rezervace
Tue
discussion
Czech Sign Language
transcription
Stream
Tichá voda břehy mele

Řeka je silný element, který funguje svým způsobem nezávisle na městě. Přesto mu ale může pomoct v oblasti udržitelnosti a energetiky. Jakou roli může řeka hrát k docílení větší odolnosti vůči klimatickým změnám? Spousta světových měst aktuálně hledá například možnosti, jak využít řeku k přizpůsobení se extrémním výkyvům počasí. Má Vltava také potenciál stát se symbolem udržitelného rozvoje Prahy?

Pozvání do diskuze přijali:

Petr Hlaváček / Rada MHMP

Štěpán Špoula / IPR Praha

Tomáš Voříšek / společnost SEVEn

Jiří Rosický / Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Miloslav Šindlar / ŠINDLAR group

Related
by category

Explore CAMP's expert curated audio content on Bloomberg Connects. Download the app for free.