Rethink architecture
Bloky a vnitrobloky

Bloky domů, ulice s obchody a soukromé vnitrobloky. Pro mnoho lidí je to představa ideálního města. Přitom ulice jsou často plné aut a vnitrobloky slouží popelnicím. Vnitrobloky představují mnoho prostoru k oživení míst, kde bydlíme a mohou pomoci při vytváření odolných měst vůči klimatickým změnám. Mohou také posílit sousedskou komunitu. Tak proč je až 80 % z nich zanedbaných? Jak se vypořádat s nachystanými překážkami a jak může oživený vnitroblok vypadat? Jak blokovou zástavbu zrevitalizovat s ohledem na udržitelnost? Jak se staví hotové město?

Akce se koná ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.