#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Studie

Územní studie Libuš

Celý název:
Územní studie sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš
Lokace:
Praha-Libuš
Praha 12 – Kamýk
Architekt:
UNIT architekti s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
David Tichý, Filip Tittl, Jitka Molnárová, Michal Kohout, Šárka Jahodová, Zdenka Kornoušková Říhová
Spolupráce:
David Pfann, Jana Pyšková, Květoslav Syrový, Vladimír Ledvina
Typologie:
Bydlení, Doprava, Infrastruktura, Kanceláře, Občanská vybavenost, Rozvojové území, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q4 2018
Aktualizováno:
8. 2. 2022
Zdroj informací:
IPR Praha, praha.eu
01/03

Řešené území obsahuje několik vzájemně propojených urbanistických úkolů. Územní studie by měla pomoci vytvořit plnohodnotné centrum lokality ve vazbě na potenciál vzniku stanice metra linky D. Zároveň je v území třeba nalézt dlouhodobou vizi pro křehkou oblast sídliště a zkoordinovat velké množství již běžících záměrů v území.

Územní studie představuje důležitý nástroj k usměrnění nové energie směrem k dobudování kvalitního, reprezentativního centra i postupné obnově obytné lokality. Tento dokument je analytickým podkladem pro zpracování územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš, která bude důležitým krokem k nalezení celkové sjednocující vize území tak, aby nové vstupy do území dostaly jasný koordinační rámec.