#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Studie

Trojmezí

Lokace:
Praha 11 – Chodov
Praha 4 – Záběhlice
Praha-Hostivař
Kancelář:
Gogolák+Grasse architekti
Typologie:
Landscape
Stav:
Studie
Aktualizováno:
17. 4. 2024
Zdroj informací:
iprpraha.cz

Fotografie současného stavu

Zdroj: IPR

Fotografie současného stavu

Zdroj: IPR
01/02

Fotografie současného stavu

Zdroj: IPR

Rada hlavního města Prahy v roce 2021 pověřila IPR zpracováním krajinářské studie na území tzv. Trojmezí. Cílem studie je definovat přírodní hodnoty území a vytvořit příjemný prostor pro trávení volného času.

Jedná se o oblast na pomezí městských částí Praha 4, 10, 11 a 15. Trojmezí je významnou rekreační lokalitou například pro obyvatele Chodova, Spořilova, Hostivaře či Záběhlic. Větší část území zasahuje do přírodního parku Hostivař–Záběhlice. Kromě přírodní památky Meandry Botiče se tu nachází i několik retenčních nádrží nebo rozsáhlý zanedbaný ovocný sad. V minulosti si jak vlastníci, tak občanská sdružení nechali pořídit na území několik studií, ale žádný návrh nenalezl potřebnou shodu. V dubnu 2021 proto Magistrát hl. m. Prahy společně s městskými částmi vydal memorandum o společném postupu při využití území Trojmezí. V něm se město zavázalo pověřit IPR Praha vypracováním krajinářské studie pro celou lokalitu.

IPR