#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filter
838 projects
Public space
Urban planning proceedings

Bělohorská street

Project name:
Bělohorská street reconstruction
Location:
Praha 6 – Břevnov
Bělohorská
Studio:
The Prague Institute of Planning and Development
Investor:
Capital City of Prague
Author:
Anna Přibylová, Jan Šépka, Jitka Brablecová, Michaela Kloudová, Monika Habrová, Petra Hrubešová
Associates:
Jan Zalabák, Matěj Čech, Pavla Pelčíková, Zuzana Rejchová
Engineer:
METROPROJEKT Praha a.s., PUDIS a.s.
Typology:
Public space
Status:
Urban planning proceedings
Project start:
2015
Total investment:
CZK 250 million
Updated:
3/12/2024
Sources:
IPR Praha, iprpraha.cz

Plácek konec Chlumského

Nároží na Malovance

Rozšíření ulice u Drinopolu

Předprostor školy Marjánka

Křižovatka pod Královkou

01/05

Plácek konec Chlumského