#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Bydlení
Studie

Bubny-Zátory

Celý název:
Nová čtvrť Holešovice Bubny-Zátory
Lokace:
Praha 7 – Holešovice
Nábřeží Kapitána Jaroše
Za Viaduktem
Architekt:
Pelčák a partner architekti, s.r.o., Thomas Müller Ivan Reimann Architekten
Investor:
Beta Development, s.r.o., Bubny Development, s.r.o, ČSAD Praha holding a.s., DELTA HOLEŠOVICE, a.s., ENTRUST, s.r.o., FINEP Holešovice a.s., FINEP Modřany a.s., JABLOTRON ALARMS a.s., Junák - český skaut, z. s., LESS MESS STORAGE s.r.o., OMNIPOL a.s., Port 7 s.r.o., PREdistribuce, a.s., RPC a.s., Skanska Gamma Project Company, s.r.o., Skanska Kappa Project Company, s.r.o., UNIPETROL RPA, s.r.o., VISIONARY s.r.o., Česká republika
Typologie:
Bydlení, Doprava, Infrastruktura, Kanceláře, Kultura, Landscape, Mixed-use, Obchod, Občanská vybavenost, Rozvojové území, Transformační území, Veřejné prostranství, Školství
Stav:
Studie
Zahájení:
2024
Dokončení:
2040
Počet bytů:
11000
Aktualizováno:
24. 5. 2023
Zdroj informací:
Pelčák a partner architekti, s.r.o., Thomas Müller Ivan Reimann Architekten, IPR Praha

Urbanistická situace řešeného území

Nadhledová vizualizace území, jižní pohled

Nadhledová vizualizace území, severní pohled

Fotografie současného stavu

Fotografie současného stavu

Fotografie současného stavu

Fotografie současného stavu

Fotografie současného stavu

01/08

Urbanistická situace řešeného území

Dlouhodobě opuštěné drážní prostory okolo železničního nádraží Praha-Bubny jsou z pražských brownfieldů jedinečné díky svému umístění v těsném sousedství samotného středu města. (Blíž centra Prahy je z transformačních ploch už pouze Masarykovo nádraží.) Dnes je území kvůli rozsáhlému areálu nádraží neprostupné a brání přirozenému propojení dvou živých čtvrtí – Letné a Holešovic. Názor na transformaci Bubnů se vyvíjí po dlouhá desetiletí, vedle náročné dopravní situace komplikuje proces také rozdělení území mezi řadu vlastníků. Aby Praha pomohla sjednotit záměry jednotlivých vlastníků s potřebami města, zadala v loňském roce zpracování podrobné územní studie, jejíž autory jsou architektonická studia Pelčák a partner architekti a Thomas Müller Ivan Reimann Architekten. Studie se bude schvalovat v tomto roce a s vlastní výstavbou se pak počítá od roku 2024.

Nová čtvrť Bubny-Zátory by měla zajistit domov až pro 25 tis. obyvatel v 11 tis. bytech. Hlavní rezidenční částí bude v jižní polovině území s výškovou hladinou přibližně 6 až 8 podlaží. (Podobný počet podlaží mají například části Smíchova nebo Vinohrad z počátku 20. století.) V severní části území budou byty doplněny o administrativní budovy, jejichž výšková hladina může v některých místech dosáhnout úrovně 18 až 21 podlaží. Odhad celkového počtu nově vzniklých pracovních míst je 29 tis. Ve středu území vznikne jako zelené „srdce“ nové čtvrti centrální park o rozloze 6 ha, který kromě nabídky sportovních a rekreačních aktivit propojí břeh Vltavy s Výstavištěm a Stromovkou. Dopravně bude nová čtvrť výborně napojena na metro, tramvaje, pěší a cyklistické trasy, a dokonce na železnici, která nejen že z území nezmizí, ale její význam naopak ještě vzroste díky modernizaci trati Praha–Kladno a vzniku nového spojení centra města s ruzyňským letištěm. Architektonickými symboly nové čtvrti se stanou dva důležité kulturní monumenty – Památník ticha v budově bývalého vlakového nádraží připomínající násilné dějiny 20. století a nový koncertní sál, na jehož podobu bude vypsána samostatná mezinárodní architektonická soutěž.