Praha zítra?
Tlumočeno do ČZJ
Talk
Czech Sign Language
Železniční mosty pod Vyšehradem

Železniční most pod Vyšehradem je jedním z 18 pražských mostů přes řeku Vltavu. Přes 120 let spojuje břehy Podolí a Smíchova, v současné době však rozděluje společnost. Most je nyní nejslabším místem trati, bude muset obsloužit současnou i budoucí poptávku po železniční dopravě. To může být zajištěno jen kombinací navýšení provozní rychlosti vlaků a přidáním třetí koleje. Na konci roku 2022 tak připravila Správa Železnic soutěžní dialog. Přijďte se podívat na prezentaci vítězného návrhu a zapojit se do další diskuze nad budoucností mostu i nové železniční zastávky Praha-Výtoň.

Za účasti:

  • Zdeněk Hřib | Magistrát hlavního města Prahy
  • Jiří Pospíšil | Magistrát hlavního města Prahy
  • Pavel Paidar | Správa železnic
  • Pavel Ryjáček | Fakulta stavební ČVUT
  • Ondřej Boháč | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
  • Marek Zderadička | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
  • Iveta Torkoniaková | 2T Engineering
  • Pavel Štorch | Nebourat - Zachraňme železniční most pod Vyšehradem
  • Jaroslav Pašmik | Praha 5
  • Jan Recman | Praha 2
Related

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.

Listen to Iwan Baan talking about the exhibition in CAMP on Bloomberg Connects. Download the app for free.