#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Stavba

Vysočanský mlýn

Lokace:
Praha 9 – Vysočany
Ke Klíčovu
Jandova
Kancelář:
Bogle Architects s.r.o., City Work s.r.o.
Investor:
Metrostav Development a.s.
Autor:
Jakub Obůrka, Juraj Sonlajtner, Václav Alda
Typologie:
Bydlení, Kanceláře, Obchod, Občanská vybavenost, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Stavba
Zahájení:
2017
Dokončení:
Q3 2025
Počet bytů:
647
Aktualizováno:
16. 1. 2023
Zdroj informací:
Metrostav Development a.s., stavbaweb.cz, citywork.cz, vysocanskymlyn.cz

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

01/05

Vizualizace architektonického návrhu

Bývalé pekárny Odkolek ve Vysočanech byly v roce 1945 jednou z největších firem svého druhu u nás. Pracovalo zde na 700 zaměstnanců. Dnes je však areál rozsáhlým, veřejnosti uzavřeným brownfieldem, který chátrá. Cílem společnosti Metrostav Development, která připravuje revitalizaci areálu, je využít potenciál území, navázat na industriální minulost místa a vytvořit plnohodnotnou rezidenční čtvrť. Kromě nových bytů vznikne v areálu potřebná občanská vybavenost i kvalitní veřejná prostranství, která budou sloužit nejen novým rezidentům, ale i obyvatelům navazujících obytných čtvrtí. Proto byli do přípravy projektu zapojeni i místní obyvatelé, kteří jsou nejlepšími znalci území.

Základní kompoziční osou areálu je pěší zóna procházející celým areálem ve východozápadním směru, která je na obou koncích zakončena náměstím. Centrem západní části areálu je „Malé náměstí“, přes které bude průchodem v objektu možné projít přímo do Vysočanské ulice. Těžištěm východní části území je „Velké náměstí“, které je ukončeno terénním zlomem a dominantní opěrnou zdí se schodištěm vedoucím na vyhlídkové místo v koruně zdi. Podél opěrné zdi bude procházet zcela nová pěší cesta se schody vedoucími do ulice Pod Krocínkou. V území vzniknou i dva větší parkové prostory, které se stanou místem pro volnočasové aktivity dětí a dospělých.

Pro zpracování návrhu bylo vybráno architektonické studio City Work. Návrh revitalizace a dostavby bývalé budovy mlýna byl svěřen britsko-českému studiu Bogle Architects.