#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Infrastruktura
Studie

Čtvrťové centrum Háje

Celý název:
Územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje
Lokace:
Praha 11 – Háje
U Modré školy
Opatovská
Kancelář:
ATELIER SAEM, s.r.o.
Autor:
Jan Cyrus, Jan Duchoň, Michal Procházka, Radek Sláma, Šárka Bockschneiderová
Spolupráce:
Jan Šteflíček, Jiří Surovec, Monika Kaifošová, Václav Bažant
Typologie:
Infrastruktura, Landscape, Občanská vybavenost, Rozvojové území, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q4 2018
Aktualizováno:
22. 2. 2022
Zdroj informací:
praha.eu
01/03

Řešená oblast Jižní město – Háje je ze severu vymezena ulicí Kupeckého, okolo budovy multikina Galaxie a následně ulicí Kosmická, odkud pokračuje směrem na východ, kde tvoří hranici ulice Hlavatého. Z jižní strany je oblast vymezena ulicemi Mejstříkova, Ocelíkova a Sulanského. Západní hranice je tvořena pěší komunikací, na straně u Centrálního parku, která vede souběžně s komunikací v ulici U Modré školy.

Oblast nepravidelného tvaru je orientována delší osou východo-západním směrem shodně s průběhem ulice Opatovské, která má status sběrné komunikace městského významu. Svým průběhem, stavebním uspořádáním a intenzitou provozu Opatovská zřetelně rozděluje území na severní a jižní část, která jsou kromě úrovňových přechodů pro chodce propojeny též pěší lávkou.

Z morfologického hlediska se terén celé oblasti mírně svažuje k jihu, výrazněji v částech jižně od Opatovské ulice.

V severní zastavěné části se nachází centrum vybudované v rámci tzv. komplexní bytové výstavby během 70. a 80. let 20. století. Nacházejí se zde dva výstupy ze stanice metra C Háje s podzemním depem, na povrchu pak autobusový terminál, čerpací stanice, patrové garáže a polyfunkční budovy pro obchod, služby a kulturu, včetně navazujících veřejných prostranství. Hlavní aktivity se zde odehrávají na terase v úrovni 2. NP. V jižní části, která je převážně nezastavěná, dominují dva výškové bytové domy ve Steinerově ulici, č. p. 735, a Bajkonurské ulici, č. p. 736. Veřejnosti přístupné objekty představuje velkoprodejna Lidl na adrese Steinerova, č. p. 960, s budovou Finančního úřadu pro Prahu - Jižní Město na adrese Opatovská, č. p. 964.

Dopravní napojení je z hlediska individuální automobilové dopravy zajištěno komunikací Opatovská, na kterou jsou napojeny místní komunikace III. třídy zajišťující dopravní obslužnost v území. Z hlediska MHD je obsluha zajištěna linkou metra C, stanicí Háje a městskou a příměstskou autobusovou dopravou. Háje jsou tedy přestupní stanicí pro příměstské autobusové spoje. V roce 2017 proběhlo mezi křižovatkami Opatovská – U Modré školy – Novomeského a Opatovská – Výstavní měření intenzit dopravy. Naměřena intenzita, ve směru Výstavní – Novomeského, je celkem 8886 vozidel, z toho je celkem 886 autobusů MHD. Naměřena intenzita, ve směru Novomeského – Výstavní, je celkem 8591 vozidel, z toho je celkem 891 autobusů MHD.