Praha zítra?
EN
Vltavská filharmonie, kdo vybere vítěze?

Po 150 letech vyhlíží Praha nový koncertní sál, který splní požadavky 21. století. Tato budova se stane živým a otevřeným kulturním prostorem pro všechny její návštěvníky, jak z hlediska akustiky, kapacity, dispozičních možností, technického zázemí, tak architektury a urbanismu. Vltavská filharmonie by měla být také iniciačním bodem přeměny jednoho z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů, transformačního území Holešovice Bubny Zátory. Na její podobu byla, po vzoru mnoha evropských měst, vypsána mezinárodní architektonická soutěž. Kdo jsou členové poroty a jaké jsou jejich zkušenosti? Přijďte se jich zeptat přímo do CAMPu.

Related

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →