#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Infrastruktura
Studie

Hradební korzo

Celý název:
Koncepční studie Hradební korzo
Lokace:
Praha 1 – Nové Město, Staré Město
Kancelář:
Aoc architekti s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Spolupráce:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Typologie:
Infrastruktura, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q4 2018
Aktualizováno:
21. 9. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha, Aoc architekti s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu – Revoluční ulice, pohled k Štefánikovu mostu

Vizualizace architektonického návrhu – Revoluční ulice, pohled k náměstí Republiky

Vizualizace architektonického návrhu – Klimentská ulice

Axonometrie architektonického návrhu – Národní, Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží

Axonometrie architektonického návrhu – Revoluční, Štefánikův most, Dvořákovo nábřeží

01/05

Vizualizace architektonického návrhu – Revoluční ulice, pohled k Štefánikovu mostu

Hradebním korzem se označuje soustava ulic na rozhraní Starého a Nového Města vedoucí ve stopách staroměstských hradeb od Národní třídy přes ulici 28. října, Na Příkopech, náměstí Republiky až po Revoluční ulici. Historicky jde o jednu z nejstarších pražských promenád a jejímu významu pro město čas nic neubral. Cílem Prahy je tyto prostory lépe propojit, zvýšit jejich kvalitu a vylepšit podmínky pro chodce, cyklisty a městskou hromadnou dopravu. Architektonickou koncepci této proměny zpracuje na základě soutěže architektonický ateliér Aoc ve spolupráci s IPR Praha.

Koncepce bude definovat pravidla, intenzitu a podobu využívání veřejného prostoru a bude podkladem pro kvalitní využití městské obchodní třídy. Zváží a určí také pravidla pro charakter a organizaci povrchů, typ a umístění mobiliáře. Pro zlepšení mikroklimatické situace v území bude třeba postupná obměna stávajících stromů a vytvoření nové zelené osy města, proto studie Hradebního korza nabízí nové umístění prvků vegetace včetně rozvahy, jak hospodařit s dešťovou vodou. Důležitým zadáním je také vytvoření podmínek pro případné budoucí zavedení tramvajové dopravy v celé délce Hradebního korza s návazností na trati na Václavském náměstí a na náměstí Republiky, což by výrazně zlepšilo mobilitu v celé délce korza a jeho lepší dostupnost z jiných částí města. V případě automobilové dopravy dojde k zásadním změnám uzavřením průjezdu Prašnou branou a také z Jungmannovy ulice do Perlové a omezením dopravy v části Národní třídy. Tak bude možné rozšířit oblast pěší zóny již od křížení Národní třídy s ulicí Spálenou až po ústí náměstí Republiky do Revoluční ulice.