Jak bude vypadat území soutoku Berounky a Vltavy? Výstava výstupů mezinárodní krajinářské soutěže představuje koncept území i jednotlivé dílčí projekty, jako je předpolí Radotínské a Černošické lávky, obnova údolnice Berounky nebo nové bezpečné propojení historických center Zbraslavi a Radotína. Ukáže také příměstský park, první svého druhu v České republice, který bude sloužit nejen k rekreaci obyvatel Prahy, ale hlavně bude jedním z nástrojů, jak snižovat dopady klimatické změny. Na výstavě bude možné shlédnout všechny 4 nejlepší návrhy a její součástí budou i komunitní projekty pro objevování krajiny.

Projekt „Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny” je financován z fondů EHP a Norska 2014–2021 programu CZ-ENVIRONMENT.

Výstava je v Bílém sále.

Hi! In September 2022, we launched the basic version of the new website. We performed user testing before the launch, but the real user testing is the one that is happening right now.

We'd love to hear how you're using the site, if you can think of ways to improve it, if there's anything missing, or if you've come across any errors. Thank you!

Give us feedback →

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.

Listen to Iwan Baan talking about the exhibition in CAMP on Bloomberg Connects. Download the app for free.