#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filter
838 projects
Housing
Plan

Baugruppe Budínova – Bulovka

Project name:
Spolkové bydlení Budínova – Bulovka
Location:
Praha 8 – Libeň
Budínova
Bulovka
Typology:
Housing
Status:
Plan
Project start:
2021
Total investment:
CZK 45 million
Flats number:
20
Updated:
1/22/2023
Sources:
IPR Praha, Akční plán rozvoje bydlení v hl. m. Praze do roku 2025