Praha zítra?
Florenc + Těšnov 21

Jak se promění území brownfieldu Masarykova nádraží a ústředního autobusového nádraží Florenc? V roce 2021 proběhl mezinárodní urbanistický workshop Florenc 21. Vítězný návrh byl pro dopracován do podoby urbanistické studie s regulačními prvky. Hlavní město Praha současně zadalo týmům, které se umístily na sdíleném 2. místě, zpracování ideových architektonicko-krajinářských studií parku Těšnova, a to včetně možnosti transformace severojižní magistrály. V rámci veřejné prezentace architekti představí všechny tři dokončené studie. Kromě zástupců českých studií (UNIT architekti, A69 architekti, M2AU) se prezentace a diskuze zúčastní i zástupci zahraničních zpracovatelů – agps architecture, LOLA Landscape Architects a de Architekten Cie.

Related

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.

Listen to Iwan Baan talking about the exhibition in CAMP on Bloomberg Connects. Download the app for free.