Rethink architecture
Udržitelná města

Ve městech žije 55 % lidí na světě a v ČR je to dokonce 70 %. Města tak tvoří náš základní životní prostor. I proto způsobují větši nu uhlíkových emisí a velkým dílem přispívají ke klimatické změně. Další přednáška z cyklu o městech představí obecné principy udržitelnosti v městském prostředí i konkrétní příklady udržitelných čtvrtí. Jak navrhovat města tak, aby byla sociálně, ekonomicky i ekologicky udržitelná? Které odborníky je vhodné zapojovat a jaké procesy používat? Jaké jsou realizované příklady udržitelných čtvrtí v Česku i v zahraničí? Astrid Mayer, ředitelka Freiburg Future Lab, představí udržitelné město Freiburg (EN s českými titulky)

Related

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →