Tomáš Hudeček: Městověda
Městověda II.

Tak jako lidé žijí mezi ostatními lidmi, tak i městské organismy žijí mezi dalšími městy, a to v tzv. systému osídlení. Jak se v něm k sobě chovají? Jsou to přátelé či soupeři? Jsou jejich vztahy pevné a neměnné? A jak tyto vztahy vypadaly dříve, co s nimi dělá současný vývoj, zmenšující se svět, globalizace či pandemie? Na tato a další témata se zaměří v pokračování první série přednášek Tomáš Hudeček, bývalý primátor, docent městského stavitelství a v současné době mj. také ředitel sekce rozvoje města Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Related

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →