezd do dvora využit pro vjezd do podzemních garáží s mechanickými zakladači.

Dvorní fasáda druhého až pátého podlaží, orientovaná do dvora, s francouzskými okny, je doplněna o balkóny. Z druhého podlaží je přímý vstup na zatravněnou střechu podlaží prvního, kde jsou k bytům navrženy předzahrádky, společný dvorek se zelení a průchody do dvorního objektu s ateliéry. Ateliéry ve dvoře budou kryté plochou vegetační střechou s několika světlíky. V interiéru objektu budou využity zachované fragmenty stávající budovy, zejména části veřejného interiéru, s jasným rozlišením původních a nových stavebních prvků a konstrukcí.