Prague tomorrow?
Florenc + Těšnov 21

Jak se promění území brownfieldu Masarykova nádraží a ústředního autobusového nádraží Florenc? V roce 2021 proběhl mezinárodní urbanistický workshop Florenc 21. Vítězný návrh byl pro dopracován do podoby urbanistické studie s regulačními prvky. Hlavní město Praha současně zadalo týmům, které se umístily na sdíleném 2. místě, zpracování ideových architektonicko-krajinářských studií parku Těšnova, a to včetně možnosti transformace severojižní magistrály. V rámci veřejné prezentace architekti představí všechny tři dokončené studie. Kromě zástupců českých studií (UNIT architekti, A69 architekti, M2AU) se prezentace a diskuze zúčastní i zástupci zahraničních zpracovatelů – agps architecture, LOLA Landscape Architects a de Architekten Cie.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.