Daniel Prokop: Blind Spots
O chudobě a nerovnostech v české společnosti

Jak moc je český národ chudý? Jak lze problémy s chudobou řešit? Jak je měřena a jaké jsou její skryté podoby? Na první z přednášek Daniela Prokopa se zaměříme na chudobu. Ukážeme si sociální nerovnosti v širším pohledu, podíváme se na ně z hlediska ekonomického i sociálního kapitálu. Budeme se zabývat typy regionálních socioekonomických problémů, od destabilizující chudoby rodin k socioekonomickému znevýhodnění regionu, včetně specifik Prahy. Budeme mluvit i o vlivu daňového a dávkového systému a jejich dopadů na míru chudoby v různých částech společnosti i regionech.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.