Wed
discussion
Czech Sign Language
transcription
Stream
Praha zítra? Palmovka

Palmovka a její okolí má díky své návaznosti na centrum města obrovský potenciál a zároveň je těžištěm celé spodní části údolí Rokytky. Vzhledem ke své poloze a pozici dopravního uzlu hromadné dopravy má mnohé předpoklady pro rozvoj, který ale musí být koordinovaný a koncepční. Městská část Praha 8 proto zadala zpracování územní studie Palmovka, kterou pořídil odbor územního rozvoje Magistrátu HMP a zpracovala kancelář UNIT architekti.

Výslednou studii představí:

  • náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček
  • ředitel UZR Filip Foglar
  • místostarosta Prahy 8 pro územní rozvoj Radomír Nepil
  • místostarosta Prahy 8 pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík
  • hlavní architekt UNIT architekti Filip Tittl

Akce je tlumočena do českého znakového jazyka a opatřena simultánním přepisem.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.