#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filter
838 projects
Public space
Building permit proceedings

Malostranské náměstí

Project name:
Revitalizace Malostranského náměstí
Location:
Praha 1 – Malá Strana
Malostranské náměstí
Architect:
Martin Hájek
Investor:
Capital City of Prague
Typology:
Public space
Status:
Building permit proceedings
Project start:
Q4 2017
Total investment:
CZK 147 million
Updated:
3/12/2024
Sources:
IPR Praha

Vizualizace finální podoby, pohled z Letenské ulice

Vizualizace finální podoby

Vizualizace finální podoby, pohled na kašnu

Vizualizace finální podoby, pohled z Karmelitské ulice

Vizualizace finální podoby, pohled z Mostecké ulice

Vizualizace finální podoby, pohled na horní náměstí

Vizualizace finální podoby, pohled z Letenské ulice

Fotografie současného stavu, pohled na bývalé parkoviště

Fotografie současného stavu, pohled směrem k Letenské ulici

Fotografie současného stavu, pohled na kostel sv. Mikuláše

01/10

Vizualizace finální podoby, pohled z Letenské ulice