Tomáš Hudeček: Cityscience
Městověda II.

Tak jako lidé žijí mezi ostatními lidmi, tak i městské organismy žijí mezi dalšími městy, a to v tzv. systému osídlení. Jak se v něm k sobě chovají? Jsou to přátelé či soupeři? Jsou jejich vztahy pevné a neměnné? A jak tyto vztahy vypadaly dříve, co s nimi dělá současný vývoj, zmenšující se svět, globalizace či pandemie? Na tato a další témata se zaměří v pokračování první série přednášek Tomáš Hudeček, bývalý primátor, docent městského stavitelství a v současné době mj. také ředitel sekce rozvoje města Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.