všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
774 projektů
Bydlení
Stavba

Statek Malešice

Celý název:
Rekultivace statku Malešice
Lokace:
Praha 10 – Malešice
Malešické náměstí
Podle Trati
Investor:
Centrum sociálních služeb Praha
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.
hl. m. Praha
MČ Praha 10
Typologie:
Bydlení
Stav:
Stavba
Zahájení:
2021
Investice:
746 mil. Kč
Počet bytů:
65
Aktualizováno:
12. 1. 2023

V rámci revitalizace statku Malešice na území městské části Praha 10 vzniknou městské nájemní byty a byty pro pentaplegiky s pečovatelskou službou. Bydlení bude doplněno dalšími funkcemi: komunitním centrum v budově zámečku, noclehárnou pro lidi bez domova a denním centrem, galerií v budově sýpky a kavárnou. Celý areál bude veřejně přístupný. Budova zámečku a další hospodářské budovy jsou kulturní památkou a stejně tak celý areál je památkově chráněn.