#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
841 projektů
Doprava
Studie

Olšanská ulice

Celý název:
Urbanisticko-architektonická studie Olšanské ulice
Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Olšanská
Olšanské náměstí
Kancelář:
UNIT architekti s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Filip Tittl, Michal Kohout, David Tichý
Spoluautor:
Šárka Jahodová, Roman Hrabánek, Natálie Glukman, Veronika Peňázová
Spolupráce:
Land05 s. r. o., Martina Forejtová, Martina Havlová, Vladimír Novák, Monika Šafářová
Projektant:
Syrový - dopravní ateliér, s.r.o., Květoslav Syrový, David Pfann, Alexandra Andreea Bajan, Lukáš Novák
Typologie:
Doprava, Veřejné prostranství, Infrastruktura
Stav:
Studie
Zahájení:
2022
Dokončení:
2035
Aktualizováno:
2. 4. 2024
Zdroj informací:
iprpraha.cz

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: UNIT architekti s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: UNIT architekti s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: UNIT architekti s.r.o.
01/03

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: UNIT architekti s.r.o.

Ulice Olšanská v Praze 3 – Žižkově je významnou a velkoryse založenou třídou, nyní lemovanou převážně administrativními budovami, která má potenciál nebýt jen tepnou sloužící převážně dopravě, ale i vyhledávaným územím pro setkávání a pobyt.

Připravovaná urbanisticko-architektonická studie, má za cíl zlepšit podmínky pro pěší, cyklistickou i hromadnou dopravu, zkoordinovat plánované investiční záměry v území a nastavit regulaci pro další rozvoj okolí ulice tak, aby vznikla plnohodnotná městská třída. Součástí studie bude také řešení nového krajinného propojení podél severní strany Olšanských hřbitovů, které do území přinese novou rekreační osu, nové rekreační vybavení a další rozšíření systému zelené infrastruktury města.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy