#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Studie

Michelské pekárny

Lokace:
Praha 4 – Michle
Pekárenská
Kancelář:
JESTICO + WHILES ARCHITECTS, s.r.o.
Investor:
Skanska Reality a.s.
Typologie:
Bydlení, Transformační území
Stav:
Studie
Zahájení:
2016
Dokončení:
2030
Aktualizováno:
2. 5. 2024
Zdroj informací:
Skanska Reality a.s.

Vizualizace architektonického návrhu

Skica návrhu

Skica návrhu

Skica návrhu

01/04

Vizualizace architektonického návrhu

Projekt Michelské pekárny je druhý projekt z dílny Skanska Reality do jehož plánování byla přizvána veřejnost. Zapojení veřejnosti a diskutovaná témata nastavila pracovní skupina, složená ze zástupců politického vedení a Úřadu městské části Praha 4, zástupců vlastníka území a developera Skanska Reality a také z několika místních občanských aktivistů. K podkladům z veřejného setkání přidala městská část a Skanska Reality své požadavky na kvalitu řešení, a dohromady tak vzniklo zadání pro architekty formou doporučení pro dopracování výsledné studie. Toto doporučení v současné době zapracovávají architekti z atelieru Jestico + Whiles do výsledného urbanisticko-architektonického řešení – zejména podobu veřejných prostranství, dopravy včetně pěších cest, uspořádání a výšky domů a rozmístění služeb. Urbanistické řešení souboru vychází z návrhu čtyř bloků se členitými budovami s 4 - 9 nadzemními podlažími a občanskou vybaveností, jako je například školka, obchod, kavárna a další služby.

Návrh vytváří kvalitní zástavbu, která využije co nejvíce z možností a kvality lokality, zhodnotí je ve svůj prospěch a zároveň absorbuje určité urbánní nedostatky blízkého okolí, které jsou vnímány i stávajícími obyvateli z okolí, a tím tuto oblast pozvedne. Zástavba je tvořena otevřenými bloky ve tvaru písmene U, které jsou směrem na východ k trati více otevřené. Navržené objekty a prostory tvoří jasnou strukturu, která je dobře čitelná, umožňuje snadnou orientaci v prostoru a navazuje na stávající ulice v okolí. Výška domů je různorodá, pohybuje se mezi jedním až deseti nadzemními podlažími, převážná část mezi šesti až osmi. Výškově členění střídá výškové akcenty nízkými objemy, což umožňuje průhledy skrz deskové/blokové formace, dobré prosvětlení a proslunění a zároveň působí pozitivně na vnímání množství zastavěného prostoru z perspektivy a pohledu člověka, který se v místě bude nacházet. Auta vjíždí na pozemek v severní a jižní části při jeho hranicích a celá střední část území je klidová a zůstává přístupná pouze pěším. Obchody a služby jsou umístěné při pěším vstupu z Pekárenské ulice (potraviny, pekárna, drobné obchody a služby), na konci parku v zeleni je umístěna malá kavárna/restaurace. Na severu najdeme školku obklopenou zelení.

Cílem je vytvořit v zástavbě hodnotné veřejné prostory, které budou umožňovat jasnou identifikaci a pohodlné aktivní užívání lidmi z nově vybudovaných i již existujících obytných staveb v místě a blízkém okolí a budou usnadňovat sociální kontakt mezi lidmi. Návrh respektuje požadavek veřejnosti na dobrou průchodnost územím a napojuje se na stávající zeleň, pěší a cyklistické komunikace a veřejné prostory. Hlavním veřejným prostranstvím je velkorysý středový prostor – park – který je plně otevřený do stávající zástavby a mění svůj charakter při procházení skrz – od stávající zástavby je navržen jako více zpevněný a městský, směrem na východ se jeho charakter mění na více přírodní a přechází do otevřeného zeleného prostoru průchodem mezi domy a navazuje na stávající zelený pás daný územním plánem. Systém pěších tras a veřejných prostorů umožňuje průchod územím ve všech směrech i kolem dokola. Při Pekárenské ulici i podél hranic pozemku je zachováno maximální množství stávajících stromů a zelených ploch. Otevřené vnitrobloky jsou rozděleny dle charakteru na poloveřejné a polosoukromé. Při objektech jsou navrženy plochy soukromé – předzahrádky, tedy v návrhu je vytvořená úplná hierarchie prostor z vlastnického (majetkoprávního) hlediska.