C entrum  A rchitektury  
a  M ěstského  P lánování
C enter  for  A rchitecture  
and  M etropolitan  P lanning

Galerie
Kavárna
Knihkupectví
Studovna
Kontakt

Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera (mapa)

Úterý—neděle,
9.00—21.00
Vstup zdarma

Facebook
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Metro B, stanice Karlovo náměstí
Tramvajová zastávka Karlovo nebo Palackého náměstí

Aktuální výstava: Čt 30/04 – Ne 30/06

CITYBLOK - výstava o veřejném prostoru

Celý program najdete na
facebook.com/camppraha/events

CAMP je nové Centrum architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy.

Kromě své základní funkce informačního centra je součástí CAMPu také výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovna, kavárna, venkovní terasa a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

Za realizaci projektu CAMP je zodpovědný Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, hlavní koncepční pracoviště zřízené pražským magistrátem pro oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a veřejného prostoru.

Najdete nás v centru Prahy na Karlově náměstí na dohled Emauzského opatství, na stejné adrese jako Institut plánování a rozvoje Prahy. Naší základnou jsou modernistické kostky z konce šedesátých let, jejichž autorem je významný český architekt Karel Prager.

Performance připravená pro výstavu CITYBLOK pojímá veřejný prostor a jeho struktury jako zdroj pohybu a zvuku. Čím se mohou stát městské prvky, které míjíme na našich všednodenních cestách? Objevujeme jejich meziprostory, kráčíme po jejich mezistezkách. Pokoušíme se zdvihnout lavičku za vibrací dlažebních kostek.

Eliška Brtnická
Vystudovala obor Nonverbální divadlo na pražské HAMU, kde absolvovala doktorký program s projektem o choreografii ve vzdušné akrobacii. Zabývá se především akrobatickým pohybem a jeho místem v různých uměleckých odvětvích. V roce 2010 založila soubor Cirkus Mlejn. Svou sólovou dráhu zahájila v roce 2016 tvorbou inscenace Enola. Často spolupracuje s akrobatkami Ilonou Jäntti /FI/ nebo Stéphanie N'Duhirahe /CH/. V posledních letech tíhne k výtvarnému pojetí svých inscenací (např. spolupráce se sochařem Čestmírem Suškou) a k site-specific. Působí také jako dramaturgyně mezinárodního festivalu Fun Fatale.

Stanislav Abrahám
Audiovizuální performer, zvukový umělec a hudebník. Jako zvukový designér a hudebník často účinkuje v kolaborativních projektech z oblasti divadelní tvorby a tance. Jeho specialitou je improvizování s elektronickými hudebními nástroji, vytváření soundscapes (zvukových koláží) za použití samplingu zvuku objektů a materiálů denní potřeby v reálném čase. Jako samostatný umělec realizoval zvukové instalace v galeriích, radioartovou kompozici pro Český rozhlas nebo konceptuální práci se zvukem ve veřejném prostoru. Mezi jeho hlavní zájmy patří také problematika vztahu člověka a nových médií. Toto téma zpracovává v jeho aktuálních pracech ve formě videa. Studuje obor Audiovizuální studia na Filmové Fakultě Akademie Múzických Umění v Praze, pracuje jako asistent v ateliéru Nová Média na Akademii výtvarných umění v Praze, kde také vede seminář zvukové tvorby.

Vstupenky zde.

Foto: Vojtěch Brtnický

Festival m³ / Umění v prostoru 2019

29.5. – 30.9. 2019

Téma: Biotop

Kurátoři: Tomáš Knoflíček a Libor Novotný

Lokalita: Vodní tok Rokytky

BUBEC o.p.s vás zve na mezinárodní sochařský Festival m³ / Umění v prostoru, který už potřetí oživí městskou krajinu na území Prahy. Festival je v roce 2019 umístěn v okolí toku říčky Rokytky v lokalitách na Praze 8 a 9. Ve veřejném prostoru vyroste třináct uměleckých děl od českých a zahraničních autorů, které bude pojit téma: BIOTOP.

Festival bude zahájen vernisáží 29. 5. v CAMPu - Centru architektury a městského plánování, kterou doprovodí diskuze s kurátory a umělci. Od 30. 5. do 1. 6. budou v libeňském Long Islandu a v lokalitách výstavy následovat tři programově intenzivní dny plné komentovaných prohlídek pro děti a dospělé, interaktivní práce s uměleckými díly a performance. Celý festival potrvá do 30. 9. 2019.

Vystavující umělci: Adam Vačkář | Rudolf Samohejl | Eliška Perglerová | Oldřich Morys | Richard Loskot | Jaroslav Kyša | Martin Kubica | Petra Hudcová | Daniel Hanzlík | Gregor Eldarb | Jiří Černický | cosa.cz - Markéta Mráčková a Barbora Šimonová

Finanční partneři: Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR

Partneři: Galerie hlavního města Prahy, Akademie výtvarných uměni v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Nadace Suška-Shameti, TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.

Mediální partneři: Radio Wave, Proti šedix

Jak můžeme využívat nové technologie ve prospěch obyvatel měst? Druhý ročník Prague City Data Congress se bude věnovat problematice městských dat a jejich využití pro plánování, rozvoji nových technologií a strategickémurozhodování na úrovni města. Uslyšíte experty ze světových měst, například Ekim Tan z nizozemské organizace Play the City, která aplikuje herní principy na plánování měst.

Registrujte se zde.

Promítání filmu a následná debata s hosty o konceptu udržitelné módy a spotřeby. Jak se v posledních letech proměňuje módní průmysl? Je možné udržitelnou spotřebou zmírnit dopad chování člověka na planetu a klima? A jakými způsoby lze přistupovat k módě a spotřebě udržitelně?

Pořádá Ministerstvo životního prostředí v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.

Trailer zde.

Vstupenky zde.

Out of Fashion (ES), 58 minutes
The fashion industry is at the forefront of causing ecological damage. Fashion designer Reet Aus has the ambitious plan to change the world. The film follows her on her mission around the world to create cutting edge fashion out of the trash material of the industry. She wants to convince the big players how easy it could be to make their business eco-friendly...

Trailer here.

Get your tickets here.

Vernisáž studentské výstavy návrhů pro Petrské nábřeží.

Jak vypadají a jak by mohla vypadat pražská nábřeží? Studenti Fakulty architektury ČVUT (Ateliér Císler Pazdera) se ve svých projektech věnují předpolí Štefánikova mostu. Nábřeží, kde ústí hradební okruh, které však svou důležitostí odpovídá umístění Národního divadla, je zanedbané a opomíjené. Chybějící náměstí zde dalo přednost automobilové dopravě, jež znemožňuje volný pohyb chodců. Studenti do tohoto prostoru začleňují významné instituce, podobně jak to už učinila předválečná éra. Zabývají se tématem knihovny, galerie, ministerstva či muzea.

V 9.00 budou práce detailně prezentovány během veřejných ateliérových kritik.

Veřejný prostor a zájem o něj je stále diskutovanější společenské téma. Jeho součástí nejsou jen ulice, náměstí, parky a hřiště, ale utváří ho i mezilidské vztahy, je protkaný emocemi i příběhy každého z nás. Jak se veřejný prostor mění v čase? Co všechno nám brání v jeho smysluplném využívání? Pohybujeme se v něm, tak jak bychom skutečně chtěli? To jsou otázky, které zazní v dalším z doprovodných večerů věnovaných výstavě CITYBLOK.

Jako bonus proběhne symbolický křest publikace Bezdomovectví a veřejný prostor, za níž stojí kolektiv autorů Aleš Strnad (Naděje), Bára Bírová (Antropictures/Platforma), Petr Vašát (Sociologický ústav AV ČR) a Vojtěch Sigmund s Karolínou Kripnerovou (Architekti bez hranic).

Panelisté:

  • Karolína Kripnerová a Vojtěch Sigmund – architekti, spolek Architekti bez hranic
  • Gabriel Kurtis – architekt, urbanista, ředitel Galerie architektury Brno
  • Pavla Melková – architektka, IPR
  • Mirjana Petrik – architektka, zakladatelka spolku Město přátelské k dětem

Vstupenky zde.

Zajímá vás, jak navrhovat cirkulární produkty a jaké trendy hýbou světem udržitelného designu? Proč by ekonomové, designéři a politici měli spolupracovat? Jaké jsou hlavní výzvy v módním průmyslu a jak se s nimi vypořádáme? Měli by architekti reagovat na klimatické změny? Mohou domy sloužit jako materiálové banky? Připojte se ke změně! Konference, kterou organizuje matériO Prague, je určena především pro designéry, architekty a návrháře, protože právě oni jsou těmi, kteří mohou velmi výrazně ovlivnit podobu produktů, staveb či služeb budoucnosti.

Cirkulární ekonomika je slibný koncept, který poskytuje východisko z trvale neudržitelného modelu, ve kterém se naše společnost v současnosti nachází. Inspiraci čerpá z přírody, v níž vše neustále cirkuluje, procesy jsou maximálně efektivní a nedochází k vzniku odpadu. Každý organismus a materiál znovu nachází své uplatnění, přičemž prochází nikdy nekončící transformací.

Součástí akce bude také uvedení nového tištěného vydání magazínu Material Times, které letos zkoumá problematiku společného životního prostoru a sítí vztahů, které v něm vznikají a zanikají.

Pořádá matériO Prague.

Vstupenky zde.

Na poslední přednášce z cyklu Belgická inspirace uslyšíte Xaveera de Geytera, který pracoval 10 let jako hlavní architekt v kanceláři OMA Rema Koolhaase, poté si založil vlastní studio XDGA. Jeho projekty se dostaly například do prestižního časopisu El Croquis a pětkrát mezi nominace na Cenu Miese van der Rohe. Na přednášce bude hovořit o důležitosti kontextu v architektuře. Navážou na něho architekti z belgického studia Nu architectuuratelier, kteří se věnují především experimentální architektuře s důrazem na životní prostředí.

Pořádá KRUH z.s.

Vstupenky zde.

In his lecture, Xaveer will present XDGA’s approach towards urbanism and architecture, by showing a selection of recent projects and competitions. XDGA is an internationally oriented Brussels based office practicing architecture, urbanism and landscape design. During the twenty years of its existence, XDGA has taken part in a large number of international competitions that allowed the office to build up a varied and multi-scaled portfolio. The office currently numbers a total of 55 collaborators of 10 different nationalities and is present in both Brussels and Paris.

NU architectuuratelie is a working platform for intense architecture and design research, led by Armand Eeckels and Halewijn Lievens. NU has the ambition to develop spatial, material and landscape interventions in strong interaction with the clients. NU aims at contributing in a qualitative way to our social, spatial and mental environment. With a large variety of realised and valued projects, the profound approach to architecture has resulted in a series of unique projects. NU strives for tactile, essential architecture by combining large and small scale projects, thus upgrading functional expectations to inspiration. The lecture will be focused on pluralistic approach, hence the title Pluralism.

Get your tickets here.

Změnil architekturu po celém světě. Jeho skleněná pyramida se stala novým symbolem muzea Louvre v Paříži. Okouzlil také stavbou Rokenrolové síně slávy v Clevelandu nebo Kennedyho knihovnou v Bostonu.

Ieoh Ming Pei zemřel 16. května 2019 ve věku 102 let. Dokument Learning from Light – The Vision of I.M. Pei nám připomíná a přibližuje osobnost tohoto slavného amerického architekta čínského původu a držitele prestižní Pritzkerovy ceny. Režiséři filmu Bo Landin a Sterling Van Wagenen ho pozorovali v roce 2008 při dokončení jedné z jeho posledních staveb: Muzea islámského umění v Kataru.

Film uvede teoretik designu a architektury Adam Štech.

Trailer zde.

Vstupenky zde.Culture, Nature, and Light: These elements provide the structure of the documentary film that explores the mind and heart of one of the world's master architects, Chinese-American I.M. Pei, while chronicling his latest creation: the Museum if Islamic Art in Doha, Qatar. Already in his 90's, he embarked on another spectacular odyssey, perhaps his toughest yet. "Islamic architecture has a desert origin, and therefore it has a certain modesty I don't want to lose," Pei says in the film. The film visits the Alhambra and Cordoba in Spain, and Cairo in search of Pei's inspiration for the Qatar museum. The new museum has already been dubbed, when it opened in 2008, "The Louvre of the Middle East," and has been baptized an architectural world wonder, exposing one of the worlds most magnificent collections of Islamic art.

Trailer here.

Get your tickets here.

Zeleň na veřejných prostranstvích je pro obyvatele měst často jedinou možností, jak být alespoň v minimálním kontaktu s přírodou. Vydejte se s námi prozkoumat netradiční a zajímavá zákoutí, která jsou součástí zeleného veřejného prostoru.

Procházku začneme v areálu VF Nemocnice na Karlově náměstí, kde ticho a zeleň léčí. Dozvíme se tu, jak se veřejná zeleň navrhovala dříve. Pokračovat budeme Kateřinskou a Viniční ulicí, kde kvůli absenci zelené plochy možná pocítíme rozdíl klimatu na místě se zelení a bez zeleně. Na Albertovských svazích si popovídáme o stěhování živočichů z toxické zemědělské krajiny do zdravé městské zeleně a zamyslíme se nad tématem ekologie a investice.
Projdeme se zahradou Ztracenka, která je příkladem toho, jak si veřejnost představuje veřejná prostranství a řekneme si pár slov o uspořádání zeleně. V parku Folimanka, kterou kdysi lemovaly sady a vinice, si povíme o proměně krajiny ve městě. Závěr procházky bude věnován vodním tokům a problematice týkající se retence vody.

Průvodkyní po zelených místech bude krajinná ekoložka Kateřina Lagner Zímová, která miluje přírodu a věří v její soulad s lidskou činností.

Procházka je součástí doprovodného programu k výstavě CITYBLOK.

Počet míst je omezen.

Vstupenky zde.

Třetí ze série přednášek Vladimira 518, které mapují aspekty architektonického provozu mezi lety 1958 a 1989. Tentokrát bude hlavní těžiště zájmu položeno směrem k velice specifickému tématu tohoto období, jímž je vztah architektury a výtvarného díla.

Na minulý díl se můžete podívat zde.

O Architektuře 58-89

Architektura 58-89 je projekt knihy, televizního seriálu a celovečerního dokumentárního filmu, který se zabývá do hloubky českou předrevoluční architektonickou scénou a má napomoci vyrovnání vztahu mezi ní a širokým publikem. Měl by odstranit předsudky pramenící velice často pouze z neznalosti problematiky a poodhalit strategie architektonické tvorby v období, kdy byl stoprocentním zadavatelem stát, který ovšem mimo funkce a rozpočtu nechával vše ostatní na odborné struktuře státního architektonického provozu, kde uvnitř oficiálního a řízeně strukturovaného, bujelo i mnoho organického, moderního a inspirativního.

Vedle dnes již všeobecně etablovaných jmen jako jsou Karel Hubáček a Miroslav Masák z libereckého SIALu, Karla Pragera, manželů Machoninových, či manželů Šrámkových, je na čase představit širší veřejnosti i další tvůrce tohoto výrazného období, jmenovitě například Karla Filsaka, Zdeňka Kunu, Stanislava France či Václava Hilského a mnoha dalších.

Vstupenky zde.

V červnu se v rámci pravidelných vycházek pro děti ve věku 8 až 18 let půjdeme podívat k vodě. Každé město, které má ve svém centru řeku, má velké štěstí. A Praha má díky Vltavě královské štěstí. Prozkoumáme pražské náplavky, tedy břehy řeky, které mohou být pro život ve městě skvělým místem. Půjde s námi architekt Petr Janda, který navrhl architektonické úpravy bývalých „kobek“, a Jiří Sulženko, který má coby kurátor nově opravené prostory zaplnit životem.

Sraz v CAMPu je v 15.00. Předpokládaný návrat je v 18.00 hodin.

Přihlašovat děti můžete přes edu@ipr.praha.eu

V rámci cyklu Objevujeme město jsme za doprovodu odborníků již navštívili žižkovský televizní vysílač, abychom se podívali na město z ptačí perspektivy, 420 let starou a 1102 metrů dlouhou Rudolfovu štolu ve Stromovec, tři strahovské stadiony, pražské metro, překladiště námořních kontejnerů v Praze-Uhříněvsi a Podolskou vodárnu.

Symposium věnované skrytým, opuštěným a zapomenutým památkám 20. století.

Hotel, elektrárna, železnice, kongresové centrum, řídící a dispečinkové hi-tech budovy. Jaký je osud staveb, které ztratily svůj původní účel? Zdařilé přestavby, povedené i nepovedené rekonstrukce, dlouhodobě chátrající objekty i demolice. Historie za sebou zanechává dědictví i sutiny. Teoretici, architekti a umělci z celého světa se na sympoziu budou zabývat dilematem, jak pracovat s geopolitickými, historickými a sociálními změnami. Uslyšíte například profesorku z vídeňské Akademie výtvarných umění Elke Krasny nebo uznávaného litevského umělce Deimantase Narkevičius.

Registrujte se zde.

Symposium dedicated to hidden, abandoned, forgotten monuments of 20th century. Politics, society, media and culture change faster than bricks and concrete. History leaves behind either heritage or rubble: both a sort of an architectural ‘living dead’. But what about everything in between? Decay, underuse, omission, ruinporn, gentrification: here something completely new is produced as well. We want to direct the attention to the vast residue of the everyday that gets overlooked. This is the extensive yield of nonuments, an open term extending from abandoned monuments to decaying infrastructure, from speculative destruction of heritage to architectural residue of abandoned futures. Nonuments demand our coming to terms with the existing.

Register here.

Milostné aféry, přátelství a policie v patách. To je život mladého bezdomovce, který nás provádí barcelonskými ulicemi. Dokumentární film Waiting for Barcelona sleduje neviditelné životy lidí, kteří prodávají nelegální zboží. Zatímco lidé s penězi využívají Barcelonu jako zábavní park, chudí se zde snaží přežít na drobcích štěstí, které davy turistů upustí. Režisér Juho-Pekka Tanskanen v pozoruhodném černobílém dokumentu ukazuje, jaký je svět utrpení a snů na okraji města, které je jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí na světě.

Trailer zde.

Vstupenky zde.

Love affairs, friendships, and the police on their heels. Waiting for Barcelona follows Europe’s invisible lives working with scrap metal and selling illegal replicated goods. Filmed at street level in striking black and white, it shows us a world of suffering and dreams in the outskirts of a city that’s one of the most popular tourist attractions in the world.

Trailer here.

Get your tickets here.

Parkovací automat, lavička, zábradlí, přechod pro chodce.

Podobně jako je současný mediální a virtuální veřejný prostor plný informací, je městský veřejný prostor plný věcí. Výstava CITYBLOK dokumentuje standardizované objekty, které posledních sto let výrazně ovlivňují charakter veřejných prostranství a které jsme si zvykli nevnímat. Přitom je potkáváme na každém kroku. Jejich přítomnost, podpořená technickými argumenty, se zdá být samozřejmá a nezbytná. Jako fyzický odraz legislativy a technických norem naplňují konkrétní požadavky: zvyšují bezpečnost, zpřístupňují nepřístupné, umožňují pobývat venku... Plní svůj dílčí úkol, ale neexistuje pro ně systematický přístup – koncepce, která by brala v potaz širší souvislosti. S každým zdánlivě nevinným objektem se také pojí složitější společenské téma.

V roce 2016 byla v rámci celosvětové konference UN Habitat deklarována nová vize pojetí urbanismu a veřejného prostoru měst tzv. New Urban Agenda (Nová agenda pro města): „Vize spočívá v koncepci ’právo na město’, s odkazem na rovné možnosti ve využívání a prožívání měst a vesnic, usilující o podporu inkluzivity a zajištění toho, aby všichni obyvatelé, současné i budoucí generace bez diskriminace jakéhokoli druhu obývaly a produkovaly spravedlivá, bezpečná, zdravá, přístupná, odolná a udržitelná města.“

Jsme připraveni čelit budoucím výzvám města, aby se tu dobře žilo? Nebo je na čase vrátit zodpovědnost, kterou jsme předali objektům, předpisům a normám, zpět člověku? Na otázky, které výstava klade, bude hledat odpověď také série doprovodných diskuzí a přednášek.

Přijďte si posedět do Café CAMP a vyberte si ze široké nabídky teplých i studených nápojů a denní nabídky polévek a sendvičů. Klidné prostředí pro práci, studium i volný čas. Kromě výběrové kávy od libereckých NordBeans si můžete pochutnat na limonádách John Lemon, netradičních čajích TeaPigs a dalších nápojích.

Akce pro tento týden:

Bábovka a filtrovaná káva za 75 Kč

Polévkové menu:

ÚT - Dýňová krémová se zázvorem a kokosovým mlékem

ST - Drůbeží vývar s masem, zeleninou a nudlemi

ČT - Kapustová s uzeným masem, fazolí, červenou řepou a zakysanou smetanou

PÁ - Žampionový krém s bylinkovým olejem

Knihkupectví PageFive přináší pestrou škálu publikací o architektuře, umění a designu z celého světa. Knihkupectví nabízí ojedinělý výběr toho nejlepšího z domácí, ale hlavně zahraniční scény včetně nejnovějších časopisů.

Tip na tento měsíc:

PRAŽSKÉ VEDUTY / JAK SE DÍVAT NA (HISTORICKOU) MĚSTSKOU KRAJINU

Precizně zpracovaná kniha čtenáře provádí způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Přispívá k debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou. K dostání v české i anglické verzi v knihkupectví Page Five.

Jaké jsou nové trendy v architektuře, urbanismu nebo designu? Začtěte se do některé z desítek odborných publikací a časopisů v naší prezenční studovně.

Pravidelně odebíráme časopisy Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine a desítky dalších.

Seznam všech našich knih a časopisů najdete zde.

CAMP Praha

I v červnu se můžete těšit na přednášky z cyklu Urban Talks - třeba na tu, co bude 19. června! V CAMPu totiž přivítáme Jenny B. Osuldsen z norského architektonického studia Snøhetta, které získalo World Architecture Award spolu se spoustou dalších ocenění za slavnou Operu v Oslu a Alexandrijskou knihovnu v Egyptě. Registrace zdarma už brzy na @gooutcz!

CAMP Praha

Přijďte dnes večer na poslední květnovou přednášku v rámci doprovodného programu výstavy CITYBLOK - (NE)BEZPEČNÉ MĚSTO. Jaký vliv mají bezpečnostní opatření jako jsou citybloky, zátarasy, CCTV na psychiku lidí a veřejný prostor? A co lze udělat pro bezpečnější cestu dětí do škol? Začínáme v 19:00! A na co se z doprovodného programu těšit v červnu? . 🚧 5/6 CITYBLOK: PROMĚNY MĚSTA . 🚧 11/6 CITYBLOK: RELAX MĚSTEM Registrace zdarma na @gooutcz!

CAMP Praha

Na jaké lince nejčastěji potkáváte naší #architram? Jako trojku ji u Wiehlova domu zachytil @tino.kuskunis 📸

CAMP Praha

Cyklus KRAJINA, věnující se přínosu architekta do diskuze o krajině dotčené člověkem, zavítá v pátek do @camppraha! Martí Franch Batllori, španělský architekt, představí mimo jiné projekt Tudela-Culip - demolice bývalého rekreačního resortu a obnovy území v Katalánsku, která získala status chráněného přírodního parku. Přijďte si poslechnout víc o tomto unikátním projektu - už tento pátek večer! Registrace zdarma na @gooutcz. ________ 🇬🇧 English friendly

CAMP Praha

Víte, že se při letošním @openhousepraha budete moct prozkoumat celý @iprpraha od sklepa až po kancelářské prostory v rámci komentovaných prohlídek? A to už tento víkend! Připravený je i doprovodný program pro děti - LEGO dílna u nás v CAMPu. Festivalovému víkendu bude předcházet ve čtvrtek přednáška věnovaná právě firmě @lego - "Jak vznikají obří stavby z LEGO kostek?". Registrace na @gooutcz. Těšíme se na vás!

CAMP Praha

Už je to nějaký ten pátek, co jsme soutěžili o naše plecháčky a verzatilky, tak co si to nezopakovat? Na naší výstavě CITYBLOK 🚧 načerpejte inspiraci o jednotlivých prvcích, které jistě každý den potkáváte bez povšimnutí po Praze. Až zase vyrazíte do ulic, vyfoťte s jedním z nich, označte @camppraha a my ty nejlepší nápady odměníme naším merchem! #cityblokchallenge 📸 @unicorn.unicron

CAMP Praha

I dnes máme otevřeno! Přijďte do CAMPu na novou výstavu CITYBLOK 🚧, nebo se šálkem skvělé kávy z naší kavárny prozkoumejte zákoutí areálu Emauzského opatství a @iprpraha. PS: máme i lehátka! ☀️

CAMP Praha

Víte, že kromě našeho renomovaného černého plecháčku a verzatilky, si můžete zakoupit i triko CAMP? Ideální pro všechny správce Campingu. 🏕 🏕 🏕 Dneska večer se můžete těšit na Janka Rubeše, reportéra a postracha nepoctivých taxikářů a směnárníků a na dlouholetého zvoníka v Týnském chrámu (a ředitele IPR Praha) Ondřeje Boháče.

CAMP Praha

Vernisáž výstavy je za námi a vy se můžete až do konce školního roku dozvědět vše o jednotlivých prvcích, které jste si zvykli v ulicích Prahy téměř nevnímat. Součástí výstavy je také doprovodný program a už dnes večer ho odstartujeme debatou Vizuálně (ne)mocné město, na kterou v sobotu odpoledne naváže komentovaná vycházka s Terezou Bonaventurovou a architektem Petrem Kučerou. A na co se těšit během května? . 🚧 Město a hvězdy (7.5.) . 🚧 (Ne)bezpečné město (22.5.) . Registrace na @gooutcz! 🎟

CAMP Praha

Už zítra začínáme letošní třetí výstavu věnovanou veřejnému prostoru - konkrétně předmětům, které nás ve městě obklopují, ovlivňují jeho charakter, ale kvůli své každodennosti jsme si je zvykli nevnímat. Parkovací automat, květináč, lavička, zábradlí, přechod pro chodce - výstava CITYBLOK 🚧 vybrané objekty vytahuje ze své každodennosti na světlo jako exponáty, které samy o sobě nejsou ani negativní, ani pozitivní. Výstava bude zahájena v 18:00 slavnostním odstraněním mříže před CAMPem. Těšíme se na vás!

CAMP Praha

Už máte plány na letošní Čarodějnice? 30. dubna totiž zahajujeme novou výstavu o veřejném prostoru CITYBLOK. A jak líp začít takovou vernisáž, než řevem flexy a odstraněním trnu v oku všech návštěvníků a zaměstnanců @camppraha a @iprpraha - mříže na umělecké plastice Miloslava Chlupáče. . (Flexy) startujeme v 18:00 a spolu se zástupci města odříznutím mříže symbolicky otevřeme areál Emauz. Těšíme se na vás!

CAMP Praha

V dubnu jsme se s dětmi v rámci již sedmé procházky Objevujeme město vydali do areálu @prazske_sluzby. V květnu zavítáme na Výstaviště Praha, kde spolu s architektem Petrem Burešem projdeme rozlehlý areál a podíváme se do Průmyslového paláce, Lapidária, na Maroldovo panoráma či divadlo Spirála. Na terasách Křižíkových pavilonů seznámíme děti s osobou vynálezce Františka Křižíka a společně se budeme bavit o tom, co všechno by se v budoucnu mohlo v tomto areálu odehrávat. Děti můžete přihlašovat na edu@ipr.praha.eu

CAMP Praha

Během druhého dubnového Urban Talks v CAMPu přivítáme architekty z holandského studia Benthem Crouwel Architects, kteří stojí za rekonstrukcí hlavního vlakového nádraží v Rotterdamu či terminály mezinárodního letiště Schiphol, Cuypersově pasáži v Amsterdamu nebo novým křídlem historické budovy městského muzea Stedelijk Museum. Už tuto středu od 19:00! Přednáška proběhne ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera. Registrace na @gooutcz. #urbantalks #camppraha #benthemcrouwelarchitects

CAMP Praha

Koho že si to pozval správce campingu Ondřej Cihlář do svých rozkládacích křesílek tentokrát? Těšit se můžete na Vladimira 518, který pohovoří o architektuře druhé poloviny dvacátého století a kulturní manažerku a spoluautorku @kniha20000 Michaelu Hečkovou. Už toto pondělí od 19:00 - rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou volná místa nabídnuta přítomným zájemcům a to až do naplnění kapacity sálu. #vosto5 #camppraha

CAMP Praha

Páteční dávka #architram je tu - tentokrát ji nedaleko CAMPu zachytil @jiri.ott. Poznáte, co je to za kostel a kde přesně se nachází? ⚫️⚪️

CAMP Praha

Kniha Design for Children boří mýty o tom, že design je jen pro “starý”. Zalistujte se do ní u nás ve studovně a objevte to nejlepší z děstských hraček a nábytku od Bauhausu po současnost! #camppraha

CAMP Praha

Aby nebylo vašemu černému @camppraha plecháčku smutno, prodáváme u nás i CAMP edici kávy z liberecké pražírny @nordbeans ☕️ - ideální kombinace na domácí či outdoorové filtrování. ⚫️⚪️

CAMP Praha

Už odebíráte CAMP newsletter? Že ne? Velká chyba! Na jednom místě se dozvíte o programu na následující měsíc, zjistíte, na čem dobrém si pochutnáte v naší kavárně a nahlédnete do zákulisí CAMPu skrz naši pravidelnou rubriku #humansofcamp. Link v biu 👆🏻 . Tentokrát jsme vyzpovídali stážistku Alex, která je součástí CAMP týmu teprve pár týdnů - připojila se k nám v rámci svých studií na univerzitě v Bordeaux, kde studuje kulturní management. Jejím nejoblíbenějším místem v CAMPu se stala naše studovna, která je podle ní ideálním místem, kde nalézt klid pro práci, četbu či učení ve společnosti dobrého šálku kávy z naší kavárny. Kterou akci si podle Alex tento měsíc nesmíte nechat ujít? Jednoznačně Urban Talks, které jsou jejím oblíbeným přednáškovým cyklem CAMPu. V dubnu k jejímu (a doufejme i vašemu) potěšení chystáme přednášky rovnou dvě - 11/4 s architektem Smiljanem Radićem a 17/4 s holandskými architekty ze studia Benthem Crouwel Architects.

CAMP Praha

Jak se vám líbil březnový díl Urban Talks s fenomenálním Sou Fujimotem? Fanoušky tohoto přednáškového cyklu jistě potěší, že v dubnu chystáme hned dva díly! 11/4 s chilským architektem Smiljanem Radićem 17/4 s architekty z holandského studia Benthem Crouwel Architects Registrace na @gooutcz!

CAMP Praha

Výstavu Olověný Fuchs f Kleci jsme úspěšně odstartovali při páteční vernisáži a jako vždy se můžete těšit na bohatý doprovodný program, tentokrát věnovaný nejen široké veřejnosti, ale i budoucím či stávajícím studentům architektury. . ▪️ 28/3 OFfK: Ze střední na architekturu . ▪️ 30/3 OFfK: Jak se učí za rohem . ▪️ 3/4 OFfK: Po bakaláři na magistra . ▪️ 9/4 OFfK: Po diplomu do praxe Více informací o jednotlivých akcích a registracích najdete na našem Facebooku nebo na @gooutcz!

CAMP Praha

Dobré zprávy pro všechny fanoušky naší čítárny - přidali jsme ty nejčerstvější knihy ze světa architektury, designu a městského plánování. Přijďte si listovat a nasávat inspiraci do CAMPu třeba se šálkem skvělé kávy @nordbeans z naší kavárny. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #praha #architecture #dnescitam

CAMP Praha

Jak se změní areál Emauzského opatství a Pragerových kostek? Přijďte dnes večer do @camppraha na poslední přednášku doprovodného programu, kterou se loučíme s výstavou Praha zítra. Panelisté přednášky Jak otevřít instituci: . ▪️TERRA FLORIDA / NOT BAD - Ing. arch. Benedikt Markel . ▪️Mgr. Ondřej Boháč - ředitel IPR Praha . ▪️Ing. arch. Kristýna Ullmannová - IPR Praha, kancelář veřejného prostoru . ▪️Ing. arch. Václav Vondrášek, Místostarosta pro oblast životního prostředí Prahy 2 . ▪️Karel Švejda, správce Benediktinského opatství v Emauzích . ▪️doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., správkyně pozůstalosti Karla Pragera Začínáme v 18:00 - registrace na @gooutcz, nebo sledujte živě na našem Facebooku.

CAMP Praha

Chystáme pro vás novou výstavu a spoustu skvělého doprovodného programu! Olověný Fuchs f Kleci je spojením tří studentských cen za architekturu - Olověný Dušan (@cvutpraha), Cena Bohuslava Fuchse (@vutvbrne) a Ještěd F Kleci (@tuliberec). Přijďte již tento pátek večer na slavnostní zahájení výstavy, při kterém proběhne představení nominovaných finalistů a vítězů jednotlivých soutěží! Nahlédněte do současného architektonického vzdělávání jednotlivých škol až do 18.4. v CAMPu! Registrace na @gooutcz - vstup zdarma. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha #olovenydusan #cenabohuslavafuchse #jestedfkleci #cvut #tuliberec #favut

CAMP Praha

chodí nám od vás naprosto skvělé fotky naší černé #architram - takhle ji zachytil @dulllud na Korunní, kudy teď díky výluce občas projede jako 11. ⚪️⚫️ _____________________________________ #camppraha #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Hledáme baristu! Jsi jím právě ty? Napiš nám na kavarna@ipr.praha.eu a zajišťuj kofeinové opojení v hotspotu městského plánování a architektury v srdci Prahy! ☕️ _____________________________________ #camppraha #coffee #nordbeans #praha #kamnakafe #citylife #iprpraha #kavarna #baristadaily

CAMP Praha

Při minulé vycházce Objevujeme město se dětem naskytly naprosto dechberoucí výhledy na kontejnerové překladiště Metrans v Praze Uhříněvsi 🏗 🚛. Už tento týden proběhne další vycházka, tentokrát do Podolské vodárny. Chcete přihlásit své děti na další vycházky v tomto roce? Napište nám na edu@ipr.praha.eu! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha #metrans

CAMP Praha

Student krajinářské architektury Marek pracuje jako kustod v CAMPu už od jeho založení v roce 2017. Po celém areálu @iprpraha má spoustu oblíbených míst, nejraději však tráví obědové pauzy na terase s vyhlídkou, kde se kochá pohledem na Prahu ve společnosti svého oblíbeného časopisu @mojeintro, ze kterého čerpá inspiraci na výlety za kvalitní architekturou. Máte-li stejně jako on rádi humor a nadsázku, nenechte si tento měsíc ujít další díl talkshow Camping s Ondřejem Cihlářem. Podle Marka je to záležitost, která v CAMPu vážně chyběla a my s ním plně souhlasíme! A co vy? Na jakou březnovou akci se v CAMPu nejvíc těšíte? _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #humansofcamp #citydog #iprpraha

CAMP Praha

20000 obyvatel, 20 měst a obcí, 20 předních českých architektonických studií, 20 míst a realizací, 200 autorských fotografií, 2 autoři. 20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech od autorské dvojice Michaela Hečková (kulturní manažerka, autorka publikace O městech a lidech) a Matěj Chabera (designer). Přijďte už tento pátek do @camppraha na křest této unikátní publikace, který zahájí úvodním slovem CBArchitektura, Pavel Buryška ze studia XTOPIX a Jan Vondrák ze studia Mjölk architekti. Během křestu se naše čtyřiadvacetimetrová projekční stěna promění na jednorázovou výstavu a ukázku 20 projektů, které v knize najdete. Registrace na @gooutcz! ⚫️⚪️⚫️⚪️

CAMP Praha

Propásli jste registraci na březnový díl oblíbeného přednáškového cyklu Urban Talks s tokijským mistrem transparentní architektury Sou Fujimotem? Nezoufejte - akce bude streamována na FB a záznam najdete i na našem YouTube kanálu! Už 27. března v CAMPu. Sou Fujimoto do metropole přijede na Summit architektury a rozvoje, jehož pořadatelem je Sdružení pro architekturu a rozvoj, které přednášku v CAMPu podpořilo. Photo Credit 📸: Sou Fujimoto Architects + NL’A + OXO Architects _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #urbantalks #soufujimoto #japan #architecture @soufujimoto_official

CAMP Praha

Užijte si nedělní CAMP pohodu v obklopení skvělých knih a s šálkem výborné kávy @nordbeans. ☕️🏔 _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha #kamnakafe #coffeetime

CAMP Praha

Naše první letošní výstava se pomalu, ale jistě blíží do finále. Během března máte poslední možnost objevit nové pražské projekty z oblasti bydlení, dopravy a veřejného prostoru. Poslední měsíc výstavního cyklu Praha zítra? s sebou přinese i tři poslední přednášky v rámci doprovodného programu a je opravdu na co se těšit! . ⚫️ 5.března během přednášky "Praha zítra: Sportem ku zdraví" probereme nová i současná pražská sportoviště ⚫️ 12. března přijďte diskutovat o klíčové dopravní stavbě, která usnadní spojení nejen s okolními státy, ale i se zbytkem světa - "Praha zítra: Vlakem na letiště". ⚫️ 19. března - "Praha zítra: Jak otevřít instituci", představíme novou podobu areálu @iprpraha a Emauzského opatství. Registrace na @gooutcz!

CAMP Praha

Jak si zpříjemnit pondělí? Svezte se #architram! Takhle ji zachytil @akocicak ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

V březnu se opět vydáme na pravidelnou vycházku Objevujeme město, věnovanou dětem ve věku 8 až 18 let. Tentokrát do Podolské vodárny, kde se dozvíme vše o historii zásobování obyvatel Prahy vodou, vysvětlíme si, co je to Englova katedrála, česlo nebo čiřič a zjistíme jak se ze surové vody "dělá" pitná a co vše je k tomu potřeba. Do tajů vodárenství nás zasvětí pracovníci Muzea pražského vodárenství, které patří pod společnost Pražské vodovody a kanalizace. Sraz 14. 3. 2019 v CAMPu - přihlašovat děti můžete na edu@ipr.praha.eu. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha

CAMP Praha

V pátek se opět vrací na scénu Expati @agebrian - tentokrát s architektem Markem Obtulovičem, který představí práci ODDO architects a svou zkušenost ve Vietnamu. Marek Obtulovič absolvoval FA VUT v Brně (2003-10), studoval na University of Strathclyde v Glasgow. V letech 2006-13 působil v řadě brněnských ateliérů. V roce 2013 odešel pracovat do hanojské kanceláře Vo Trong Nghia, kde se podílel na přípravě vietnamského pavilonu na výstavu EXPO v Miláně nebo na soutěži na Guggenheimovo muzeum v Helsinkách. Od roku 2016 vede s v Hanoji společně s Mai Lan Chi a Michalem Součkem vlastní praxi ODDO architects. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #expati #humansofcamp #architecture #praha

CAMP Praha

Ti co navštívili výstavu Praha zítra? už možná vědí, jak bude brzy vypadat areál @iprpraha a Emauzského opatství - zpřístupněním areálu a odstraněním fyzických a optických bariér pro vás chceme vytvořit nový park v centru Prahy, který se stane vaším novým oblíbeným místem pro relaxaci, hru a setkávání. Těšíte se? _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra #citydog #iprpraha

CAMP Praha

Co obnáší výstavba domu pro seniory? Jaká má svá specifika, jaké mají požadavky objednatelé a jaké klienti? Jaká je vůbec budoucnost péče o staré lidi a jaké trendy v architektuře pro starší je třeba sledovat? Na tyto otázky odpoví přednáška “Jak se staví dům pro seniory” v rámci doprovodného programu výstavy Praha Zítra už tento čtvrtek od 18:00 v CAMPu. Přednášející představí Raudnitzův dům a Dům pro seniory Hlubočepy. Vstupenky na @gooutcz! ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra

CAMP Praha

Znáte příběh této budovy nacházející se v gruzínském Tbilisi? Příští týden v úterý se spolu s Radomírou Sedlákovou, kurátorkou a teoretičkou architektury, ohlédneme za pražskou architekturou druhé poloviny 20. století, ale také za studiemi a projekty, které nebyly z nejrůznějších důvodů realizovány... _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #brutalism #tbilisi #bankofgeorgia #karelprager #radomirasedlakova

CAMP Praha

Také se vždy radujete, když náhodou potkáte #architram? Dnes tu máme další skvělou fotku - takhle ji zachytil v Jindřišské @toquee01! ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Další únorový díl z cyklu Urban Talks potěší všechny milovníky skandinávské architektury. Tentokrát představí dánské architektonické studio Henning Larsen, které například stojí za návrhem koncertní haly Harpa v islandském Reykjavíku, za který dostalo prestižní ocenění Evropské unie pro současnou architekturu - cenu Mies van der Roheho. V poslední době nelze opomenout ani cenami ověnčený bytový dům The Wave v přímořském Vejle, který byl dokončen na sklonku loňského roku. Přijďte 20. února od 19:00 do CAMPu, kde šéf mezinárodních projektů studia Henning Larsen Jacob Kurek bude vyprávět o skandinávské zkušenosti s komunitním plánováním a architekturou, tedy o tom, jak do procesu co nejlépe zapojit veřejnost. Přednáška bude v anglickém jazyce, překlad do českého jazyka zajištěn. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #urbantalks #henninglarsen #architecture #praha #thewave #harpa

CAMP Praha

Co že to v CAMPu celou dobu chybělo? No přece talkshow zaměřená na architekturu, dopravu a metropoli s vizionáři, politiky, odborníky i aktivními občany! Camping s Ondřejem Cihlářem začíná už v únoru a prvními hosty budou noční starosta Prahy - Jan Štern a bývalá primátorka Prahy - Adriana Krnáčová. Pohodlně se usaďte a přivítejte Ondřeje Cihláře a jeho hosty! Už 26. února v CAMPu. Vstupenky na @gooutcz ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #camping #ondrejcihlar #talkshow

CAMP Praha

Také se slzou v oku vzpomínáte na krásně zpracovanou výstavu Pře(d)stav si Prahu? Studio @oficina.cz, z jehož dílny pochází výtvarné zpracování výstavy, bylo nominováno na třináctý ročník Czech Grand Design v kategorii Ilustrátor roku! Přijďte na slavnostní odhalení finalistů v každé z kategorií 27. února 2019 do CAMPu, které bude probíhat v rámci panelové diskuze Budoucnost designu! ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #czechgranddesign #czechdesign #predstavsiprahu #studiooficina

CAMP Praha

#architram zachycena i na druhém břehu - tentokrát od @_ptrvnst ⚫️⚪️ _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

V rámci cyklu Objevujeme město, vycházek pro děti ve věku 8-18 let, jsme se již vydali na nejrůznější místa v Praze - Žižkovský televizní vysílač, strahovské stadiony, Rudolfovu štolu ve Stromovce, ale i do pražského metra. Tentokrát se na pravidelné vycházce vydáme do kontejnerového terminálu v Praze-Uhříněvsi. Terminál společnosti METRANS je největším překladištěm kontejnerů v železniční a kamionové dopravě ve střední a východní Evropě. Provoz v terminálu je nepřetržitý. Měsíčně se zde naloží a vyloží kolem 11 000 železničních vozů. S celým provozem složitého mechanismu nás seznámí Pavel Kaňka. Sraz 14.2. v 15:00 v CAMPu. Přihlašovat děti můžete na edu@ipr.praha.eu. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #architecture #praha

CAMP Praha

Na začátku února se můžete těšit na třetí díl WAVE CAMP pořádaný ve spolupráci s @croradiowave. Tato komentovaná projekce s diskuzí se tentokrát zaměří na proměnu vyloučených lokalit kulturou - uměním, hudbou a designem. Svůj projekt Unes-co, který prezentoval ČR na benátském bienále představí Kateřina Šedá. Umělecká akce upozornila na sociální vyloučenost centra Krumlova, které ovládá turistický ruch. Brněnské architektonické studio @kogaa_studio představí svůj koncept sociálního reaktoru - oživení a rekonstrukci zanedbaných a nevyužívaných budov, jako The Distillery - Social Reactor nebo školy na Šujanově náměstí v Brně. Redaktorka Zuzana Rejchová přiblíží sedmidílný seriál Radia Wave - Promotérem v Česku, svým dílem seriálu zaměřeným na Mariánské Lázně a tamní iniciativu Švihák. Srdce mladého českého designu @smetanaq_ , ve kterém vedle ateliérů mladých návrhářů oděvů, šperků, bot a doplňků, funguje také galerie, obchod s lokálním designem a kavárna. Jaký má smysl zaplnit dům na lukrativním místě v centru Prahy lokálním designem? _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #wavecamp #radiowave #kogaa #smetanaq #architecture #praha

CAMP Praha

V únoru pokračujeme s cyklem Urban Talks, tentokrát o rakouském projektu HoHo Wien. Tento nejvyšší dřevěný mrakodrap na světě, jehož výstavba právě probíhá ve Vídni, představí architekt Oliver Sterl z vídeňské architektonické kanceláře RLP - jeden z autorů komplexu. S úvodními prezentacemi k tématu vícepodlažních a veřejných staveb ze dřeva vystoupí architekti Pavel Horák, ředitel Salonu dřevostaveb v ČR, a Ľubica Fábri, ředitelka Salonu dřevostaveb v SR. V diskusní části akce se k přednášejícím přidají další zajímaví hosté, přední odborníci z oboru realizace dřevostaveb v ČR a SR. Vstup zdarma v síti #gooutcz. Přednáška bude v německém jazyce a tlumočena do češtiny. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #urbantalks #hohowien #architecture #wien

CAMP Praha

Jak je to s urbanismem na Slovensku? Přijďte zítra do CAMPu na přednášku, kde čtveřice přednášejících představí a přiblíží město Trenčín z různých úhlů pohledu. Adriana Mlynčeková - vedoucí Útvaru územního plánování, která představí historii územního plánování města. Lucia Mlynčeková - autorka projektu Hlava *****, který se věnuje sochařským dílům 2. pol. 20. století na území Trenčína. Martin Baďatš - hlavní architekt, který představí současnou urbanistickou studii města, přiblízí aktuální a budoucí projekty pro města. Alexander Topilin - doktorand FA STU v Bratislavě. Kromě své diplomové práce, která se též věnuje architektonickým projektům pro Trenčín přiblíží vizi ostatních studentů z fakulty. Vstup zdarma v síti @gooutcz _____________________________________ #camppraha #citylife #gooutcz #architecture #urbanism #slovakia #trencin #gooutcz

CAMP Praha

Naše #architram od @montertolja z listopadové soutěže. Už jste se svezli načerno? _____________________________________ #camppraha #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Při pátku tu máme něco z našeho archivu - takhle to vypadalo v prostorách CAMPu přesně před 6 lety. #karelprager #camppraha

CAMP Praha

Děkujeme všem za skvělé zahájení třetí edice výstavního cyklu Praha zítra. Už příští týden v úterý se můžete těšit na první tématický večer, který věnujeme Kulaťáku. Přijďte se detailně seznámit s vítězným návrhem architektonické soutěže, který může dát tomuto nejvýznamnějšímu kruhovému náměstí v Praze novou a moderní podobu. Vstupenky a více informací na @gooutcz! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra

CAMP Praha

Co si od nového roku nesmíte nechat ujít v CAMPu? Jak už jsme zmiňovali v minulém příspěvku, chystáme pro vás novou výstavu - Praha zítra III, která potrvá až do 20. března 2019. Tato expozice navazuje na první a druhou edici tohoto výstavního cyklu a představí přes 70 nových projektů Prahy z oblasti bydlení, dopravy a veřejného prostoru. V rámci výstavy se můžete těšit na 9 tématických večerů zaměřených na vybrané projekty. Přijďte na slavnostní zahájení v úterý 8. ledna do CAMPu! Těšíme se na vás! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #architecture #praha #prahazitra

CAMP Praha

Zítra nám v CAMPu začíná vánoční pauza, během které pro Vás budeme chystat zbrusu novou výstavu. Vracíme se 9. ledna a budeme se moc těšit na Vaši návštěvu! Hezké svátky přejí Kempíci! 🖤 #camppraha

CAMP Praha

Naše černá #architram už nějaký ten pátek jezdí ulicemi Prahy a moc nás těší, že s námi sdílíte fotky a hlavně nadšení z tohoto projektu. Už brzy se uvnitř tramvaje budete moci dočíst, co pro vás v CAMPu plánujeme a na jaké akce a výstavy se během příštího roku těšit! _____________________________________ #camppraha #architram #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

Už jste psali Ježíškovi? A co si na seznam přání připsat i něco z našeho merche? Třeba tuhle CAMP plátěnku - unese fakt hodně a bude vám věrně sloužit při nákupech místo přebytečných plastových tašek. Najdete ji vedle našich skvělých plecháčků, verzatilek a triček u nás v bookshopu! #camppraha

CAMP Praha

Víte, že u nás ve studovně máme spoustu skvělých knih o brutalismu? Přijďte dnes večer do CAMPu na křest další publikace věnované tomuto ikonickému architektonickému stylu - Praha brutálně krásná. Publikace představuje mimořádné stavby postavené v Praze v letech 1969 - 1989 a najdete v ní i Pragerovy kostky z roku 1973 - dnešní sídlo @camppraha a @iprpraha. _____________________________________ @scholastikapraha @prahabrutalnekrasna #camppraha #citylife #prague #gooutcz #praha #architecture #predstavsiprahu #brutalism #karelprager

CAMP Praha

Co byste změnili, kdyby mohla být Praha přesně podle vašich představ? V CAMPu si ještě dva týdny můžete vyzkoušet roli městských plánovačů v rámci výstavy Pře(d)stav si Prahu, postavit si své město a sledovat, jak vaše rozhodnutí ovlivňují jeho rozvoj. Určete, kolik se ve vašem městě vystaví nových bytů, vyroste univerzit a jaké dopravní prostředky budou vaši obyvatelé používat. Výsledky svých rozhodnutí pak porovnejte s reálnými pražskými daty. Vstup zdarma. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #predstavsiprahu #praha #architecture #exhibition

CAMP Praha

Líbila se vám říjnová přednáška Jana Magasanika v rámci série Adama Gebriana - Expati? V prosinci se můžete těšit hned na další dvě! Příští týden ve středu se vám představí Jan Vranovský (@janvranovsky), architekt, designér a fotograf žijící v Tokiu. Třetího dílu této série se dočkáte ještě před Vánoci a to 18. 12. s Matějem Draslarem, jenž dlouhodobě působí ve Švýcarsku, v curyšském studiu agps Marca Angélila. Vstupenky zdarma na @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #gooutcz #expati #humansofcamp #architecture #praha

CAMP Praha

Až do neděle se díky panoramatické projekci CAMPu můžete přenést do ulic šesti světových metropolí v rámci výstavy projektu Homo Urbanus. Poznejte mikro-příběhy obyvatel Soulu, Bogoty, Neapole, Petrohradu, Rabatu a Tokya, které zaznamenalo duo francouzských filmařů Bêka & Lemoine. Výstava bude ukončena nedělním promítáním filmu 24 heures sur place. Vstup zdarma, vstupenky na film k dispozici na @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape #livingarchitectures #humansofcamp

CAMP Praha

CAMP a Metropolitní plán @iprpraha byly oceněny v rámci České ceny za architekturu 2018 v kategorii Vyjímečný počin z oblasti architektury. Děkujeme za podporu a gratulujeme Romanu Kouckému a týmu, který se podílel na přípravě Metropolitního plánu. _____________________________________ #camppraha #iprpraha #architecture #award #cka #ceskacenazaarchitekturu #metropolitniplan

CAMP Praha

CZE: Nenechte si ujít jedinečný projekt Homo Urbanus, který už příští týden ve středu přijedou do Prahy představit filmaři Bêka & Lemoine. Můžete se těšit i na doprovodný program výstavy- master class s filmaři a promítání filmů Barbicania, Moriyama-San, Koolhaas Houselife a 24 heures sur place. Vstupenky k dostání na @gooutcz! ENG: Don’t miss out on an opportunity to see the unique project Homo Urbanus which will be introduced by the filmmakers Bêka & Lemoine personally next Wednesday in Prague. You can also look forward to the accompanying program of the exhibition- a master class with the filmmakers and the screenings of the films Barbicania, Moriyama-San, Koolhaas Houselife, and 24 heures sur place. Tickets available on @gooutcz! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape #livingarchitectures

CAMP Praha

Plant - Exploring the Botanical World (Phaidon) in Page Five/CAMP The ultimate gift for gardeners and art-lovers, featuring 300 of the most beautiful and pioneering botanical images ever #pagefive #phaidon #book #plant #flowers #botanical #🌼

CAMP Praha

Ti správní šotouši a šotoušky už možná zaznamenali, že po Praze ode dneška jezdí černá tramvaj. Není to ale jen tak ledajaká tramvaj! Má hodně společného s CAMPem a pátými narozeninami @iprpraha. Proto pro vás dneska máme takovou menší soutěž. Až potkáte tuhle krásku, jak projíždí ulicemi Prahy, vyfoťte ji a označte hashtagem #architram. Prvních 20 lidí od nás dostane dárek. Tak lovu zdar! _____________________________________ #camppraha #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

CZE: Nalistujte si blížící se výstavu Homo Urbanus v listopadovém @artiklmag! Začínáme už ve středu 21.11. vernisáží tohoto jedinečného projektu, za kterým stojí duo francouzských filmařů Bêka & Lemoine. Vstupenky na vernisáž a doprovodný program na @gooutcz. ENG: Find all about the upcoming exhibition Homo Urbanus in the November issue of @artiklmag! It all begins on Wednesday, 21st November with the exhibition opening of this unique project by the French filmmakers Bêka & Lemoine. Tickets for the opening and the accompanying program available on @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape

CAMP Praha

CZE: Už za dva týdny v Praze představí Ila Bêka a Louise Lemoine, kritiky uznávané duo francouzských filmařů, projekt Homo Urbanus – člověk městský. Homo Urbanus je deník městských poutníků. Po dobu pěti dní se návštěvníci přenesou do ulic světových metropolí, kde panoramatickou projekci CAMPu rozsvítí mikro-příběhy obyvatel Soulu, Bogoty, Neapole, Petrohradu, Rabatu a Tokya. Více o doprovodném programu výstavy a vstupenkách najdete na @gooutcz nebo u nás na FB. ENG: Critically acclaimed French filmmakers Ila Bêka and Louise Lemoine, will in less than two weeks introduce their project Homo Urbanus in Prague. Homo Urbanus is a diary of urban pilgrims. Over the course of five days, you will get a chance to be transferred to the streets of Seoul, Bogota, Naples, Saint Petersburg, Rabat, and Tokyo through the panoramic screening in CAMP and see the micro-stories of their residents. More information about the accompanying program and tickets available on @gooutcz or on our FB page. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape

CAMP Praha

CZE: Přemýšlíte, co se sobotním večerem? My máme řešení! Co třeba vyrazit do CAMPu na promítání Bisbee ’17? Tento dokumentární film oceněný na loňském festivalu Sundance sleduje obyvatele důlního městečka Bisbee na hranicích Arizony a Mexika, kteří se rozhodnou vyrovnat se svou temnou minulostí. Společně uspořádají a natočí rekonstrukci násilné deportací dvanáctiset horníků imigrantů, která přesně před sto lety Bisbee poznamenala. Promítáme v původním znění bez titulků od 19:00. Vstupenky k dispozici přes @gooutcz. ENG: Are you still wondering what to do this Saturday evening? We have a solution for you! What about going to CAMP to see the screening of Bisbee ’17? This award-winning documentary follows the lives of the citizens of a mining town Bisbee on the borders of Arizona and Mexico, who decided to face their darkest hour. They collaborate and stage dramatic scenes of the violent deportation of 1200 immigrant miners on the exact day of its 100th anniversary. English friendly, starts at 19:00. Tickets available through @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #bisbee17

CAMP Praha

25 m široká projekce se zpětnou vazbou v reálném čase. Město jako živý organismus na výstavě v CAMPu! #motiondesign #urbanplanning #cities #prague #design #designmilk #designboom #rozehrajmesto #praha #architecture #iprpraha #camppraha

CAMP Praha

Tahle architektura není pro starý. V pátek se v CAMPu zastaví nizozemský designer Elger Blitz ze studia Carve a ukáže vám dětská hřiště o kterých se vám ani nesnilo. This architecture’s not for the old! On Friday we will welcome Dutch designer Elger Blitz of Carve Landscape Architecture who will show you playgrounds you’ve never even dreamed of. #architecture #architektura #carvelandscapearchitecture #carve #landscape #landscapearchitecture #playground #dutchdesign #design

CAMP Praha

Proč se Pražský hrad chová jako autista? Co má společného dystopické sídliště s módou? Jak se žije v ostravském ghettu? A co s pražskými bezdomovci? Wave Camp o vyloučených lokalitách už zítra! @croradiowave @karolina_ketmanova @epos_257 @veronikaruppert

CAMP Praha

Jak se změní Vidoule? Přijďte dnes od 16.00 na veřejné představení projektu. #studioreaktor #urbanism #park #vizualizace #visualisation #urbandesign #landscape

CAMP Praha

One room split by a projection screen, creating two completely different sets of spaces and experiences. The essence of what we’ve been trying to do at CAMP. @signalfestival @touchietouchie.love @haenkehaenke #architecture #performance #interiordesign #interior #design

CAMP Praha

CAMP is not only about architecture. See for yourself this weekend at @signalfestival. Link in bio. //// CAMP není jenom o architektuře. Přesvědčte se sami tento víkend na @signalfestival. Link v biu. #signalfestival #av #performance #sitespecific #dj #camppraha

CAMP Praha

Žáci 9. třídy základní školy během doprovodného programu výstavy Pře(d)stav si Prahu. V případě zájmu o účast vaší třídy kontaktujte edu@ipr.praha.eu #predstavsiprahu #camppraha #vystava #vzdelani #proskoly #praha #edu

CAMP Praha

Z Masaryčky na letiště? Dnes od 19.00 se budeme bavit o revitalizaci nádraží a jeho okolí. #vlak #sotous #nadrazi #revitalizace #brownfield #praha #rozvoj

CAMP Praha

What if your country was swallowed by the sea? With the harsh realities of climate change looming, the Pacific nation Kiribati must find a new solution for the survival of its people. Anote’s Ark, Sunday, 07/10, 19.00. #sundance #kiribati #anotesark #climate #climatechange #globalnioteplovani #zmenaklimatu #film #documentary

CAMP Praha

Stromy nebo domy? Auta nebo kola? Přijďte na komentovanou prohlídku výstavy, dnes od 18.00.

CAMP Praha

Včera nás v CAMPu navštívila Eva Jiřičná. S jakými dalšími osobnostmi byste se u nás rádi setkali?

CAMP Praha

Who doesn’t love the High Line? Tonight we’re screening a film about the @diller_scofidio_renfro project. #highline #nyc #landscape #urbanrenewal #highlinenyc

CAMP Praha

☕️🤓☕️🤓Na dnešní Mezinárodní den kávy jsme si připili skvělou Keňou od libereckých @nordbeans! Ještě máme několik posledních balení limitovaných edicí, tak se stavte. #internationalcoffeeday #coffee #kafe #kava #coffeday

CAMP Praha

Eva Jiricna, a true living legend, is coming to CAMP. There’s a few last tickets left for tomorrow’s discussion with international architects and urban planners. Get them before they’re gone. #architectureweek #architecture #architektura #urbanism #evajiricna #praha #prague

CAMP Praha

Just the time for @nordbeans coffee and @wallpapermag.

CAMP Praha

Intimní černobíle laděný poetický snímek What We Have Made znázorňuje stavbu, tak jak ji obvykle nebývá zvykem vidět. Staveniště je zde zobrazeno jako do detailu vystavěná divadelní scéna. Snímek nám tak umožňuje nahlédnout do mikrosvěta dělníků, kteří jsou v samotném procesu vzniku stavby často opomíjeni, přesto v ní hrají velmi důležitou roli. Muži nejrůznějších typů, stáří, barvy pleti, introvertní nováčci i ostřílení matadoři – ti všichni se tu každý den potkávají bez ohledu na počasí mezi lešením, jeřáby, míchačkami i u společného oběda. V sobotu od sedmi. #film #architecture #construction #architektura #blackwhite

CAMP Praha

Přijďte si zahrát! První komentovaná prohlídka výstavy už dnes od šesti.

CAMP Praha

V sobotu v CAMPu oslavíme #denarchitektury. Spolu s @agebrian se podíváme na výhled z vrchu Emauz, večer nás čeká taneční vystoupení a promítání filmu WHAT WE HAVE MADE. On Saturday we will celebrate the Day of Architecture. Urban walks, dance performance and a movie screening. Check out our facebook for more info! #architecture #architektura #prague #city #urban #camppraha

CAMP Praha

K prvním narozeninám jsme si nadělili zbrusu novou výstavu! For our first birthday, we got ourselves a new exhibition! #architecture #architektura #urbanismus #simcity #city #exhibition #game #gamification #narozeniny

CAMP Praha

IMAGINE PRAGUE. New interactive exhibition where YOU build the city! Will you create a futuristic metropolis or will you let let the city wither and die? #architecture #economicdevelopment #city #sustainableliving #resilience #simcity #gamification #urban #urbanism

CAMP Praha

Herní stoly, táhla a kostičky. Vžij se do role městského plánovače a Pře(d)stav si Prahu! Nová výstava od pátku 21. září. #game #city #simcity #prague #imagineprague #strategicplanning #urbanism

CAMP Praha

Blast from the past. As we prepare for our one year anniversary/exhibition opening we dug up this photo from a while back. Looks better now doesn’t it? #architecture #architektura #city #urban #urbanplanning #construction #reconstruction

CAMP Praha

Books books books! Loads of new reading material in our library. #architecture #architektura #bookstagram #bookshelf #bookworm #bookdesign #urbanism #urbanplanning

CAMP Praha

NEW EXHIBITION COMING SOON! #architecture #urbanism #prague #strategic #planning #sustainability #sustainableliving #resilience #economicdevelopment

CAMP Praha

We’re back next week! To start us off we’ll show you a documentary about a house. The Integral House. And a man who refused Gehry and Koolhaas and commissioned two young architects to build one of the most famous residential houses in North America. #architektura #architecture #integralhouse #toronto #jimstewart #koolhaas #gehry

CAMP Praha

Are you enjoying the summer? We’ll be back soon! The new season starts in a few weeks.

CAMP Praha

Horko? Plovoucí ostrov od architekta Marshalla Blechera a @fokstrot.dk. Foto: @airflix.dk a @gbgregg

CAMP Praha

Gone camping. We’re taking August off to do some interior work and to prepare for the next season. See you in September! #camppraha #camp #architektura #urbanismus

CAMP Praha

POZOR! Už jen dnes do 18:00 můžete podat připomínky k novému Metropolitnímu plánu u nás v CAMPu.

CAMP Praha

Tonight we’ll be talking about #plants and #architecture with the awesome @haenkehaenke !

CAMP Praha

Už jen poslednich pár dní si můžete u nás prohlédnout nový Metropolitní plán. Stavte se!// Last few days to check out the new Metropolitan plan at CAMP.

CAMP Praha

Čí je město? Jakou cenu má veřejný prostor? Je developer sprosté slovo? Zastupiteli, koho zastupuješ? Dokumentární film Bena Tučka, čtyři roky poté. Promítání a diskuze dnes v od 19:00! #plan #urbanism #urbanismus #architektura #politika

CAMP Praha

Did you know that originally there were supposed to be five Prager’s cubes instead of the current three? #tbt #architecture #archive #prager #architect

CAMP Praha

#zahrada #zahradajelek #ferdinadleffler #pagefive

CAMP Praha

Every day thousands of cats roam the streets of Istanbul. This is a story of seven of them. Public space through a feline perspective. Free screening tonight! #cats #architecture #publicspace #urban #jungle #istanbul #feline

CAMP Praha

Fantastic buildings that never were! Tomorrow we’ll be talking with Klára Brůhova about her new book Prague Visions. Check it out, it also has these amazing illustrations, done by @czechgranddesign winner @jan_sramek_kolouch #prague #pragensia #praha #czech #architecture #architektura

CAMP Praha

V518 vs. CAMP

CAMP Praha

#metropolitniplan #ipr #pagefive

CAMP Praha

Like father like son. Architect Adam Gebrian and his son Filip talking about their time spent in Barcelona. #architecture #architektura #gebrian #barcelona #urbanism #lecture

CAMP Praha

Every week different spot, different people, different part of town... our metropolitan container travels all over Prague to give you an idea what the new plan is all about. Next stop - Kobylisy. See you there! #metropolitniplan #prague #urbanplanning #architecture #iprpraha #camp #monumental #container #discussion

CAMP Praha

Got a great book from @oppenheimarchitecture yesterday for our library. Check it out! #architecture #archibooks #books #coffeetablebooks #urban #design

CAMP Praha

How can architecture and nature coexist? Tonight we will be talking with Miami-based architect Chad Oppenheim, winner of the current @cooperhewitt National Design Award. See you there! #architecture #architektura #oppenheim #urbandesign #design #housing #house #interiordesign

CAMP Praha

Appetizer - New Interiors for Restaurants and Cafés ☕🍽 #pagefive #appetizer #gestalten #welovecoffee

CAMP Praha

• urban planning hotspot in the heart of Prague • meeting place for architects, planners and citizens • gallery showcasing newest trends in housing • space for engaging the public • hub for brainstorming the future of cities • testing ground for new ideas and technologies • #camppraha #praha #prague #czech #czechrepublic #city #citylife #urban #modernist #brutalist #architecture #architektura #gallery #housing #innovation #urbandesign #urbanplanning #urbanismo

CAMP Praha

Talking about the new neighborhood in #Brno, three decades of redeveloping a former #Denver airport, as well as the future of autonomous vehicles in urban areas. The one and only @mjcivitas #architecture #architektura #city #urban #urbandesign #landscape #landscapearchitect #landscapearchitecture #civitas

CAMP Praha

Living in suburbias comes at a price! On Monday we are releasing a new study on how population density influences city economies. Authored by a former Prague mayor, together with leading architects and planners, it’s the perfect summer reading for all of you urban planning geeks out there.🤓😎🤓😎 #architecture #architektura #urban #urbanismus #booktip #kniha #knihy #krest #economics #city #mesto

CAMP Praha

An inspiring discussion with one of the greats - Santiago Calatrava! Go see his exhibition at @ghmp.cz

CAMP Praha

It was a pleasure to welcome fabulous Mark Johnson in CAMP! Thank you. #landscapearchitect

CAMP Praha

Něco se chystá! Sledujte @kovy_gameballcz a @jedensvetcz

CAMP Praha

Morning sunshine! How about a cookie and some cold brew to start your day? #coffee #kava #kafe #camppraha #architecture #architektura #cookie #urbandesign #coldbrew #batchbrew #nordbeans #znamsvoukavu

CAMP Praha

Querkraft architekten jsou autoři návrhu vídeňského komplexu, který počítá s 213 byty a veškerou občanskou vybavenost. Komplex se skládá ze sedmi jednoznačně rozlišitelných dřevěných domů, jejichž uspořádání vytváří různé druhy prostoru s širokými možnostmi jejich využití. Autoři v návrhu kladli velký důraz na propojení veřejného a soukromé lho prostranství, které se navzájem prolínají. #kruh #camppraha #querkraft #lecture #architektura #wien

CAMP Praha

Mark Johnson is an American landscape architect known for the revitalization of the Los Angeles river as well as the Stapleton airport in Denver. Now he’s taken on Brno! Listen to him speak at CAMP next week! #architektura #architecture #landscape #landscapearchitecture #denver #stapleton #urbandesign #prague

CAMP Praha

We’re excited! One of the world’s most famous architects - Santiago Calatrava - will stop by CAMP next week for an exclusive Q & A session! #architecturephotography #architecture #architektura #calatrava #urbanscape #trainstation #newyork #nyc

CAMP Praha

Everything you ever wanted to know about Prague. . . . . . . . . . . . . #architecture #camppraha #architektura #architecturephotography #architectureporn #city #citylife #urban #urbanscape #urbandesign #urbanphotography #modernist #modernistarchitecture

CAMP Praha

What do you think of CAMP? Thomas Krarup of @cobearchitects #camppraha #architecture #urbanplanning #cobearchitects #architektura #prague #praha

CAMP Praha

Taky berete kempí plecháček na výlety?

CAMP Praha

Kniha od @phaidonsnaps shrnující práci designéra a architekta Alvara Aalta. Finská ikona v prodeji v @page_five_ 🔝

CAMP Praha

Dnes večer: Thomas Krarup z COBE (DK) #cobearchitects #architecture #architektura #camppraha #praha #prague

CAMP Praha

Metropolitní kontejner každý týden jinde a pro Vás. Až do června po celé Praze #ipr #kontejner #camp #metropolitniplan #architecture #urbanplanning

CAMP Praha

Na prvním wavecampu jsme slyšeli třeba o projektu @illegaltaipei. Co by vás zajímalo příště?

CAMP Praha

S versatilkou CAMP to píše samo! K dostání u nás v bookshopu. #kohinoor #versatilka #architektura #architecture