Current exhibition: Wed 23/09 – Sun 12/09

Prague Tomorrow? Priorities in Prague

More events can be found here
facebook.com/camppraha/events

Centrum architektury a městského plánování neboli CAMP si dalo za cíl zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Chce být základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a fungovat jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení Prahy.

CAMP sídlí na Karlově náměstí v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a návštěvníci v jeho prostorech najdou výstavní sál o rozloze 200 m2 s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu s velkým výběrem cizojazyčných publikací o architektuře, urbanismu a designu, příjemnou kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

CAMP také spravuje a edituje mapový portál prahazitra.camp, který slouží jako základní přehled stavebních záměrů na území Prahy – od prvních nápadů přes projekty v procesu přípravy až po ty, které se již dokončují na staveništích.

CAMP, the Center for Architecture and Metropolitan Planning, has set a goal to improve public discussion about the development of Prague. It is striving to become an essential source of clear and accessible information about the present and future of the capital city and functions as an open platform, a “basecamp” for anyone interested in the collective planning and development of Prague.

CAMP is located at Karlovo náměstí in the building of the Prague Institute for Planning and Development. This modernist building designed by famous Czech architect Karel Prager is the home to an urban hub that hosts a 200 m2 exhibition hall with a unique, large projection screen, a library with a large selection of foreign-language publications about architecture, urbanism and design, a pleasant café, an outdoor patio, and a modern lecture hall. A diverse programme of public discussions, lectures, workshops, film screenings and other activities is also available each month in both Czech and English language.

CAMP also manages and edits the prahazitra.camp map portal, which provides a basic overview of construction projects in Prague from their initial ideas and preparation to projects already being completed at construction sites.

Nová městská třída na Žižkově? Jak se tato lokalita v následujících letech promění? Nyní se začíná připravovat koncepční studie pro rekonstrukci Seifertovy ulice, která počítá s výměnou tramvajové trati. Zároveň se jedná o první projekt revitalizace celé ulice, jejíž klíčovou složkou bude i opatření hospodaření s dešťovou vodou (HDV). To ovlivní podobu nové městské třídy i přilehlých parků. Kromě samotného projektu se v diskuzi dozvíte, jak se dá s dešťovou vodou ve městě pracovat i jaké kroky jsou k tomu zapotřebí. Zapojte se do příprav koncepční studie.


Rezervace míst v CAMPu ZDE.

Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:
• 14 dní od ukončeného očkování
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19
• negativní antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.

Akce probíhá také online, stream můžete sledovat ZDE.
Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.

136 000 stožárů veřejného osvětlení připojených do 1 536 spínacích míst, 1 210 přisvětlení přechodů pro chodce, bezmála 420 plynových lamp na Pražském hradě a Královské cestě a 3 242 speciálních svítidel osvětlujících pražské památky a architektonicky významné stavby. Tématem setkání bude veřejné osvětlení v Praze a jeho budoucnost. Společně s radním pro oblast správy majetku a majetkových podílů Janem Chabrem a ředitelem Technologií hlavního města Prahy Tomášem Jílkem se budeme bavit o přípravě první ucelené koncepce pražského veřejného osvětlení. Řeč bude také o modernizaci, o rozšiřování sítě tzv. EV-ready stožárů pro nabíjení e-mobility a instalaci chytrých svítidel v parcích.


Rezervace míst v CAMPu ZDE.

Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:
• 14 dní od ukončeného očkování
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19
• negativní antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.

Akce probíhá také online, stream můžete sledovat ZDE.
Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.

Nový stavební zákon přináší řadu změn, které budí rozpaky. Jaké dopady by měl nový stavební zákon v podobě, ve které nyní putuje do Senátu? Co bylo původním cílem a co „vypadlo“ ze Sněmovny na poslední chvíli? A jak se dotýkají tyto změny nás všech? V dalším díle již tradičního seriálu náměstků Hlaváčka a Scheinherra budeme mluvit se zástupci velkých měst o jejich názorech a zkušenostech z praxe.

zástupci Prahy:
náměstek Petr Hlaváček
náměstek Adam Scheinherr
ředitel IPR Praha Ondřej Boháč

zástupci dalších měst:
náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová
vedoucí odboru kanceláře architektury města Liberec Jiří Janďourek


Rezervace míst v CAMPu ZDE.

Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:
• 14 dní od ukončeného očkování
• do 90 dní od prodělání onemocnění COVID 19
• negativní antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.

Akce probíhá také online, stream můžete sledovat ZDE.
Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.

Poznejte pražský meandr a Rohanský ostrov z pohledu řeky. Jaký je její příběh a jak ovlivňuje život obyvatel, živočichů i rostlin v okolí? Kudy dříve vedlo rameno Vltavy a kde býval Karlínský přístav? Jakou roli hrála řeka v historii a jakou dnes? Vydejte se s geologem Václavem Cílkem na komentovanou procházku po pravém břehu Vltavy v rámci výstavy Rohanský ostrov, kterou připravil IPR Praha.

Délka procházky: 1,5-2 hodiny


Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:
• 14 dní od ukončeného očkování
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19
• negativní antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.


Rezervace míst ZDE.

Jsme v poločase. Už rok se v rámci dvouletého pilotního programu koordinátorů participativního plánování snažíme zodpovědět, jak mohou městské části ve spolupráci s městem rozvíjet parky, náměstí, ulice, školy či strategické a komunitní projekty. Pomáháme zapojovat občany do rozhodování o veřejných prostorech jejich čtvrtí. Řešíme, jaká je role developerů, úřadů samotných městských částí a investorských organizací hlavního města. Pracujeme především na tom, jak všechny zájmy zúčastněných zkoordinovat. Spolu se zástupci vedení městských částí vám na konkrétních příkladech ukážeme, jak se osvědčuje role koordinátorů a koordinátorek na 11 pilotních městských částech.


Rezervace míst v CAMPu ZDE.

Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:
• 14 dní od ukončeného očkování
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19
• negativní antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.

Akce probíhá také online, stream můžete sledovat ZDE.
Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.

Christo je legendou konceptuálního umění. Muž, pro kterého není žádný nápad nerealizovatelný a žádné dimenze příliš megalomanské. Slavné světové monumenty zabalil a umožnil nám spatřit je v úplně jiném kontextu. Všechny tyto instalace realizoval s Jeanne-Claude, svou uměleckou partnerkou a manželkou. Její smrt v roce 2009 byla pro Christa natolik bolestnou událostí, že přerušil svou uměleckou činnost. Nákladný projekt Plovoucí mola byl v roce 2016 náročným návratem zpět. Dokument Andreje Paounova je pohledem za kulisy legendy jménem Christo, biografickým portrétem i zábavnou poklonou muži, jehož umanutost nerespektuje jakékoli hranice.
Andrey Paounov, 2018, 105 min. V původním znění s českými titulky.


Rezervace míst v CAMPu ZDE.

Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:
• 14 dní od ukončeného očkování
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19
• negativní antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.

Co můžeme dělat pro naše města, aby vypadala lépe? Proč je nezakrývat reklamou? Jak se vizuálním smogem již vypořádaly některé značky? Co obnáší změny z pohledu procesů a legislativy? Jak funguje a jak je důležitá samotná estetika a design? Jak se k tomu staví designéři a jak samotná města? Pravidelně nepravidelné setkání Designers Mixer bude tentokrát o problematice vizuálního smogu měst. Toto aktuální téma budeme řešit společně s grafickou designérkou Veronikou Rút Fullerovou a specialistkou na památkovou péči Kristýnou Drápalovou.
Akci pořádá BrandCloud.pro.


Rezervace míst v CAMPu ZDE.

Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:
• 14 dní od ukončeného očkování
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19
• negativní antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.

Akce probíhá také online, stream můžete sledovat ZDE.
Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.

Chystáte se být městským či regionálním úředníkem, politikem, či plánovačem? Pak musíte vědět, jak vybalancovat to, co město umí, chce a může. Umět naleznout klíčové priority rozvoje. Dobře nastavit cíle a strategie k jejich dosažení. Správně plánovat a cílit rozhodování. Všechno jsou to aspekty dobré správy (velkého) města, o kterých musí odpovědný management města, tedy právě politici, úředníci i plánovači nejvíce vědět. V poslední pátém pokračování Městovědy nás těmito tématy provede Tomáš Hudeček, bývalý primátor, vysokoškolský pedagog a v současné době také ředitel sekce rozvoje města na IPRu.


Rezervace míst v CAMPu ZDE.

Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:
• 14 dní od ukončeného očkování
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19
• negativní antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.

Akce probíhá také online, stream můžete sledovat ZDE.
Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.

Železniční infrastruktura na území Prahy je na hraně své současné kapacity, doprava po ní však neřekla své poslední slovo. Správa železnic chystá přivedení rychlých spojení, Praha a Středočeský kraj na ni spoléhají v regionální dopravě, prostor k růstu potřebuje i logistika po kolejích. Jak se podaří skloubit všechna tato očekávání? Co pražské železnici nejvíce chybí a o které silné stránky bychom naopak nechtěli přijít? Kde leží její nevyužitý potenciál? Zapojte se do panelové diskuze s týmem nové studie železničního uzlu Praha a nezávislými odborníky.


Rezervace míst v CAMPu ZDE.

Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:
• 14 dní od ukončeného očkování
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19
• negativní antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.

Akce probíhá také online, stream můžete sledovat ZDE.
Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.

Historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů je již 29 let součástí Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jak se v Praze za tu dobu pečovalo o památky a centrum hlavního města? Jsou při proměnách Prahy dostatečně respektovány názory odborníků? Jakou roli zde hraje památková péče? A co toto členství Praze přináší? Nedávná zpráva monitorovací mise UNESCO a ICOMOS se obává tlaku soukromých developerů a vlivu, který soukromý sektor může mít na památkovou ochranu Prahy. O vztahu Prahy a organizace UNESCO v kontextu památkové péče i potřebách místních budeme diskutovat v rámci dalšího večera cyklu Za Prahu Udržitelnou a Sousedskou, v kterých řešíme problematiku turismu, bydlení, participace i celkové proměny města.

Pozvání do diskuze přijali:
Kateřina Bečková / historička, předsedkyně Klubu Za starou Prahu
Pavel Karous / sochař, pedagog, autor projektu Vetřelci a Volavky
Kristýna Drápalová / specialistka na památkovou péči, asistentka dlouhodobě uvolněné členky Zastupitelstva hl. m. Prahy Hany Třeštíkové
Ondřej Boháč / geograf, ředitel IPR Praha
Moderuje: Táňa Zabloudilová


Rezervace míst v CAMPu ZDE.

Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:
• 14 dní od ukončeného očkování
• do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19
• negativní antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.

Akce probíhá také online, stream můžete sledovat ZDE.
Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.

Máte už prochozenou Prahu křížem krážem? Vážíte si příjemného zákoutí ve své ulici a odpočinku v parčíku za rohem? Chodíte pravidelně běhat a otužujete se ve Vltavě? Zatímco loni v létě jsme odpočítávali dny, než znovu otevřou hranice, podzim nás velice rychle vyvedl z omylu. Letos jsme se naučili, jaké je to trávit čas doma a koukat se kolem sebe. Pojďte s námi prozkoumat další neznámé části našeho města. Ukážeme vám místa, která nejsou veřejnosti běžně přístupná. A pokud vám přeci jen chybí zahraničí, teleportujte se s námi do ulic Kreuzbergu, Paříže nebo Manhattanu s naším letním kinem. Přijďte objevit oázu v centru Prahy.

Začínáme první prázdninový den ve čtvrtek 01/07 a pokračujeme každé úterý a čtvrtek!

ČT 01/07
9.00 – 21.00 WORKSHOP
LEGO: Czech Repubrick
Postavit si dům snů nebo rovnou celé město? Celý den je pro vás v CAMPu připravena LEGO dílna pro malé i velké architekty. Zrealizujte své nápady nebo vytvořte kopie oblíbených staveb. Jak jinak, Leg godt, aneb hraj si dobře!

11.00 – 12.30 KINO PRO DĚTI
Vzhůru do oblak
Animovaný film vypráví příběh o 78letém prodejci balónků Carlovi Fredricksenovi, který se rozhodne přivázat na svůj domek tisíce balónků a odletí s ním do divočiny Jižní Ameriky. Na cestu se s ním ale vydává ještě jeden nechtěný cestovatel Russell, o jehož přítomnosti Carl nemá ani tušení. Jaká dobrodružství je společně čekají?
Pete Docter, Bob Peterson, USA, 2009, 96 min. / zvuk: český / věk: 7+

13.00 – 18.00 WORKSHOP
Recykluj a tiskni
Workshop tisku na textil pod vedením sítotiskové dílny Fatcat press!
Přineste si triko, plátěnou tašku nebo mikinu a oživte jí sítotiskem s CAMP motivem.

14.00 - 16.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Emauzy: Oáza v centru
Komentovaná vycházka vás zavede na brutalistní věž emauzského kostela Panny Marie. Podíváme se také do zahrad, kudy nás provedou krajinářští architekti z ateliéru Terra Florida, který pracuje na jejich obnově. A nahlédneme i do zdejších pivovarských sklepů.

15.00 - 16.00 KŘEST KNIHY
Osamu Okamura, David Böhm & Jiří Franta: Město pro každého
Neformální křest knihy Město pro každého. Setkání s autory, kteří získali mezinárodní cenu za nejinovativnější knihu pro děti a mládež na světě (New Horizons 2021, Bologna Ragazzi Award). Vítání jsou urbanisté začátečníci i pokročilí.

16.00 - 18.00 WORKSHOP PRO DĚTI
NO STRESS SPRAYING
Přijďte si zasprejovat na kus naší zdi! Vyhlašujeme krátkou a intenzivní dílnu. K dispozici máme kus zdi v areálu IPRu, na který pomocí šablon, sprejů a vaší fantazie uděláme ulici či město!
Pracovní oblečení s sebou.
Vhodné pro děti ve věku od 8 do 18 let.

15.00 - 18.00 WORKSHOP
Slackline
Přijďte si s akrobaty ze SLACK SHOW naučit techniku chůze či pár triků na slacklině. Každý, kdo dokáže chodit po zemi, zvládne to i ve vzduchu. Až si stoupnete na lajnu, začne se třást. Budete muset vyvinout absolutní soustředění. Ne nadarmo je součástí tréninku vrcholových lyžařů a volejbalistů.

15.00 - 16.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Nevidět CAMP
Vydejte se na prohlídku s naší slabozrakou kolegyní Nicole, která vás provede výstavním sálem. Vyzkoušíte si pomůcky simulující různé typy zrakového postižení i naší LEGO dílnu poslepu.
Prohlídka je vhodná také pro děti. Po jejím skončení můžete s pomůckami pokračovat na haptickou prohlídku areálem IPRu.

16.00 - 17.00 HAPTICKÁ PROHLÍDKA
Cítit CAMP
Přijďte si sáhnout na Chlupáče! Na haptické prohlídce nejen pro nevidomé a slabozraké vám představí náš kolega Jiří Jaroš areál IPRu. Seznámí vás třeba s příběhem i materiálem plastiky od sochaře Miroslava Chlupáče před vstupem do CAMPu.

16.00-21.00 FOODTRUCK
Burgery od Kaiser Franz
Ať žije street food! Legenda praví, že burger vymysleli coby rychlé a poctivé jídlo čeští vojáci v zákopech prusko-rakouské války, když se bili za císaře Františka Josefa. Věřit tomu nemusíte – ale burgery Kaiser Franz byste určitě ochutnat měli!

17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY
Česká cena za architekturu
Kteří architekti byli oceněni v uplynulých pěti letech Českou cenou za architekturu? Jaké mají jejich projekty estetické a technické kvality? A jaký je příběh vzniku jejich staveb? Výstava představí výjimečné projekty a počiny finalistů, vítězů a držitelů České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídku pořádá Česká komora architektů.

17.00 - 18.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V ČZJ
Neslyšet CAMP
Na komentované prohlídce se dozvíte o minulosti areálu, o architektuře budov i o životě a tvorbě jejich architekta Karla Pragera. Co stálo za vznikem Sdružení projektových ateliérů a co nového přinese plánovaná rekonstrukce. V českém znakovém jazyce vás provede naše neslyšící kolegyně Mary Mašláňová.

18.00 - 19.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Emauzy: Oáza v centru
Komentovaná vycházka vás zavede na brutalistní věž emauzského kostela Panny Marie. Podíváme se také do zdejších zahrad, kudy nás provedou krajinářští architekti z ateliéru Terra Florida, který pracuje na jejich obnově. A nahlédneme i do zdejších pivovarských sklepů.

18.00 - 18.15 SLACK SHOW
Akrobati nad Prahou
Provazochodci vždy patřili a budou patřit k tomu nejlepšímu, co může vrcholová show nabídnout. Dvojce slacklinerů z uskupení SLACK SHOW se proto pokusí o riskantní přechod na lajně vysoko nad zemí mezi jednotlivými budovami CAMPu a předvede tak umělecko-sportovní highline exhibici, ze které se vám zatají dech a na kterou jen tak nezapomenete.

19:00 - 20.00 KONCERT
Amelie Siba
Letošní držitelka ceny Anděl v kategorii Alternativa a elektronika je mladá písničkářka Amelie Siba. Ocenění získala za svou debutovou desku Dye My Hair, kterou sama složila a nahrála. Za uplynulý rok stihla také vyhrát cenu hudební kritiky Apollo a dostat dvě nominace na cenu Vinyla.

20.00 - 21.00 PŘEDNÁŠKA
Vladimir 518: Architektura 58-89
Nová kniha Vladimira 518 je téměř před dokončením. Co vše o předrevoluční architektuře zjistil? Na přednášce vám ukáže dosud nepublikované objevy o zapomenuté či nedoceněné architektuře let 1958–1989. Vedle dnes již všeobecně etablovaných jmen jako jsou Karel Hubáček, Karel Prager, manželé Machoninovi, či manželé Šrámkovi, je na čase představit i další tvůrce tohoto výrazného období, jmenovitě například Karla Filsaka, Zdeňka Kunu, Stanislava France či Václava Hilského a mnoha dalších.

21.00 - 22.00 DJ
Pierre Urban
Moderátor a DJ legendárního Radia 1 od roku 2007. Své mixy skládá převážně z aktuálních novinek napříč hudebním spektrem klubové elektroniky od pomalých ambientních beatů až po taneční groove. Rád ale hraje i retro sety 70s soul & disco či jazz.

Letos jsme se vzhledem k situaci rozhodli vypsat dva termíny příměstského tábora. Jeden proběhne v červenci a druhý v srpnu.

Budeme chodit do terénu, pozorovat, fotit, sbírat informace a data a pak je zpátky v CAMPu třídit, debatovat nad nimi, vymýšlet a navrhovat nová řešení. I letos se budeme zaobírat konkrétním místem v Praze. Které to bude, je překvapení. Každopádně zabrousíme do historie, pozveme si hosta z praxe a budeme vytvářet modely. Vyzkoušíme různé materiály i výtvarné techniky, nezapomeneme na řezačku polystyrenu a letos navíc i odlévání do formy. Pokud vaše dítě rádo diskutuje, je manuálně zručné a nebojí se pracovat s betonem, pak je to ideální adept na náš příměstský kemp!

Příměstský kemp povedou čtyři lektorky: Jana Kostelecká, Silvie Luběnová, Tereza Keilová a Klára Melounová. Jedna je kunsthistorička, jedna je ilustrátorka a dvě jsou architektky.


Příměstský tábor je pro děti ve věku 9-14 let
Termín: 26/07– 30/07 2021 (od 9.00 do 17.00 hodin)
Věk dětí: 9-14 let
Maximální počet dětí: 15
Zápisné: 2 900 Kč
V ceně zápisného je 2x svačina a 1x oběd.
Přihlášky: edu@ipr.praha.eu


Rodiče, prosíme vás, abyste své dítě přihlásili po hlubším rozhovoru s ním a na základě jeho vyjádřené chuti. Chtěli bychom, aby děti byly v kempu dobrovolně, protože celý týden strávíme prací.

Letos jsme se vzhledem k situaci rozhodli vypsat dva termíny příměstského tábora. Jeden proběhne v červenci a druhý v srpnu.

Budeme chodit do terénu, pozorovat, fotit, sbírat informace a data a pak je zpátky v CAMPu třídit, debatovat nad nimi, vymýšlet a navrhovat nová řešení. I letos se budeme zaobírat konkrétním místem v Praze. Které to bude, je překvapení. Každopádně zabrousíme do historie, pozveme si hosta z praxe a budeme vytvářet modely. Vyzkoušíme různé materiály i výtvarné techniky, nezapomeneme na řezačku polystyrenu a letos navíc i odlévání do formy. Pokud vaše dítě rádo diskutuje, je manuálně zručné a nebojí se pracovat s betonem, pak je to ideální adept na náš příměstský kemp!

Příměstský kemp povedou čtyři lektorky: Jana Kostelecká, Silvie Luběnová, Tereza Keilová a Klára Melounová. Jedna je kunsthistorička, jedna je ilustrátorka a dvě jsou architektky.


Příměstský tábor je pro děti ve věku 9-14 let
Termín: 16/08– 20/08 2021 (od 9.00 do 17.00 hodin)
Věk dětí: 9-14 let
Maximální počet dětí: 15
Zápisné: 2 900 Kč
V ceně zápisného je 2x svačina a 1x oběd.
Přihlášky: edu@ipr.praha.eu


Rodiče, prosíme vás, abyste své dítě přihlásili po hlubším rozhovoru s ním a na základě jeho vyjádřené chuti. Chtěli bychom, aby děti byly v kempu dobrovolně, protože celý týden strávíme prací.

PRAHA ZÍTRA? PRAŽSKÉ PRIORITY

Online podobu výstavy najdete CAMPUJ.ONLINE.

Expozice je součástí pravidelného výstavního cyklu „Praha zítra?“, v rámci něhož představujeme veřejnosti stavební projekty, které, pokud budou realizovány, výrazným způsobem promění tvář Prahy v následujících letech. V případě aktuální výstavy je tato definice více než výstižná, neboť jsme se tentokrát zaměřili na takové projekty, které mají k budoucí proměně Prahy obzvláště přispět.

Na unikátní širokoúhlé projekci CAMPu se tentokrát představí „jen“ 25 projektů ovšem ve větší míře detailu, než je u výstav ze série „Praha zítra?“ obvyklé. Projekty jsme pro účel expozice rozdělili do pěti kategorií, které představují záměry v různých částech města a různých velikostí, ovšem vždy s ohledem na význam daného projektu v rámci celoměstské strategie. Místo obvyklých karet jednotlivých projektů najdou návštěvníci v sále podrobné katalogy každé z pěti kategorií. Při výběru projektů a během následné tvorby doprovodných textů jsme vycházeli z koncepčních a strategických dokumentů hl. m. Prahy – na většině z nich spolupracoval, příp. je sám vytvořil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (např. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Strategický plán hl. m. Prahy, Metropolitní plán, Plán udržitelné mobility a další).

Projekty, které na aktuální výstavě představujeme, jsou v drtivé většině investicí města, a tak o jejich realizaci budou rozhodovat volení zástupci veřejnosti. Proto v dramaturgii výstavy věnujeme prostor pražským politikům – členům Rady hl. m. Prahy, kteří v krátkých videorozhovorech vyjadřují svůj pohled na to, kudy vede cesta Prahy k úspěšné a prosperující budoucnosti. K pomyslnému dialogu s naším kurátorským výběrem pražských priorit pak zveme všechny návštěvníky výstavy, kteří budou mít během prohlídky expozice možnost sestavit si žebříček pražských top projektů podle vlastního výběru.

Výstavu pořádá hlavní město Praha ve spolupráci s IPR Praha.

Brožura výstavy Pražské priority:
A: Nové čtvrti
B: Nová propojení
C: Nové příležitosti
D: Nová náměstí
E: Nové parky
Mapa projektů

PRAGUE TOMORROW? PRIORITIES IN PRAGUE

Exhibition is part of a recurring exhibition cycle called ‘Prague Tomorrow?’ in which we present development and construction projects that would change the face of Prague significantly over the following years if they were completed. In the current exhibition, this notion is more than apt since it focuses on projects that would change Prague in an especially major way. This time around, the unique wide screen projection at CAMP will only present 25 projects but in much greater detail than usual in the ‘Prague Tomorrow?’ cycle. For the purposes of the exhibition, we have divided the projects into five categories which present planned development in different parts of the city and different sizes, though always keeping in mind the significance of the given project within the city wide strategy. Instead of individual project specification sheets, visitors will be guided through the exhibition with detailed catalogues covering each of the five categories. In selecting the projects and drafting the texts accompanying the exhibition, we closely followed the conceptual and strategic documents prepared by the Capital City of Prague—and it should perhaps be mentioned that the Prague Institute of Planning and Development either actively cooperated in creating most of these or prepared them entirely (for instance, Territorial Analytical Documentation, Strategic Plan for the Capital City of Prague, Metropolitan Plan, Sustainable Mobility Plan and others). Projects presented at this exhibition represent an overwhelming major investment directly undertaken by the capital city. The decision for their realization will therefore be taken by elected representatives of the public. For this reason, we provided room in this exhibition for Prague City Council members—councillors—who could explain their own visions in short video conversations about the road to Prague’s successful and prosperous future. We are also inviting all visitors to the exhibition to engage in an imaginary dialogue with our own curated selection of Prague’s priorities by ranking their own top projects for Prague according to their preferences as they pass through the exhibition.

Mapový portál prahazitra.camp slouží jako základní přehled stavebních záměrů na území hlavního města Prahy. Záměry různých velikostí, na různých místech, v různých stádiích přípravy. Záměry soukromých i veřejných investorů. Od prvních nápadů, přes projekty v procesu přípravy, až po ty, které se již dokončují na staveništích.

Přehled projektů, které v budoucnu budou formovat hlavní město, jeho čtvrť, či přímo Vaši ulici najdete zde.

Chybí Vám na mapě konkrétní projekt, či jej chcete jako investor nebo architekt doplnit?
prahazitra@ipr.praha.eu

Přijďte si posedět do Café CAMP a vyberte si ze široké nabídky teplých i studených nápojů a denní nabídky polévek a sendvičů. Klidné prostředí pro práci, studium i volný čas. Kromě výběrové kávy od pražírny Doubleshot si můžete pochutnat na limonádách John Lemon a Proviant, netradičních čajích HARNEY & SONS a dalších nápojích.

Polévkové menu:

ÚT - Chilli con carne s mletým masem, červenou fazolí, rajčaty, kukuřicí a tortillou

ST - Gulášová s hovězím masem a bramborem

ČT - Hovězí vývar s masem, zeleninou a hráškem s rýží

PÁ - Indická kuřecí na kari s chilli, zázvorem, červenou čočkou a koriandrem

Aside from architecture-related exhibitions and events, CAMP offers a café that serves specialty coffee by experienced baristas, as well as other hot and cold beverages and light snacks. Try our soup of the day along with a tasty sandwich in a quiet and inspiring environment, perfect for working, studying or just passing the time. Or take a lager beer from the Trautenberk brewery which you can enjoy in the adjacent park.

Soup menu:

Tue - Chilli con carne with minced meat, red beans, tomatoes, corn and tortilla

WE - Goulash with beef and potatoes

TH - Beef broth with meat, vegetables and peas with rice

FRI - Indian chicken curry with chili, ginger, red lentils and coriander

Knihkupectví PageFive přináší pestrou škálu publikací o architektuře, umění a designu z celého světa. Knihkupectví nabízí ojedinělý výběr toho nejlepšího z domácí, ale hlavně zahraniční scény včetně nejnovějších časopisů.

Tip na tento měsíc:

PRAŽSKÉ VEDUTY / JAK SE DÍVAT NA (HISTORICKOU) MĚSTSKOU KRAJINU

Precizně zpracovaná kniha čtenáře provádí způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Přispívá k debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou. K dostání v české i anglické verzi v E-SHOPU KNIHKUPECTVÍ PAGE FIVE.

The PageFive Bookstore has a great selection of publications about architecture, art and design from all over the world. The bookstore offers the best of local scenes and exclusive perspectives from abroad, including the newest and latest in magazines.

Tips for this month:

THE SHARED CITIES ATLAS

The Shared Cities Atlas applies the new, global ‘sharing paradigm’ in architecture and public sphere to a site-specific situation in seven cities in Central Europe. Mapping current practices of sharing and new fields of action in case studies, it contextualizes the phenomenon in research papers, data, and photography.

The ideas of a ‘right to the city’, of common resources, or ‘the urban commons’ all of which are in vogue in contemporary architectural discourse illustrate the paradigm shift towards a sharing perspective. In ‘sharing cities’ the emphasis lies in the right to remake the cities as a form of urban social contract with a specific creative or critical agenda. The Atlas presents creative forms of sharing driven by idealistic positions and collective actions – new approaches to sharing of spaces and architecture, experience and knowledge, data, or collective histories.

Jaké jsou nové trendy v architektuře, urbanismu nebo designu? Začtěte se do některé z desítek odborných publikací a časopisů v naší prezenční studovně.

Pravidelně odebíráme časopisy Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine a desítky dalších.

Seznam všech našich knih a časopisů najdete zde.

What are the newest trends in architecture, urbanism and design? Browse through any of the dozens of publications or magazines available for study in our reading room.

We subscribe to magazines such as Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine and dozens of others.

A list of all our publications and magazines can be found here.

Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera (mapa)

Pondělí, zavřeno
Úterý—neděle, 9.00—21.00
Vstup zdarma

Facebook
Instagram
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Chcete uspořádat akci v CAMPu?
pronajem@ipr.praha.eu

Chcete se zúčastnit programu pro děti a studenty?
edu@ipr.praha.eu

Chcete o nás napsat?
pr@ipr.praha.eu

Máte jiný dotaz?
camp@ipr.praha.eu

Chcete každý měsíc dostávat informace o programu?
Přihlašte se k odběru newsletteru zde.

Jak se dostat do campu

 • Tram: zastávka Moráň: 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, 92, 93, 95, 96, 98. 140 m
 • Bus: zastávka Karlovo náměstí: 176, 904, 907, 908, 910. 260 m
 • Metro: Karlovo náměstí, od výstupu Karlovo náměstí 280 m, od výstupu Palackého náměstí 450 m

Vyšehradská 51, Praha 2
The Emauzy Abbey (map)

Monday, closed
Tuesday—Sunday, 9.00—21.00
Free entry

Facebook
Instagram
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Would you like to organize an event at CAMP?
pronajem@ipr.praha.eu

Would you like to take part in the education programme?
edu@ipr.praha.eu

Would you like to write about us?
pr@ipr.praha.eu

Do you have a general question about CAMP?
camp@ipr.praha.eu

Would you like to be informed about upcoming events?
Sign up for our newsletter here.

How to get to camp

 • Tram – Tram stop Moráň, tram numbers 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, night trams 92, 93, 95, 96, 98. Heading south, CAMP is only 140 m away from the tram stop.
 • Bus – Bus stop Karlovo náměstí, bus numbers 176, 904, 907, 908, 910. CAMP is about 260 m away from the bus stop.
 • Metro – Station Karlovo náměstí. Heading south from the exit at Karlovo náměstí, CAMP is about 280 m away. From the Palackého náměstí exit (by the river), heading up the street, away from the river and along the tram line, CAMP is about 450 m away.

Děti se školou

Vezměte do CAMPu své studenty a žáky! Na programu je vždy krátká komentovaná prohlídka výstavy s navazující aktivitou, která přiblíží žákům a studentům problematiku řešenou ve výstavě.

Školy jsou pravidelně informovány o připravované výstavě a o doprovodné aktivitě k ní.

Děti s rodinou

Nenechávajte děti na hlídání a vezměte je s sebou do CAMPu! Při přípravě každé nové výstavy je dbáno na vytvoření aktivity na míru dětskému návštěvníkovi.

Pracovní listy

Aktivní zábavu pro děti najdete v CAMPu vždy! Pracovní listy jsou k dispozici každému návštěvníkovi bez ohledu na aktuální výstavu. Tyto listy se v průběhu času obměňují a doplňují.

Začínáme listy, které přiblíží dětem ve věku od osmi let areál CAMPu a jeho okolí.

V prostoru CAMP jsou rovněž k dispozici listy pro menší děti (tři až osm let), které pracují s principem kvízu, doplňování, imaginace a hry.

Objevujeme město

Pravidelný jednorázový program pro děti ve věku 8—18 let v maximálním počtu 15 dětí. Probíhá jedenkrát měsíčně – každý druhý čtvrtek v měsíci od 15.00 hodin.

Vždy se vyráží do města, za městským tématem: návštěva letiště, prohlídka kolektoru, čističky odpadních vod, ale třeba i prohlídka hmyzího hotelu či rozestavěných staveb.

Děti odchází s lektory z CAMP a na stejné místo se opět vrací.

Studenti pedagogiky v CAMPu

Spolupráce s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity. Vytvoření povinně volitelného semináře na téma město, jeho historie, rozvoj a plánování. Cílem programu je přitáhnout k zájmu o město a jeho vývoj budoucí pedagogy, kteří jej v budoucnu přenesou na své žáky.

Začátek programu: letní semestr školního roku 2018/2019

V případě zájmu o zasílání informací se prosím zaregistrujte na emailu: edu@ipr.praha.eu

Schools

Take your students to CAMP! We always provide a brief guided tour of the exhibition, followed by activities exploring the exhibition’s topics.

We regularly inform schools about upcoming exhibitions and any accompanying events / activities.

Families

Take your children with you to CAMP instead of spending money on babysitting! When we prepare new exhibitions, we always try to create accompanying activities for our little visitors.

Work sheets

Active entertainment for children is always available at CAMP! Work sheets are available to everyone regardless of the exhibition on show. These sheets are regularly changed and modified.

The starter pack introduces the CAMP complex and its surroundings and includes work sheets suitable for eight-year olds.

Work sheets containing quizzes, puzzles, imagination and play are also available for younger children (three to eight-year olds).

Discover the City!

This is regular programme for children between 8 and 18, held once a month on the second Thursday at 3 pm. The maximum number of children per show is 15.

This is a guided tour of the city exploring certain city-related themes, such as a visit to the airport, tour of the collectors and wastewater treatment plant, an insect hotel or a construction site in progress.

Children leave CAMP with guides and return to CAMP at the end of the tour.

Pedagogy students at CAMP

CAMP cooperates with the Department of Applied Arts at the Charles University Faculty of Pedagogy to create faculty seminars on themes in the city’s history, development and planning. The aim of the programme is to draw future pedagogues to these themes and encourage their interest in the city and its development, which they can then pass onto their students.

This programme commenced in the summer semester of the 2018/2019 academic year.

If you are interested in receiving this information, please register at edu@ipr.praha.eu

Centrum architektury a městského plánování se snaží zpřístupňovat nejen informace o architektuře a městském plánování, ale také své webové stránky. Víme, že neslyšící návštěvníci ocení informace v českém znakovém jazyce. Proto jsou klíčové části webových stránek CAMPu přeloženy do ČZJ.

Překlad do znakového jazyka si zapnete pomocí bezplatného rozšíření Deaf Friendly. Rozšíření funguje jako externí překrytí webových stránek, na kterém se zobrazuje video.

Jak stáhnout rozšíření?

Rozšíření Deaf Friendly je třeba si stáhnout, ale postup je jednoduchý:

Kliknutím sem se dostanete do Chrome store, kde se můžete seznámit s tím, jak rozšíření funguje. Na této stránce také můžete kliknout na tlačítko instalovat. Aplikace se automaticky stáhne. Webové stránky CAMPu se poté zobrazí s lištou, přes kterou se dostanete k jednotlivým videím s ČZJ.

Pozor! Rozšíření Deaf Friendly funguje pouze ve vyhledávači Chrome a na stolních počítačích, není přístupné z mobilního telefonu.

Stáhnout Deaf Friendly rozšíření

The Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP) strives to make information about architecture and urban planning and its website accessible to everyone. We are confident that visitors with hearing impairments will appreciate that we have translated key parts of the CAMP website and information into Czech sign language.

Sign language translations can be accessed using the deaf-friendly browser extension. The extension functions as an external overlay on the website showing video with sign language.

How to download the plugin

The Deaf-Friendly Extension must be downloaded before use. The process is very simple:

Click here to open the Chrome web store, where you can find all information about the extension and its functions. Click the install button to download and install the application.

The CAMP website will then show a tab, which will let you access the individual sign language videos.

Please note that the Deaf-Friendly Extension only works with the Chrome browser and on desktop computers. It will not work on your mobile phone.

Download the Deaf-Friendly Extension.

Centrum architektury a městského plánování chce být co nejvíce přístupné pro širokou veřejnost.

Na této stránce najdete

 • adresu a otevírací hodiny
 • informace o vstupném
 • kontaktní číslo a e-mail pro vaše dotazy
 • popis opatření pro lepší přístupnost celého programu (indukční smyčka, tlumočení, audiopopis, titulky, relaxované projekce)
 • navigační systém a plán CAMPu ke stažení

Jak se dostat do CAMPu?

Vyšehradská 51, Praha – Nové Město, 128 00

 • tram: zastávka Moráň: 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, 92, 93, 95, 96, 98. 140 m
 • bus: zastávka Karlovo náměstí: 176, 904, 907, 908, 910. 260 m
 • metro: Karlovo náměstí, od výstupu Karlovo náměstí 280 m, od výstupu Palackého náměstí 450 m
 • parkování pro ZTP a ZTP/P: pro vjezd na parkovací místo pro vozíčkáře nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 770 141 547
 • Podrobný itinerář cesty do/z CAMPu je ke stažení zde.

Otevřeno: úterý–neděle, 9.00—21.00

Vstupné

Vstupné na veškerý program CAMPu je zdarma.

Místo si zarezervujete prostřednictvím portálu GoOut nebo na telefonním čísle +420 770 141 547

Zavedená opatření

Indukční smyčka

 • Amfiteátr, Bílý sál i kavárna jsou vybaveny indukční smyčkou
 • individuální indukční smyčka pro Černý sál je k dispozici na vyžádání

Informace v českém znakovém jazyce

 • vybrané akce programu jsou tlumočené do ČZJ
 • pravidelně jednou za měsíc je program tlumočený do ČZJ, konkrétní termín naleznete označený v programu

Překlad webových stránek do ČZJ

 • videa s překladem do ČZJ jsou přístupná v prohlížeči přes plugin Deaf Friendly, který si můžete stáhnout zde. Detailní informace o pluginu a jeho instalaci najdete tady.

Informace o CAMPu v alternativních formátech

 • infoleták o CAMPu a vybraném programu je k dispozici také ve zvětšeném černotisku a v Braillově písmu

Audiopopis

 • vybrané výstavy mají audiopopis, který umožňuje vnímat vizuální složku filmu prostřednictvím zvukového komentáře
 • audiopopis návštěvníci poslouchají ze sluchátek

Filmy s titulky

 • vybrané filmy z programu mají české titulky

Relaxované projekce

 • tyto projekce mají po celou dobu filmu tlumené osvětlení a zvuk promítaného filmu je tišší.
 • před filmem nejsou pouštěny trailery ani žádné další upoutávky.
 • pokud potřebujete, můžete se během projekce pohybovat po sále.

Asistenční psi

 • vaši asistenční psi jsou v CAMPu vítáni. Miska s vodou je k dispozici v kavárně.

Navigační systém

Prostory CAMPu jsou označeny piktogramy:

 • indukční smyčka
 • přístupná toaleta
 • přístupný únikový východ

Plán prostor CAMPu je k dispozici ke stažení zde: PLÁN.

Napište nám!

Pokud máte jakékoli další požadavky ohledně přístupnosti, napište na e-mail: camp@ipr.praha.eu, pošlete SMS nebo zavolejte na telefonní číslo: +420 770 141 547

Do předmětu zprávy napište PŘÍSTUPNOST.

The Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP) strives to be accessible to the general public.

This webpage offers the following information:

 • Address and opening hours
 • Information about admission fees / tickets
 • Contact numbers and e-mail addresses for inquiries
 • Description of services providing access to the entire programme (audio induction loop, interpreting, audio cueing, subtitles, relaxed screenings)
 • Navigation system and CAMP plan available to download

How to get to CAMP

Address – Vyšehradská 51, Praha - Nové Město (New Town), 128 00

 • Tram – Tram stop Moráň, tram numbers 2, 3, 10, 14, 16, 18, 24, night trams 92, 93, 95, 96, 98. Heading south, CAMP is only 140 m away from the tram stop.
 • Bus – Bus stop Karlovo náměstí, bus numbers 176, 904, 907, 908, 910. CAMP is about 260 m away from the bus stop.
 • Metro – Station Karlovo náměstí. Heading south from the exit at Karlovo náměstí, CAMP is about 280 m away. From the Palackého náměstí exit (by the river), heading up the street, away from the river and along the tram line, CAMP is about 450 m away.

CAMP is open Tuesday to Sunday, 9 am to 9 pm

Admission

Admission to all events at CAMP is free. For most events, prior registration is required.

Registration / tickets can be obtained through the GoOut reservation system. Please go directly to GoOut for a list of all upcoming events. Information / reservations can be also made at +420 770 141 547

Access

Audio induction loop

 • The auditorium, large hall and coffee bar is equipped with an audio induction loop.

Information in Czech sign language

 • Selected events are translated into Czech sign language
 • Every month, the programme is translated into Czech sign language, and specific dates are marked in the programme

Website in Czech sign language

 • Videos translated into Czech sign language are available through the Deaf Friendly plugin, which can be downloaded here. More details about the plugin and its installation can be found here.

Information about CAMP in alternative formats

 • CAMP flyers containing information about selected parts of the programme are available in large-font print or Braille

Audio cueing

 • Selected exhibitions have audio cueing to provide narrative descriptions and commentary for visuals.
 • Please ask for headphones to listen to the audio cue

Films with subtitles

 • Some of the films shown at CAMP have Czech subtitles

Relaxed screenings

 • These screenings are usually shown in low lighting and low sound
 • No trailers or teasers are shown before the film
 • You may move around the screening room during the film, if necessary

Assistance dogs

 • Your assistance dogs are welcome at CAMP. A bowl with water is always available at the coffee bar.

Navigation system

CAMP is clearly marked everywhere with pictograms:

 • Audio induction loop
 • Toilets
 • Emergency exit

A plan of the CAMP complex can be downloaded here: PLAN

Contact us!

If you have any other questions or requirements for access, please contact us by e-mail at camp@ipr.praha.eu or message (SMS) or call us at +420 770 141 547

Please indicate the subject as ACCESSIBILITY in emails.

CAMP Praha

CAMPING 🏕 • Správce Campingu Ondřej Cihlář se vrací do CAMPu. Zítřejší díl talkshow, ve které diskutuje s odborníky, politiky, vizionáři i aktivními občany o architektuře, metropoli či jejích plánech, bude o cirkulární ekonomice i umělé inteligenci. Čajem z ešusu totiž přivítá zakladatelku a ředitelku Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňu Jonášovou a technického ředitele Avastu Michala Pěchoučka.

Jak pracovat s neomezený růstem na planetě s omezenými zdroji? Jak funguje greenwashing? A jak počítače a roboti ovlivňují lidstvo a průmysl?

🟢 Přímý přenos sledujte na campuj.online v sekci ŽIVĚ od 19.00. Sestříhaný záznam najdete spolu s předchozími díly na @malltelevize.
__________
📸 @fotomaly

CAMP Praha

CESTA Z MĚSTA • S jarem se vrací naše rubrika Cesta z města, která nabízí virtuální – a tím pádem jediný legální – způsob, jak poznat zajímavou architekturu za hranicí Prahy i svého okresu.

V novém článku vás čeká cesta do sídla společnosti Lasvit v Novém Boru, zázemí mmcité v Bílovicích a polských Mazančovicích nebo hravý modulární komplex společnosti KOMA Modular ve Vizovicích. Do práce!

🔎 Objevte více na campuj.online
_______
📸 @koma_modular • Okolí vizovického sídla společnosti zdobí umělecká díla od Lukáše Rittsteina a Barbory Šlapetové.

📝 @heckovam

CAMP Praha

PRAHA VČERA • Okolí Pražského hradu je plné kontrastů. Z domů chudých se stal turistický skanzen, z nepřístupné středověké rokle zkrocená městská divočina...

🔎 V novém článku na campuj.online můžete nahlédnout do života ve stínu Pražského hradu prostřednictvím fotografií z archivu @iprpraha.
__________
📸 Archiv IPR Praha | 1958 | Medvědárium Pražského hradu

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA • V novém článku z rubriky Praha zítra se podíváme na budoucnost nejluxusnějšího hotelu normalizačního Československa. Půl století po zahájení provozu otevře hotel Intercontinental svou náruč širší veřejnosti. Tak, jak si to přál jeho autor, architekt Karel Filsak.

Další životní etapu začne pod novým názvem Fairmont. Spolu s ním má změnit tvář i jeho bezprostřední okolí: Dvořákovo nábřeží a náměstí Miloše Formana.

🔎 Objevte novou podobu hotelu na campuj.online
________
📸 1. @tak_architects • 2. @fotomaly.cz

CAMP Praha

MĚSTOVĚDA • Tak jako lidé žijí mezi ostatními lidmi, tak i městské organismy žijí mezi dalšími městy, a to v takzvaném systému osídlení. Jak se v něm k sobě chovají? Jsou to přátelé či soupeři? Jsou jejich vztahy pevné a neměnné? A jak tyto vztahy vypadaly dříve, co s nimi dělá současný vývoj, zmenšující se svět, globalizace či pandemie?

🟢 Sledujte dnešní díl přednáškové serie Městověda s Tomášem Hudečkem, který vysíláme od 19.00 na campuj.online
__________
📸 @fotomaly.cz

CAMP Praha

HUMANS OF CAMP • Na campuj.online vás v rubrice Humans of CAMP seznamujeme s životem a pracovní náplní členů CAMP CREW. V nejnovějším článku představujeme Báru Páníkovou, produkční výstav.

Jejím úkolem je řídit proces vzniku výstavy od začátku do konce včetně doprovodného programu, administrativy nebo rozpočtu.
Není to ale jen práce z kanceláře.

Co všechno má Bára na starosti a na jakou výstavu se můžeme těšit, až se znovu rozsvítí neon CAMPu?

🔎 objevte na campuj.online
__________
📸 @fotomaly.cz

CAMP Praha

URBAN TALKS 💬 • Jak se staví na vrcholcích hor? S čím musí architekti při navrhování do extrémních podmínek počítat? Ve středu přivítáme v cyklu Urban Talks tyrolské studio noa* (@networkofarchitecture), které se proslavilo vyhlídkou v nadmořské výšce 3251 metrů v Ötzkých Alpách. Ta nabízí návštěvníkům nevýdaný výhled na okolní vrcholky hor i na místo nálezu mumie Ötziho.

O filozofii a přístupech studia bude mluvit architekt Andrea Dal Negro, který od roku 2018 vede jejich berlínskou pobočku.

🟢 Přednášku streamujeme 3. března od 19.00 na campuj.online v sekci ŽIVĚ. Záznam bude brzy dostupný také na našem Youtube.
___________
📸 Alex Filz | Ötzi Peak | 2020 | 📍Senales, Jižní Tyrolsko, Itálie

CAMP Praha

PRAHA VČERA 🎞• Před sto lety byla schválena stavba nové vodárny v Podolí. Pod střechou monumentální klasicistní budovy se filtrovala a dezinfikovala voda z Vltavy – za jeden den jí tudy proteklo 40 tisíc metrů krychlových. Objem všech tří bazénů z nedalekého plaveckého stadionu by tak Podolská vodárna vyčistila od rána do večera šestnáctkrát. Obdobně jako desítky dalších vodárenských zařízení už filtrační stanice na břehu řeky téměř dosloužila, pozoruhodná architektura tu ale zůstala dodnes.

⚫️ Více o historii Podolské vodárny najdete v novém článku na campuj.online
__________
📸 František Illek • Archiv @iprpraha • 1937

CAMP Praha

URBAN TALKS 💬 • Už zítra večer nás Urban Talks přenesou do Madridu za španělským studiem Temperaturas Extremas Arquitectos, které v roce 1987 založili architekti Atxu Amann, Andrés Cánovas a Nicolás Maruri.

Jejich architektura je oblíbenou kulisou videoklipů raperů a indie kapel. Byli nominováni za realizaci muzea Molinete v Cartageně na ceny Mies van der Rohe 2022 a Stavba roku 2021 ArchDaily. Návštěvníkům totiž zpřístupnili archeologické naleziště a ti se tak mohou se projít po římských základech města Cartagena.

Mezi jejich aktuální projekty patří také multifunkční komplex na předměstí Madridu v Cosladě, kde na trojúhelníkovou parcelu umístili kanceláře a obchody, na které pak postavili 4 tenké věže se 118 byty.

Studio představí Atxu Amann, která mimo jiné přednáší na Madridské škole architektury (@etsamadrid).

🟢 Přednášku sledujte živě v úterý od 19.00 na campuj.online. Záznam bude brzy dostupný také na našem youtube.
________
📸 David Frutos (@davidfrutos_fotografia) 118 houses | 2012 | 📍Plaza de la Hispanidad in Coslada, Madrid, Spain

CAMP Praha

CAMPING 🏕 • Dnes večer se můžete těšit na další díl talkshow s Ondřejem Cihlářem. Řeč bude nejen o světle ve městě a vlivu modrého záření na náš spánek, ale i o tom, jak v době covidové architekti místo domů navrhují odběrová místa a nosošťoury. Do rozkládacích křesílek totiž usednou Hynek Medřický (@hynekmedricky), světlař a badatel, a Krištof Hanzlík, architekt ze studia @collcoll.cc.

❌ Martin Pošta, producent a organizátor Signal festivalu, který měl být hostem dnešního dílu se z důvodu karantény nemůže zúčastnit. Omlouváme se za změnu v programu.

🟢 Přímý přenos sledujte na campuj.online v sekci ŽIVĚ od 19.00. Sestříhaný záznam najdete spolu s předchozími díly na @malltelevize.

CAMP Praha

URBAN TALKS 💬 • V prvním únorovém Urban Talks přivítáme americké studio MASS (@massdesigngroup), které bylo magazínem Wall Street Journal jmenováno nejlepším inovátorem architektury roku 2020. Nezisková organizace MASS Design group sdružuje více jak 140 architektů, designérů, konstruktérů z 20 zemí světa.

O jejich přístupu bude na přednášce mluvit vedoucí Londýnské pobočky Kelly Alvarez Dornan. Ten řídí například projekty studia MASS v západní Africe, kde se zaměřují na zlepšení podmínek pro lékaře, stavbu nemocnic i škol. Na podzim loňského roku získali také ocenění Dezeen awards za instalaci The Gun Violence Memorial pro architektonické bienále v Chicagu.

🟢 Přednášku vysíláme v úterý na campuj.online od 17.00 a v 18.30 se k nám můžete připojit na Clubhouse, kde na přednášku navážeme diskuzí.
________
📸 @massdesigngroup – Rwanda Institute for Conservation Agriculture (RICA), Gashora, Bugesera District, Rwanda

CAMP Praha

DNES OD 18.00 – VIRTUAL CITY WALKS 🔎

🇨🇿 V Praze si renesanční a barokní klenoty mírumilovně potřásají rukou s modernistickou, brutalistní a soudobou architekturou. Připojte se k Adamu Gebrianovi (@agebrian), kritikovi architektury z Centra architektury a městského plánování (CAMP), na této virtuální prohlídce překvapivých zákoutí Prahy.

Tuto šestidílnou sérii sponzoruje the Association of Architecture Organizations (AAO), ve spolupráci s partnery programu: Danish Architecture Center (DAC), Chicago Architecture Center (CAC), CAMP (Centrum architektury a městského plánování), Boston By Foot, AIA New York/Center for Architecture a Los Angeles Conservancy.

Všechny procházky se uskuteční online přes Zoom a vstupenky lze zakoupit pouze jako balíček všech šesti měst.

📆 DALŠÍ PLÁNOVANÉ VYCHÁZKY:

SO 20/02 NEW YORK CITY: HISTORICKÁ LITINOVÁ ČTVRT SOHO (@centerforarch)

SO 27/02 LOS ANGELES: STARÁ ELEGANCE (@laconservancy)

DATUM BUDE UPŘESNĚNO – KODAŇ: SKANDINÁVSKÝ PŮVAB (@danisharchitecturecenter)

🇬🇧 In Prague, Renaissance and Baroque landmarks effortlessly shake hands with Modernist, Brutalist, and contemporary architecture. Join the Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP) architecture critic Adam Gebrian (@agebrian)for this virtual exploration into Prague’s surprising layers.

This six-part series is sponsored by the Association of Architecture Organizations (AAO), in collaboration with program partners the Danish Architecture Center, Chicago Architecture Center, Boston By Foot, CAMP (Prague), AIA New York/Center for Architecture, and the Los Angeles Conservancy.

All sessions will be held via Zoom, and are available for purchase as a six-session package only.

📆 UPCOMING WALKS:

SAT 20/2 NEW YORK CITY: SOHO CAST IRON HISTORIC DISTRICT (@centerforarch)

SAT 27/2 LOS ANGELES: VINTAGE COOL (@laconservancy)

DATE TBA – COPENHAGEN: SCANDINAVIAN COOL (@danisharchitecturecenter)
______
📸 @janmaly

CAMP Praha

BUBNY-ZÁTORY • Jeden z prvních projektů v území brownfieldu Bubny-Zátory, který jste mohli vidět na výstavě Praha zítra, má za sebou kolaudaci. Holešovický Student House @the_fizz_, vyrostl u křižovatky ulic Na Zátorách a Partyzánská. Nabízí moderní ubytování až pro 650 studentů, jehož součástí jsou také společenské prostory, terasa či podzemní parkoviště. Ve spodní části najdete kromě vstupní haly také komerční prostory pro obchody či služby.

🔎 Zajímají vás další plánované projekty v nové čtvrti Bubny-Zátory? Navštivte virtuální výstavu Praha zítra u nás na blogu v sekci EXPO.
___________
Autor: Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o. • Pavel Hnilička, Marek Řehoř @pavelhnilickaarchitects

Spolupráce: Jana Kafková, Lucie Cutáková, Petr Bočan, Antonín Topinka

CAMP Praha

NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV 🚂 • V dnešním pokračování přednáškového cyklu Velké změny Prahy se podíváme na Žižkov a jeho nákladové nádraží, které čeká velká proměna.

Rekonstruovaný památkově chráněný objekt, nové městské parky, školky a školy, ale také protažená tramvaj až na Jarov nebo stovky nových bytů.

To vše se blíží k realizaci v tomto brownfieldu, kde se za poslední dobu odehrálo mnoho důležitých kroků.

👉🏻Všechny představíme a budeme o nich diskutovat od 19.00 na campuj.online v sekci ŽIVĚ.
________
📸 @janmaly

CAMP Praha

TOP 5 ❄️🛷• Sněhová kalamita v Praze. Řidiči nadávají, ale sáňkaři jásají. Nejlepší kopec na sáňkování je sice ten za vaším domem, ale jestli rádi objevujete nové lokality, zkuste si zasáňkovat vedle hvězdárny. Zjistěte, odkud se vzaly malé kopečky na Jižňáku, prozkoumejte okolí, kde za několik let vznikne metro D, či vyzkoušejte sáňky jako dopravní prostředek z Bohnic až k Vltavě. Přinášíme vám pět míst, kde si kromě sněhu užijete i pohled do budoucnosti Prahy.

🔎 Více v novém článku na campuj.online

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA 🏗 • Jaká je budoucnost jednoho z největších nákladových nádraží v Česku? Nová čtvrť Bubny-Zátory zajistí domov pro 25 tisíc obyvatel, nabídne skvělé spojení s centrem, ale také letištěm díky chystané vlakové lince a vzniknout by tu měl i jedinečný projekt Vltavské filharmonie.

🔎 V novém článku na campuj.online představujeme další z pražských priorit, která významně změní tvář metropole.

CAMP Praha

MĚSTOVĚDA 🏘 • Připravili jsme pro vás nový přednáškový cyklus Městověda, ve kterém se vám bývalý primátor, docent městského stavitelství a nyní ředitel nově zřizované Sekce rozvoje města na @iprpraha, Tomáš Hudeček, bude snažit nastínit, jak městu lépe naslouchat a jak chápat naši malou roli v něm.

Úvodní díl do městovědy můžete sledovat ve čtvrtek večer od 19.00 na campuj.online.
__________
📸 @janmaly

CAMP Praha

PIŠTE PRO CAMPUJ.ONLINE 📝 • Pláště s nápisem GAMA už se u nás nenosí, ale odkaz Karla Pragera nezapřeme. Centrum architektury a městského plánování totiž stojí i na základech jeho vize, že ve stavebnictví a architektuře je potřeba mluvit a hlavně spolupracovat.

🔎 Hledáme redaktory pro magazín campuj.online o architektuře a urbanismu v Praze, kteří budou pravidelně psát články na vybraná témata. A pokud je některé téma vašemu srdci opravdu blízké, můžete sami přicházet s návrhy a stát se součástí redakční rady.

📥 Své CV a vybraný text o Praze a jejím rozvoji nebo na téma z programu CAMPu nám zašlete na email bartl@ipr.praha.eu do 8. února 2021.

Těšíme se na spolupráci! 👋🏻

CAMP Praha

PRAHA VČERA • V našem historickém okénku na campuj.online navštívíme barokní usedlost Bertramka. Věděli jste, že zde v letech 1787 a 1791 krátce žil a pracoval Wolfgang Amadeus Mozart? Pod střechou Bertramky dokonce napsal poslední část jedné ze svých nejznámějších oper, Dona Giovanniho.

Nahlédněte do prostor této národní kulturní památky prostřednictvím fotografií z archivu @iprpraha.

CAMP Praha

DEPOZITÁŘ NG • @ngprague vybrala architektonický návrh pro svůj nový depozitář od studia Jika-cz. Bude stát v pražských Jinonicích a jeho součástí bude prostor pro odbornou prezentaci děl, výtvarné dílny, přednášky a vzdělávací programy určené veřejnosti.

Návrhy představují tři navzájem propojené kvádry. Zlaté podhledy a lehkost horních pater jsou v kontrastu s brutalistní podestou, nad kterou se vznášejí. Připomínají vám návrhy tvaroslovím a některými pohledy Pragerovi kostky? Podle nás by se mu to prostě líbilo. Těšíme se.

CAMP Praha

JOB ALERT • Hledáme dalšího kempíka do týmu na pozici PR specialist(k)a! Máte zkušenosti v PR a nadšení pro architekturu a městské plánování, které chcete předávat dalším?

📥 Pošlete nám své CV a motivační dopis na kariera@ipr.praha.eu do 8.2.2021.

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA • Jak Prahu změní nová linka metra D? Budování čtvrté dráhy metra je jednou z nejvýznamnějších, ale také nejdražších staveb, které Prahu v příštích deseti letech čekají. V novém článku na campuj.online jsme pro vás sepsali vše, co musíte o modré lince pražského metra vědět.

👉🏻 Tuto i další z pražských priorit můžete objevit také prostřednictvím online verze výstavy „Praha zítra?“. Navštivte ji v sekci EXPO u nás na blogu a vyzkoušejte i virtuální komentovanou prohlídku výstavy s Adamem Gebrianem (@agebrian).

CAMP Praha

HUMANS OF CAMP ⛺️• V dalším článku rubriky Humans od CAMP vám představíme Janu Kosteleckou a Silvii Luběnovou, které v našem týmu plní jedno z nejdůležitějších poslání: vymýšlejí a organizují programy pro děti a mládež.

Před šesti lety objevily polskou knížku DOMEK, která srozumitelně a poutavě představuje architekturu těm nejmladším čtenářům. Učarovala jim na první přečtení a zatoužily po českém překladu. Žádný tuzemský nakladatel o ni však neměl zájem. Chopily se příležitosti a vydaly ji samy pod hlavičkou nového @nakladatelstvi_jakost. Od té doby se snaží dětem vnuknout zájem o město.

👉🏻 více na campuj.online

CAMP Praha

PRAHA VČERA 🎞 • Už v prosinci jsme se prostřednictvím fotek z archivu @iprpraha podívali do areálu nemocnice na Bulovce. Ve druhém díle naší historické výpravy se podíváme na její další dostavbu ze 30. let, kdy vznikly další 3 samostatné budovy – pavilon infekčních chorob, pavilon radiologie a pavilon kožní. Všechny tři nesou znaky funkcionalismu, který byl v té době velmi populární. Každý se však může pyšnit jiným pojetím detailů i originálním provedením…

Více v novém článku z rubriky Praha včera na campuj.online.
____________
📸 archiv @iprpraha • Radioléčebný ústav pro léčení zhoubných nádorů • František Xaver Nevole • 1936

CAMP Praha

ARCHITIPS 🔎 • Víte, že každých 14 dní přispívá Adam Štěch (@okolo_architecture) svými architips na blogu campuj.online? Inspirace na čtení, filmy, výstavy, podcasty o městě, architektuře a urbanismu totiž není nikdy dost!

V nejnovějším článku věnovanému postmoderně vybírá 5 inspirativních tipů, kde se o epoše plné barev a podivných tvarů dozvíte víc.
__________
📸 Chris Redgrave – Vlastní dům architekta a teoretika postmoderny Charlese Jenckse z let 1979–1985 je jednou ze 17 postmoderních staveb ve Velké Británii, které dostaly památkovou ochranu.

CAMP Praha

PROGRAM NA LEDEN • Jsme zpátky! Prozatím online na našem blogu a prostřednictvím streamů, brzy snad i přímo v CAMPu. V lednu vás čeká vše, co máte rádi – přednáškové cykly Urban Talks, Velké změny Prahy, Udržitelné město a na konci měsíce i oblíbená talk show Camping Ondřeje Cihláře.

📆 Celý program najdete už nyní na webu a FB.

CAMP Praha

CAMP DĚTEM 👦🏻👧🏻 • Máte doma malé architekty a urbanisty, kteří potřebují během vánoční pauzy zabavit? Na campuj.online v sekci EDU jsme pro vás připravili pracovní listy a projekty, které si mohou děti vypracovat z domova. Bude vám stačit tiskárna, nůžky, lepidlo, pravítko a psací potřeby🖍📐📝✂️

Vymodelují si s námi Novou scénu Národního divadla, navrhnou dostavbu domku u řeky, nebo si postaví svou vlastní lávku.

Příjemnou zábavu👋🏻

CAMP Praha

TOP 5 ⛪️ • Jaké kubistické, funkcionalistické nebo neogotické stavby se ukrývají uprostřed činžovních domů? Byl dřív vnitroblok nebo kostel?

V novém článku na campuj.online jsme pro vás vybrali pět nejzajímavějších kostelů, které schovaly politické a další historické okolnosti.
_______
📍 Betlémská kaple na Žižkově (architekt Emil Králíček, 1913)

CAMP Praha

PRAHA VČERA 🎞 • Praha má šest velkých nemocnic. Některé, jako třeba ta v Motole, jsou tvořeny kompaktními celky budov s poměrně stejnorodou architekturou. Jiné, mezi které se řadí i Nemocnice Na Bulovce, jsou poskládány z různorodých a na sobě nezávislých staveb a škála slohů tu může sahat od neorokoka po brutalismus.

A právě na Bulovku nás zavedou dnešní archivní snímky. Přestože současný neutěšený stav rozlehlé libeňské nemocnice k návštěvě dvakrát neláká, před necelými 100 lety působil komplex budov majestátně. Architektonické styly jednotlivých pavilonů se dobře vyjímají na skalnatém vršku, po kterém se nemocnice rozrůstala až do konce druhé poloviny 20. století.

👉🏻 Více v novém článku na campuj.online
________
📸 archiv @iprpraha

CAMP Praha

CAMP VÁNOCE 🎄 • Jak už možná víte, zítra nám začíná vánoční pauza. CAMP neon bude až do ledna zhasnutý a přesné datum otevření upřesníme na základě vládních opatření.

👉🏻 Pokud ještě dnes chcete navštívit výstavu, potěšit své blízké CAMP merchem a dát si něco dobrého z naší kavárny, jsme tu pro vás do 19.00.

Přejeme vám pohodové Vánoce a těšíme se na vás v novém roce!

Vaši Kempíci 🖤

CAMP Praha

CAMP VÁNOCE 🎄• Sháníte poslední dárky pro své blízké? Nebo si jen chcete udělat radost? V našem knihkupectví najdete kromě CAMP merche i tyto krásné tisky od @jaromir_svejdik a @nikola.logosova.

Zastavit se pro ně máte možnost ještě celý tento týden, než nám začne vánoční pauza. Jsme tu pro vás od 9.00 do 19.00.

CAMP Praha

KNIHY, KAM SE PODÍVÁŠ • Víte, že máme v CAMPu přes 660 knih a magazínů o architektuře a urbanismu? Vyberte si v online databázi na camp.libib.com a vybraný titul vám na vyžádání připraví kustodi ke čtení. Pak už se s šálkem kávy můžete v tichu naší studovny ponořit do čtení! 🖤

CAMP Praha

URBAN TALKS • Do předposledního dílu Urban Talks tohoto roku jsme si pozvali kurátorku, spisovatelku a kritičku architektury – Beatrice Galilee. Začátkem roku ji vyjde nová kniha Radical Architecture of the Future, dříve pracovala pro magazín @iconeye a působila jako kurátorka Muzea moderního umění (@themuseumofmodernart) v New Yorku. V rámci platformy The World Around se snaží propojovat architekty a designéry z celého světa, aby si mohli lépe předávat své zkušenosti i znalosti.

Jak mohou počítačové hry ovlivnit architekturu? A jak se vyvíjí a proměňuje prostředí, ve kterém žijeme? Na tyto a další otázky odpoví Beatrice už dnes večer od 19.00 na campuj.online v sekci ŽIVĚ.
________
@beatricegalilee

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA ONLINE • Výstava Praha zítra? Pražské priority je nyní i na campuj.online! V sekci EXPO najdete komentovanou prohlídku s Adamem Gebrianem (@agebrian), všech 25 pražských priorit, ale také krátké rozhovory s radními Prahy.

Projektům z výstavy se do podrobna věnujeme také na blogu v tématickém cyklu článků "Praha zítra?". A až nám to situace dovolí a neon CAMPu se opět rozsvítí, budete opět moci hlasovat pro své priority pomocí žetonů.

Jedné z priorit je věnován dnešní večer – od 19:00 streamujeme na campuj.online přednášku o Dvoreckém mostu, který propojí Smíchov a Pankrác.
__________
📸 @janmaly

CAMP Praha

@ovarchitekti získali Dezeen Award v kategorii Business Building of the Year za návrh sídla @lasvitdesign a Českou cenu za architekturu – gratulujeme! 👏🏻

15. prosince se s @ovarchitekti potkáme v CAMPu – diskuzi budeme streamovat na campuj.online od 19.00.
_______
📸 @boysplaynice

CAMP Praha

URBAN TALKS • Už zítra streamujeme další díl přednáškového cyklu Urban Talks. Pozvání přijalo finské studio ALA (@ala_architects), jehož tvorbu představí jeden z jeho zakladatelů — Antii Nousjoki, který získal mimo jiné zkušenosti v ateliéru OMA Rema Koolhaase.

Mezi jejich nejznámější realizace zaslouženě patří budova centrální knihovny v Helsinkách z roku 2018. Přezdívá se jí OODI a její autoři ji pojali jako obývací pokoj národa. Mezi další významné projekty studia patří například divadlo a koncertní sál ve městě Kristiansand na jihu Norska nebo divadlo ve finském městě Lappeenranta u hranic s Ruskem. A pokud zrovna architekti z ALA nenavrhují kulturní budovy, pracují na dopravních stavbách — helsinském metru nebo letištním terminálu.

Sledujte ve středu od 19.00 na campuj.online. Dotazy přednášejícím můžete pokládat přes slido.com pod heslem campujonline.
__________
📸 Tuomas Uusheimo (@onarchitecture)

CAMP Praha

PRAHA VČERA • V novém článku rubriky Praha včera se vydáme do barokního skvostu v Troji, který se inspiroval stylem honosných vil v Itálii. Prostřednictvím fotografií z druhé poloviny 30. let se podíváme do celého barokního komplexu, zejména na sochařskou výzdobu jeho fasády a zahradu, která je navržena ve francouzském stylu.

Odkud vůbec pochází název zámku, který dal jméno celé čtvrti? 👉🏻 Více na campuj.online
__________
📸 Archiv @iprpraha (1936 – 1939)

CAMP Praha

TIP CAMPU 🏔• Až příště vyrazíte do Krkonoš a budete mít cestu ze Špindlerova Mlýna po modré stezce na Klínové Boudy, potkáte novou lávku, která překonává Hlubokou strouhu. Ta získala spolu s dalšími třemi stavbami čestné uznání Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu 2020.

Autoři lávky reagovali na minimum míst k odpočinku v okolí stezky, proto je lávka doplněna posezením s výhledem díky navržené lavičce, která se obrací směrem do údolí.

Jak se vám líbí?
______________
📸 @fa_ctu
Pedagogické vedení: Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk
Autorský tým: Tomáš Minarovič (autor konceptu), Michal Bílek, Jan Binter, Tereza Chvojková, Ondřej Králík, Matěj Kulhavý, Petra Lávová, Eliška Müllerová, Pavel Struhař

CAMP Praha

CAMPING ⛺️ • Jaké to je být zahradníkem ve městě? Jak funguje ateliér zahradních architektů, který patří mezi největší v Evropě? Zítřejší díl Campingu s Ondřejem Cihlářem se bude věnovat zahradám.

Pozvání na čaj z ešusu přijali dva architekti a odborníci přes krajinu: zakladatel @atelierflera – Ferdinand Leffler (@ferdinandleffler) a zahradník IPR Praha – Jan Richtr (@emauzskyzahradnik) 🌱

📡 Sledujte od 19.00 na campuj.online – sestříhané záznamy všech dílů najdete na @malltelevize
__________
📸 @janmaly

CAMP Praha

PRO PARALEN STYLOVĚ 🌡 • Potřebujete po víkendu doplnit zásoby roušek, paralenů a vitamínů? Pojďte s námi objevit nevšední architekturu všednosti — kouzlo starých lékáren. Na campuj.online jsme pro vás sepsali 5 tipů na pražské lékárny, ve kterých se zastavil čas.

Která je vaše nejoblíbenější? 💊

CAMP Praha

SEVERSKÁ CESTA • Snem každého turisty je zcela jistě odpočívadlo Uredd nacházející se v norském Gildeskålu. Jeho součástí je kromě obnoveného památníku, betonové terasy a lavic z fauského mramoru, také budova toalet organického tvaru. Z terasy se vám naskytne dechberoucí výhled do okolí, na vrcholky hor a přilehlý fjord, k jehož břehům můžete z terasy sestoupit po schodech.

Autorem odpočívadla je architektonické studio @hzarch, založené v roce 2007. Veškerou svou tvorbu staví na dvou základních pilířích, a to na zesílení sociální a ekologické udržitelnosti a vytváření cenově dostupné architektury.

Ve čtvrtek večer se můžete těšit na jejich online přednášku v rámci přednáškového cyklu Severská cesta. Sledujte od 19.30 na campuj.online a FB.

Akci pořádá spolek @kruh_cz
__________
📸 Steinar Skaar

CAMP Praha

ODKUD SE V PRAZE BERE VODA?🚰 • Čistíte si doma zuby Želivkou? Jeden člověk v Praze průměrně spotřebuje sto litrů vody za den. K pití nebo přípravě jídla přitom využije jen velmi malé procento. Zbytkem si čistí zuby, pere prádlo, zalévá kytky, myje nádobí, ruce i sám sebe. Téměř všechna voda tak proteče do kanalizace.

Ve městech jsme si už zvykli na to, že voda teče z kohoutků kdykoli chceme, jak se k nám ale vlastně dostane?

👉🏻 Více se dozvíte v novém článku na campuj.online
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

PRAHA VČERA 🎞• V archivu @iprpraha, jsme objevili fotografie zaniklého Černého pivovaru, funkcionalistického skvostu, který stále spoluutváří dolní stranu Karlova náměstí. Za jeho stavbou stojí architekti Karel Kotas, Ladislav Machoň, Alois Bílek a Jaroslav Benda.

👉🏻 V novém článku na campuj.online se podíváme, jaká je historie místa, kde se pivo vařilo již od roku 1377 🍻

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA • Jak víte, CAMP je bohužel uzavřen sakumprásk a s ním i výstava Praha zítra? Pražské priority.

📍Pokud však budete procházet kolem Nové radnice, můžete si 25 pražských priorit prohlédnout zde. Na Mariánském náměstí najdete výstavní panely věnující se stavebním prioritám hlavního města.

Vyzkoušejte také webovou aplikaci Praha Zítra, ve které si můžete vyfiltrovat všech 25 pražských priorit na mapě 👉🏻 praha.camp/praha-zitra

CAMP Praha

PRAHA DRAKŮM ZASLÍBENÁ🪁• Město je opět uzavřené a my tak trochu s ním. Na občasnou procházku ale můžete, což pro zachování zdraví i zdravého rozumu určitě doporučujeme. Až vyrazíte, zabalte si s sebou i draka. Praha je jim totiž zaslíbená.

👉🏻 Tipy na 5 nejlepších míst v Praze, kde bude pouštění draků zážitek, najdete už nyní na campuj.online!

CAMP Praha

URBAN TALKS • Je dobré a žádoucí stavět ze dřeva ve městech? Čím mohou dřevěné moderní bytové a veřejné budovy zkvalitnit a zpříjemnit život lidí v urbánním prostředí? Jak se bydlí, vzdělává a pracuje v moderní dřevostavbě? V dalším díle přednáškového cyklu Urban Talks na dotazy související s celosvětově sílícím trendem stavění ze dřeva odpoví německý architekt, profesor Felix Waechter (studio Waechter + Waechter Architekten BDA).

S krátkou úvodní prezentací vystoupí architekt Pavel Horák. Akce probíhá ve spolupráci se Salonem dřevostaveb.

Sledujte už dnes večer od 19.00 na campuj.online a našem FB. Dotazy můžete pokládat prostřednictvím slido.com pod heslem #campujonline.
___________
📸 Thilo Ross @thiloross • Budova Akademie pro mezinárodní spolupráci v německém Bonnu

CAMP Praha

REKONSTRUKCE INVALIDOVNY • Jak přistupovat ke konverzím historických budov? Jakou roli hraje stát, město a příspěvkové organizace? A co architektonická soutěž? Národní památkový ústav představil veřejnosti plán na rekonstrukci pražské Invalidovny. Doplnit by ji měla dvě moderní několikapatrová křídla v zadní (jižní) části podle návrhu Petr Hájek Architekti, které NPÚ přímo oslovil.

🗣Diskuzi, kterou pořádáme ve spolupráci s @npu.cz, můžete sledovat už tento čtvrtek od 19.00 na campuj.online a našem FB. Dotazy přednášejícím pak můžete pokládat na slido.com pod heslem #campujonline.

Pozvání přijali:
•Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ
•Jan Kasl, předseda ČKA
• Petr Hájek, architekt

Moderuje Adam Gebrian (@agebrian)

CAMP Praha

URBAN TALKS • Už dnes večer můžete sledovat stream dalšího dílu přednáškového cyklu Urban Talks, tentokrát se studiem, jehož zakladatel neexistuje…

Dash Marshall byl krásný starý bílý muž z Austrálie. Trojice architektů Amy Yang, Ritchie Yao, a Bryan Boyer si ho vymyslela, aby své nové kanceláři dodala na důvěryhodnosti. Jménem studia s nadsázkou reagují na problematiku rasové, genderové a třídní nerovnosti.

Design ovlivňuje náš každodenní život, proto při navrhování kladou důraz zejména na poznání klienta. Tento rok od Architect Magazine získali ocenění Next Progressive studio. Pomáhali Googlu s vývojem kancelářských prostor, MoMA přehodnotit jejich přístup k filantropii, spolupracovali také s IKEA či Bloomberg. Studio Dash Marshall představí jeden z jeho tří zakladatelů Bryan Boyer, který řídí oddělení Civic Futures.

📡 Vysíláme živě od 19.00 na campuj.online a FB. Dotazy přednášejícímu můžete pokládat na slido.com pod heslem #campujonline.
____________
📸 @markwickens @dashmarshall

CAMP Praha

CAMPUJ.ONLINE • Drazí návštěvníci, vzhledem k novým opatřením, která jsou platná od pondělí 12/10, upravujeme provoz CAMPu:

📡 PROGRAM
Všechny akce, u který je to možné, přesouváme do online režimu, jako tomu bylo na jaře. Streamy můžete sledovat na campuj.online nebo Facebooku. Diskuze probíhá pomocí slido.com.

☕️ KAVÁRNA
U našeho baru vás nadále obsloužíme. Pro posezení je vám k dispozici je vám prostor čítárny i atrium.
Nejvyšší možný počet lidí u jednoho stolu jsou 4.

🖼 VÝSTAVA
Expozice Praha zítra? Pražské priority a s ní i Černý sál se prozatím uzavřou. Jakmile bude výstava opět k dispozici, budeme vás informovat.

⏰ OTEVÍRACÍ DOBA
ÚT-PÁ 9:00 - 17:00

😷 OPATŘENÍ
K dispozici jsou vám hned u vchodu bezkontaktní zásobník na dezinfekci a teploměr. Budeme velmi rádi, pokud je automaticky využijete.
____________
📸 @janmaly

CAMP Praha

CAMPING • Současná situace nás opět nutí campovat online. Zítřejší Camping s Ondřejem Cihlářem vám však neuteče. Sledovat ho můžete na našem FB a campuj.online od 19.00.

Přivítáme Jana Vondráka z libereckého studia @mjolk_architekti, který představí nejen příběh záchrany prvorepublikového lesního koupaliště, ale i nedávno zrekonstruovanou vilu za Prahou. Architekti dům očistili od nevhodných úprav, které dům v průběhu času potkaly, místo přistavěné garáže navrhli novou hmotu hlavního vstupu a dbali přitom na maximální jednoduchost. Oko pozorného diváka architektury spatří v některých detailech řeč kubismu.

Druhým hostem bude Denisa Václavová, spoluzakladatelka festivalu 4+4 Dny v pohybu, který kulturně oživuje netradiční prostory. Jeho jubilejní 25. ročník kvůli letošním okolnostem nese motto “Všechno je jinak”. Festival můžete na různých místech navštívit už od pátku 9/10 – více informací na @ctyridny
________
📸 @boysplaynice

CAMP Praha

PRAHA ZÍTRA • Z důvodu konání festivalu FILM A ARCHITEKTURA 2020 pozastavujeme ve večerních hodinách výstavu Praha zítra. Prozkoumat pražské priority však můžete v následujících časech:

PÁ: 9:00 – 16:00
SO: 9:00 – 19:00
NE: 9:00 – 19:00
ÚT: 9:00 – 19:00

Od středy pak výstavu opět zpřístupňujeme po celou otevírací dobu CAMPu! Děkujeme za pochopení 🖤
____________
📸 @janmaly