#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Stavební řízení

Malostranské náměstí

Celý název:
Revitalizace Malostranského náměstí
Lokace:
Praha 1 – Malá Strana
Malostranské náměstí
Architekt:
Martin Hájek
Investor:
hlavní město Praha
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
Q4 2017
Investice:
147 mil. Kč
Aktualizováno:
12. 3. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha

Vizualizace finální podoby, pohled z Letenské ulice

Vizualizace finální podoby

Vizualizace finální podoby, pohled na kašnu

Vizualizace finální podoby, pohled z Karmelitské ulice

Vizualizace finální podoby, pohled z Mostecké ulice

Vizualizace finální podoby, pohled na horní náměstí

Vizualizace finální podoby, pohled z Letenské ulice

Fotografie současného stavu, pohled na bývalé parkoviště

Fotografie současného stavu, pohled směrem k Letenské ulici

Fotografie současného stavu, pohled na kostel sv. Mikuláše

01/10

Vizualizace finální podoby, pohled z Letenské ulice

Malostranské náměstí je jedno z nejstarších pražských náměstí, které od svého založení tvoří těžiště Malé Strany. V průběhu staletí se jeho forma a náplň proměňovala, přesto základní urbanistický rámec přetrvává. Projekt revitalizace je výsledkem několikaleté snahy města a místních iniciativ zkultivovat toto významné, ale zanedbané veřejné prostranství. Autorem vítězného návrhu nové podoby náměstí jsou architekti Martin Hájek, Václava Hájek a Petr Horský z Ateliéru Hájek, kteří uspěli v architektonicko-urbanistické soutěži v r. 2014.

Po revitalizaci bude náměstí ve spodní i horní části nabízet velkorysý prostor, který může dobře sloužit všem – návštěvníkům Prahy, Pražanům i místním obyvatelům Malé Strany. Náměstí nabídne klidné posezení a možnost vnímat atmosféru historického centra, ale i dostatek místa pro trhy a kulturně-společenské aktivity. Současně bude také přívětivější a bezpečnější pro chodce. Soudobá architektura vstoupí do prostoru náměstí skrze nový vodní prvek a v horní části náměstí přibude několik dalších stromů. V roce 2019 bylo vydáno stavební povolení. Mezitím proběhla v souladu s projektem rekonstrukce tramvajové trati, takže už dnes je možné si přímo na místě prohlédnout, jak bude vypadat nová dlažba náměstí. V roce 2022 byla rozhodnutím Rady hl. m. Prahy příprava akce zastavena.