Jak bude vypadat území soutoku Berounky a Vltavy? Výstava výstupů mezinárodní krajinářské soutěže představuje koncept území i jednotlivé dílčí projekty, jako je předpolí Radotínské a Černošické lávky, obnova údolnice Berounky nebo nové bezpečné propojení historických center Zbraslavi a Radotína. Ukáže také příměstský park, první svého druhu v České republice, který bude sloužit nejen k rekreaci obyvatel Prahy, ale hlavně bude jedním z nástrojů, jak snižovat dopady klimatické změny. Na výstavě bude možné shlédnout všechny 4 nejlepší návrhy a její součástí budou i komunitní projekty pro objevování krajiny.

Projekt „Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny” je financován z fondů EHP a Norska 2014–2021 programu CZ-ENVIRONMENT.

Výstava je v Bílém sále.

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.