Miroslav Šik: Big, Fun, Correct
CORRECT CITY

Dnešní města jsou formována tendencemi, které ho rozvíjí a brzdí současně. Třetí přednáška z cyklu, které přímo pro CAMP vytvořil švýcarsko-český architekt Miroslav Šik. První, zářijovou přednášku Miroslav Šik nazval Big City a věnoval se tématu města, které ovlivňují jevy jako je kumulace, koncentrace a zahušťování. V říjnu hovořil o tzv. „fun city“, městu práce, sociálních interakcí a rodinného života, jehož určujícím prvkem je rozvíjející se elán a energie. Cyklus nyní zakončí úvaha o „correct city“, ideálním městě navrženém elitami pro obyvatele všech vrstev včetně těch slabších.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.