#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filter
838 projects
Public space
Construction

Sídliště Solidarita

Project name:
Architektonicko – urbanistická studie veřejných prostorů sídliště Solidarita
Location:
Praha 10
Studio:
Roháč Stratil architektonický ateliér, s. r. o.
Investor:
MČ Praha 10
Typology:
Public space
Status:
Construction
Project start:
2014
Updated:
12/18/2020
Sources:
Roháč Stratil architektonický ateliér, s. r. o.
01/03