#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Studie

Bytový dům Řepy

Lokace:
Praha 17 – Řepy
Mrkvičkova
Šímova
Kancelář:
Hlaváček & partner, s.r.o.
Investor:
CPI Group, a.s.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Studie
Zahájení:
2017
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
hlavacek-partner.cz
01/05

Zadáním investora je rekonstrukce stávajících panelových objektu a zároveň změna jejich funkce z hotelového souboru na bytový. Navrhovaný koncept obytného souboru tvoří 4 samostatné provozuschopné objekty, ve kterých se nacházejí bytové jednotky. Hmota všech domu je propojena podzemní parkovací platformou, jejíž střecha se nachází v úrovni přízemí všech objektů. Prostor mezi objekty je řešen převážně jako polosoukromé prostranství, sloužící pro rezidenty. Byty, které se nachází v úrovni přízemí, disponují soukromými předzahrádkami.

Návrh počítá se zachováním stávající hmoty jen s drobnými modifikacemi. Stávající propojovací objekt D, bude nahrazen novou čtyř podlažní bytovou stavbou. Dále objekt B a C je navýšen o jednou podlaží, které je ustoupené od líce fasády. Největším zásahem do stávajícího urbanismu je změna uličního profilu ul. Mrkvičkova. Jsou zde navržena návštěvnická parkovací stání a předzahrádky, které tak ruší stávající chodník přilehlý k řešenému domu. Hlavní vstup do areálu se nachází ve stejné pozici jako v současnosti.

Celkový vzhled panelových objektů bude doplněn novými balkony a materiály, které změní současnou formu. V úrovni parteru je navržen cihlová podnož a společně s uskočeným patrem tak vytváří archetypální členění fasády, které na panelových stavbách chybí. Jako hlavní výrazové prvky tvořící architektonický a sjednocující výraz objektů jsou použity: cihlové pásky, omítka navržená ve dvou barevných odstínech, obkladové materiály, gabionové zídky.