#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Motolské údolí I

Celý název:
Motolské údolí – revitalizace ulic Plzeňská a Vrchlického
Lokace:
Duškova
Plzeňská
Vrchlického
Architekt:
Boris Redčenkov, Jaroslav Wertig, Prokop Tomášek
Kancelář:
A69 - architekti s.r.o., terra florida, v.o.s.
Investor:
MČ Praha 5
Spolupráce:
ATELIÉR DUK s.r.o., Barbora Havrlová, Pavla Enochová, PPU spol. s r.o., Tomáš Cach
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2016
Dokončení:
2050
Aktualizováno:
6. 10. 2021
Zdroj informací:
a69.cz
01/07

V souvislosti s tendencemi rozvoje Prahy je zřejmé, že údolí Motolského potoka má chuť změnit svůj charakter. Sílí tlak na to, aby se z Plzeňské stala městská třída, aby se území proměnilo z dopravního koridoru na těžiště lokality se službami, obchodem a kulturou. Místo má potenciál tuto změnu iniciovat a dlouhodobě připravovat. Studie nepracuje pouze se samostatnými ulicemi, ale definuje městský prostor Motolského údolí, které má ambice stát se funkčně i provozně významnou městskou linií. Motolské údolí se stane těžištěm života na západ od Anděla a spojnicí návaznými částmi Prahy 5. Studie definuje Plzeňskou jako obytnou ulici s MHD, Vrchlického jako boulevard, propojuje parky do zelené osy a iniciuje vznik nových lokálních center. Má motivační charakter s cílem naplnit vizi multifunkční lokality, která udržitelným způsobem může sloužit nejen místním obyvatelům, ale obstát v širších souvislostech celého Smíchova…Prahy.

Participace, která studii předcházela, determinovala pět základních témat (doprava, zástavba a město, krajina, centrum a vybavenost, vizuální kvality), jejichž problematiku studie řeší na všech úrovních návrhu od celkové koncepce přes regulaci území až k detailu veřejných klíčových prostranství.