#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Bydlení
Dokončen

Truhlárna

Celý název:
Rezidenční projekt Truhlárna
Lokace:
Praha 6 – Břevnov
Za Strahovem
Kancelář:
under-construction architects s.r.o.
Investor:
REALISM Development s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2017
Dokončení:
2018
Investice:
93 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
REALISM Development s.r.o.
01/03

Truhlárna vznikla v části Prahy 6 – Břevnov, uprostřed malebných uliček památkové oblasti Tejnka, na místě dřívějšího zájezdního hostince a staré truhlárny. Projekt volně navazuje na atmosféru starého Břevnova, zároveň však přináší bydlení v souladu s očekáváním od nejvyššího rezidenčního segmentu. Propojuje v sobě to nejlepší z historie i současnosti – tradice a genius loci místa jdou ruku v ruce s komfortem a bezpečností, které dokáží poskytnout jen nejmodernější technologie a inteligentní systémy. Truhlárna má mnoho tváří – obyvatelé ocení její ryze praktickou stánku, jako je pohodlné dopravní spojení do centra i mimo město, dostupnost veškerých služeb, kultury a zábavy, ale i večerní ticho a klid po návratu domů, do soukromého „zeleného pokoje“.

Projekt se skládá ze čtyř velkoryse řešených rodinných domů o třech patrech, z nichž každý má své vlastní domovní znamení, svou vlastní identitu. Domy jsou inspirovány londýnskými townhousy, jejich duší je ale místní památková rezervace. Jednotlivá podlaží se velkoryse otevírají prosklenými plochami a vzdušnými terasami do jižních zahrad, oproti tomu strana do ulice odcloňuje čilý městský život. Každý dům disponuje střešní terasou, odkud se rezidentům přes hřeben střechy nabízí výhled na úchvatné panorama Hradčan.

Intimní zahrady Truhlárny poskytnou soukromí, ale díky své promyšlené a vzájemně provázané architektuře i vazbu na okolí. Každá zahrada překvapí nějakým skrytým zákoutím, jako celek pak nabízí skvělý výhled z oken a teras domů. Přirozeným a téměř neviditelným propojením interiéru se zahradou se domov rozšiřuje o další obytnou místnost v zeleni – vnitřní prostor v Truhlárně žije v symbióze s tím vnějším, plynule do sebe přecházejí a doplňují se.