Rethink architecture
Udržitelná města

Ve městech žije 55 % lidí na světě a v ČR je to dokonce 70 %. Města tak tvoří náš základní životní prostor. I proto způsobují větši nu uhlíkových emisí a velkým dílem přispívají ke klimatické změně. Další přednáška z cyklu o městech představí obecné principy udržitelnosti v městském prostředí i konkrétní příklady udržitelných čtvrtí. Jak navrhovat města tak, aby byla sociálně, ekonomicky i ekologicky udržitelná? Které odborníky je vhodné zapojovat a jaké procesy používat? Jaké jsou realizované příklady udržitelných čtvrtí v Česku i v zahraničí? Astrid Mayer, ředitelka Freiburg Future Lab, představí udržitelné město Freiburg (EN s českými titulky)

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.