2023
Stream
Představení vítězného návrhu soutěžního dialogu: Rohanský a Libeňský ostrov

Kdo bude spoluvytvářet budoucí podobu Rohanského a Libeňského ostrova? Území o 56 hektarech od Hlávkova mostu po špičky Libeňských kos čeká v následujících letech proměna. Po dvouleté přípravě byl v dubnu 2022 vyhlášen mezinárodní soutěžní dialog, jehož výsledkem je krajinářská studie Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova. Čtyři vybrané týmy složené z ateliérů z Belgie, Nizozemí i České republiky paralelně navrhovaly budoucí podobu tohoto veřejného prostranství. Návštěvníci se budou moci seznámit se soutěžními návrhy, které jim představí jejich autoři. Speciální pozornost bude věnována prezentaci vítězného týmu.

Akce se koná v českém jazyce, přednáška vítězného týmu bude v anglickém jazyce.

Akce probíhá v Černém sále. Sezení není číslované. Pokud divák s platnou vstupenkou neobsadí své místo nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem akce, jeho právo na dané místo bude přenecháno návštěvníkům bez rezervace.

Related

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.