Prague tomorrow?
Czech sign language
Talk
Czech Sign Language
Železniční mosty pod Vyšehradem

Železniční most pod Vyšehradem je jedním z 18 pražských mostů přes řeku Vltavu. Přes 120 let spojuje břehy Podolí a Smíchova, v současné době však rozděluje společnost. Most je nyní nejslabším místem trati, bude muset obsloužit současnou i budoucí poptávku po železniční dopravě. To může být zajištěno jen kombinací navýšení provozní rychlosti vlaků a přidáním třetí koleje. Na konci roku 2022 tak připravila Správa Železnic soutěžní dialog. Přijďte se podívat na prezentaci vítězného návrhu a zapojit se do další diskuze nad budoucností mostu i nové železniční zastávky Praha-Výtoň.

Za účasti:

  • Zdeněk Hřib | Magistrát hlavního města Prahy
  • Jiří Pospíšil | Magistrát hlavního města Prahy
  • Pavel Paidar | Správa železnic
  • Pavel Ryjáček | Fakulta stavební ČVUT
  • Ondřej Boháč | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
  • Marek Zderadička | Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
  • Iveta Torkoniaková | 2T Engineering
  • Pavel Štorch | Nebourat - Zachraňme železniční most pod Vyšehradem
  • Jaroslav Pašmik | Praha 5
  • Jan Recman | Praha 2
Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.