#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Stavební řízení

Park Vítkov

Celý název:
Obnova parku na vrchu Vítkově
Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Praha 8 – Karlín
Architekt:
Jan Červený
Kancelář:
Ateliér IAV, Ateliér Sendler, Ateliér Steiner a Malíková
Investor:
hlavní město Praha
Projektant:
Masák & Partner, s.r.o.
Typologie:
Landscape, Občanská vybavenost, Sport, Veřejné prostranství
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
Q2 2015
Dokončení:
2030
Investice:
100 mil. Kč
Aktualizováno:
30. 3. 2021
Zdroj informací:
hlavní město Praha
01/04

Úprava vrchu Vítkov je letitým dluhem (nejen) pražské veřejnosti. Studie úprav z roku 2016, kterou se aktualizovalo starší řešení z roku 2000, si klade za cíl modernizaci parku a zejména jeho doplnění potřebnou vybaveností infrastrukturou. Studie byla zpracována s vědomím a východiskem, že se díky státní symbolice vrchu zdaleka nejedná pouze o běžný pražský park. Další skutečností, která činí park mimořádným, je jeho obrovská rozloha umocněná zajímavou a jednoznačnou morfologií.

Hlavní myšlenkou celé úpravy je snaha vrch ponechat v původní přírodní podobě, nezahltit ho výraznými objekty a vsadit na skvělé přednosti Vítkova - výsadní místo v morfologii Prahy, se kterým je spojena přítomnost dosud nedoceněných výhledů na město. Úpravy se týkají všech složek parku. Stávající páteřní cesta - monumentální promenáda vedoucí k Národnímu památníku by měla být zobytněna. Profil komunikace rozdělený v současnosti výškově na silnici a chodníky bude výškově i materiálově scelen a ve své šířce 14 m určen zejména pěším návštěvníkům parku. Ke zobytnění přispějí také vodní prvky. Tak, aby nenarušily siluetu kopce, mají být pod nejvyšší úroveň umístěny objekty vyhlídkové restaurace a bistra s veřejnými záchody. Tato vybavenost zásadním způsobem rozšíří nabídku a atraktivitu parku.

Z parkoviště za památníkem vznikne víceúčelová plocha (piazetta) vhodná pro konání různých akcí. Piazzetta s gejzírem bude tvořit civilní završení promenády, kterým dosud byla slepá apsida památníku se svými propagandistickými významy.

Nejdůležitějším tématem studie úprav Vítkova je zlepšení dostupnosti parku. Výrazným způsobem k ní přispěje plánovaný výtah z pěšího tunelu mezi Žižkovem a Karlínem až na samý vrchol kopce. Zatímco dostupnost vrchu ze Žižkova se se zrušením dráhy na úpatí kopce stále zlepšuje, napojení z Karlína zůstává kvůli železniční trati opatřené vysokými opěrnými zdmi stále problematické. Výraznější posun v této otázce se neobejde bez aktivní účasti Prahy 8. Jistou nadějí jsou současné snahy o vytvoření (resp. obnovení) železniční zastávky Karlín. Cestou k překonání trati by mohla být i aktivní spolupráce s investory, kteří budou připravovat novou výstavbu u severní paty kopce.

Průběžnou obnovou prochází vybavení parku mobiliářem, herními prvky a drobnou architekturou. Samozřejmou součástí průběžných i plánovaných investic jsou citlivé vegetační úpravy reagující nejen na současný stav a památkové danosti, ale i na nejnovější požadavky a v neposlední řadě na klimatickou situaci. V návrhu se pracuje se skutečností, že jižní strana kopce je slunečná s rozvolněnou vegetací a pozůstatky ovocných sadů a vinic, zatímco severní strana kopce má lesní, divočejší charakter.