Michaela Hečková
Jak se dělají ulice 21. století? Revoluční se stane novou městskou třídou

Revoluční ústí severním koncem u opěrné kamenné zdi na vltavském nábřeží, na jihu se plynule rozevírá do nejasného trojúhelníkového tvaru náměstí Republiky. Ulice je také významnou vstupní bránou do území bývalých staroměstských hradeb, které do 18. století vedly od dnešního Štefánikova mostu až po most Legií. Dnes tudy však denně projede kolem 15 000 aut. Chybí přímé napojení ulice a řeky, které je pro chodce zásadní. Město proto zadalo IPR za úkol zpracovat zadání pro koncepční studii proměny celého prostoru. Dokument byl vypracován ve spolupráci s ateliérem Aoc architekti v čele s Ondřejem Císlerem. Chystá se rozšíření chodníků či zasazení nového stromořadí. Vzniknout by mělo také malé náměstíčko na rohu Klimentské. Místo asfaltu dostane ulice dlažbu, rychlost se sníží na 30 km/h. Ulice se tak stane příjemnější nejen pro chodce, ale i cyklisty.

Dnes tudy však denně projede kolem 15 000 aut. Chybí přímé napojení ulice a řeky, které je pro chodce zásadní. Město proto zadalo IPR za úkol zpracovat zadání pro koncepční studii proměny celého prostoru. Dokument byl vypracován ve spolupráci s ateliérem Aoc architekti v čele s Ondřejem Císlerem. Chystá se rozšíření chodníků či zasazení nového stromořadí. Vzniknout by mělo také malé náměstíčko na rohu Klimentské. Místo asfaltu dostane ulice dlažbu, rychlost se sníží na 30 km/h. Ulice se tak stane příjemnější nejen pro chodce, ale i cyklisty.

Vltava na dohled

Ještě před 70 lety stávaly u řeky na konci ulice Revoluční Eliščiny lázně. Ve své době šlo o nejvýstavnější neogotickou budovu v Praze, která výzdobou a velikostí odpovídala Josefským kasárnám neboli dnešnímu obchodnímu centru Palladium na náměstí Republiky. Výrazný zásah do urbanismu představovala také výstavba řetězového mostu císaře Františka Josefa I. v letech 1865–68, která iniciovala souvislou a historizující zástavbu širokého bulváru. Později, v roce 1951, jej nahradil železobetonový Švermův, od roku 1997 pak Štefánikův most. Rozšířením vozovek jeho nájezdů na úkor parcely zaniklého rohového domu Eliščiných lázní se zabránilo uzavřít Revoluční ulici koncovým nárožním objektem. Severní hrana regulovaného vltavského nábřeží mezi ulicemi Klimentskou, U Nemocenské pojišťovny a nábřežím Ludvíka Svobody byla koncem 30. let 20. století zastavěna několika bloky rozsáhlých monumentálních architektonických solitérů významných ministerstev, jako jsou Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sociální ústav pro okresní nemocenskou pokladnu či blok obytných domů pro pojišťovnu Generali. Území vyústění ulice Revoluční se nachází v pohledově exponované poloze a spoluvytváří panorama vltavského nábřeží. V bezprostřední blízkosti tu spatříte významné památky – Novomlýnskou vodárenskou věž, Vávrův mlýn a kostel svatého Klimenta.

Třicet nových stromů, rozšířené chodníky a pohodlný přístup na zastávky. Rekonstrukce ulice Revoluční by měla být dokončena v roce 2025.
Zdroj: IPR

Městský bulvár příjemný pro chodce

Revoluční je spolu s ulicí Národní a Na Příkopě součástí tzv. Hradebního korza, původního staroměstského opevnění, na nějž vznikla studie v roce 2020. Úpravy samotné ulice Revoluční jsou zaneseny v koncepční studii, kterou v roce 2018 zpracovalo studio Aoc architekti ve spolupráci s IPR. Dokument však musel reagovat na požadavky právě nadřazené Koncepce Hradební korzo. Naposledy byl proto aktualizován v únoru letošního roku. Jeho podstatou je potvrzení role a dotvoření ulice Revoluční. Jedná se totiž o naprosto ojedinělé místo, jehož proměna dokáže ovlivnit celý systém okolní městské dopravy, a to i v návaznosti na nábřeží. Hlavní cíl studie je jednoznačně čitelný – ulice Revoluční by se měla stát novou městskou třídou neboli plnohodnotným městským bulvárem.

Sjednocená pražskou mozaikou. Tak bude vypadat ulice Revoluční.
Zdroj: IPR

Všechny druhy dopravy na jednom místě

Koncepční studie Revoluční z roku 2018 byla navržena tak, aby došlo k základním dohodám mezi klíčovými aktéry procesu. Konkrétně jde především o Dopravní podnik hlavního města Prahy, městskou část Praha 1, město Praha, ale i o Národní památkový ústav, Technickou správu komunikací nebo Policii České republiky. Stísněný prostor ulice Revoluční je dnes zatížený všemi myslitelnými druhy dopravy. Vyžaduje proto nastavení komplikovaného konsensu, který staví na dílčích ústupcích jednotlivých aktérů. Základní koncepce respektuje proporční rozložení prostorových nároků jednotlivých typů dopravy. Pořadí priorit je přitom, jak už bylo naznačeno, následující – na prvním místě chodci, pak MHD, cyklodoprava a nakonec automobilová doprava. Co se týče parkování, studie navrhuje krátkodobé zastavení v ulici pro zásobování, rezidenční parkování chce naopak rozptýlit do okolních ulic.

 Pohodlí pro nástup na městskou hromadnou dopravu, chodce i cyklisty.
Zdroj: IPR 

30 nových stromů

Rekonstrukce ulice je tedy spojena primárně s dopravním řešením. Chodníky se dočkají rozšíření, ulice bude nově doplněna lavičkami, koši, stojany na kola i pítky. Počítá se také s umístěním restauračních zahrádek v ose nového stromořadí. V křižovatce ulic Revoluční a Řásnovky budou nově umístěny přechody na všech jejích ramenech. V části ulice vznikne také nový cyklopruh. V místech změny nivelety vozovky jsou zrušeny nepohodlné „trojschody“. Místo nich jsou navrženy nájezdové rampy. Přesunuta bude zastávka tramvaje „Dlouhá třída“: nově bude umístěna blíže k řece a v obou směrech zde vzniknou širší ostrůvky pro větší bezpečnost cestujících. Oproti původnímu návrhu bude v ulici snížena také rychlost na 30 km/h a povrch vozovky bude hladce vydlážděn. Hluku, který by mohla způsobit dlažba se ale není třeba obávat. Akademické studie totiž potvrzují, že při rychlosti pod 35 km/h se podílí na celkovém hluku především motor a ne povrch vozovky jako takový. Snížená rychlost tak hlučnost značně omezí. Využití dlažebních kostek naopak pomůže zajistit také dostatek zadržování dešťové vody a tím pádem i vláhy pro nové stromořadí. V ulici totiž přibude až 30 nových stromů. Asymetrické stromořadí na západní straně ulice počítá s vysázením jerlínu japonského. Kořenový systém stromů bude chráněn litinovými mřížemi. Dnešní parkoviště v nájezdu do Klimentské ulice nahradí nová příjemná pobytová plocha s lavičkou a vzrostlým platanem. Do prostoru bude možné umístit také zahrádku či Pražské židle & stolky. Na studii navazuje rekonstrukce veřejného prostranství před obchodním domem Kotva, kde se zruší zastřešený vstup do podzemního supermarketu a zároveň zde přibudou místa k posezení.

Součástí proměny je také nově vzniklé náměstíčko se solitérním stromem.
Zdroj: IPR

Celkové předpokládané náklady činí 120 mil. Kč. Rekonstrukci ulice Revoluční se plánuje na rok 2024. Do konce roku 2021 pak bude vybrán dodavatel projektové dokumentace. Dle rychlosti projednání lze předpokládat dokončení v roce 2025.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.