Daniel Prokop: Slepé skvrny
O chudobě a nerovnostech v české společnosti

Jak moc je český národ chudý? Jak lze problémy s chudobou řešit? Jak je měřena a jaké jsou její skryté podoby? Na první z přednášek Daniela Prokopa se zaměříme na chudobu. Ukážeme si sociální nerovnosti v širším pohledu, podíváme se na ně z hlediska ekonomického i sociálního kapitálu. Budeme se zabývat typy regionálních socioekonomických problémů, od destabilizující chudoby rodin k socioekonomickému znevýhodnění regionu, včetně specifik Prahy. Budeme mluvit i o vlivu daňového a dávkového systému a jejich dopadů na míru chudoby v různých částech společnosti i regionech.

Related

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →