Rethink architecture
Cirkulární města

Jak můžeme minimalizovat odpady a následně materiály znovu využít? Jak vyrábět vlastní energii z odpadů? Jak nastavit cirkulární strategii měst? Čerpáme mnoho zdrojů, energie i materiálů. Města v Čechách potřebují asi polovinu veškeré energie, přitom více než 90 % energie pochází z uhlí a dalších neobnovitelných zdrojů. Celých 60 % odpadů v ČR pochází ze stavebnictví. Třetí přednáška z cyklu o městech představí principy cirkulární ekonomiky. Uslyšíte například Soňu Jonášovou z INCIEN nebo Stanislava Martinece za KOMA Modular.

Akce se koná ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.