#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filter
838 projects
Culture
Study

Kongresové centrum

Project name:
Dostavba Kongresového centra Praha
Location:
Praha 4 – Nusle
5. května
Studio:
OCA Barcelona Architects, scp., CMC architects, a.s.
Investor:
Kongresové centrum Praha, a.s.
Typology:
Culture, Public space
Status:
Study
Updated:
12/18/2020
Sources:
Kongresové centrum Praha, a.s.

Nadhledová vizualizace předprostoru Kongresového centra Praha

Vizualizace prostoru před dostavbou Kongresového centra Praha

Vizualizace dostavby Kongresového centra Praha, pohled mezi budovy

Vizualizace dostavby Kongresového centra Praha, pohled napojení budov

Vizualizace předprostoru Kongresového centra Praha, výstup z metra C

Fotografie současného stavu, pohled na parkoviště Kongresového centra Praha

Fotografie současného stavu, východní pohled

Fotografie současného stavu, pohled na parkoviště Kongresového centra Praha

Fotografie současného stavu, severní pohled

Fotografie současného stavu, pohled z lávky přes Pankrácké náměstí

01/10

Nadhledová vizualizace předprostoru Kongresového centra Praha