všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
774 projektů
Bydlení
Záměr

Nový Zlíchov

Celý název:
Bytový dům Nový Zlíchov
Lokace:
Praha 5 – Smíchov
Nový Zlíchov
Investor:
hlavní město Praha
Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
Typologie:
Bydlení
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q1 2022
Dokončení:
2025
Investice:
70 mil. Kč
Počet bytů:
20
Aktualizováno:
12. 1. 2023
01/03

Projekt menšího bytového domu se zhruba 20 byty připravovaný Pražskou developerskou společností. Výstavba je zamýšlena na kompaktním svažitém pozemku v ulici Nový Zlíchov na území mětské části Praha 5. Výsledkem první fáze pro- jektu bude získání předběžného vyjádření Odboru územního rozvoje MHMP ke stavebnímu závěru a specifikace zadání pro výběr dodavatele projektových prací. Tato fáze poběží do roku 2022 a hl. m. Praha na ni dosud vyčlenilo z rozpočtu 5,8 mil. Kč. Nové byty zůstanou ve správě hl. m. Prahy a budou dále sloužit pro potřeby dostupného bydlení.