Rethink architecture
Satelity

Obíhají kolem metropolí a stále se rozrůstají. Často jsou degradované na noclehárny a jejich obyvatelé musí za běžnými aktivitami jezdit autem. Jak v satelitních čtvrtích probudit komunitní život? Jak může stávající historická zástavba srůst s novostavbami? Jak ovlivní nárůst obyvatel infrastrukturu nejen dopravní, ale i tu modro-zelenou, technickou, vodovodní či kanalizační? Jak satelitní čtvrtě přizpůsobit na změnu klimatu? Třetí přednáška z cyklu „Jak se staví hotové město“ představí problematiku satelitů a výzvy, kterým místní obyvatelé i samosprávy čelí.

Foto: Ing. arch. Filip Ditrich

Related

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →