#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Studie

Rezidence Malešická

Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Malešická
Architekt:
Eduard Trembulak, Ian Bryan, Katka Chalániová, Patrik Kovaľ, Peter Hričovec
Kancelář:
IAN BRYAN ARCHITECTS, s.r.o.
Investor:
Rezidence Ontario s.r.o.
Autor:
Eduard Trembulak, Ian Bryan, Katka Chalániová, Patrik Kovaľ, Peter Hričovec
Spoluautor:
Lucie Kapustová, Marcela Krupová
Spolupráce:
David Hruška, Michal Němec, Šárka Kubánková
Projektant:
IAN BRYAN ARCHITECTS, s.r.o.
Statik:
OBERMEYER HELIKA a.s., Vojtěch Petřík
Typologie:
Bydlení, Občanská vybavenost
Stav:
Studie
Zahájení:
Q1 2020
Dokončení:
Q4 2025
Aktualizováno:
12. 10. 2021
Zdroj informací:
Metrostav Development a.s.
01/03

Cílem projektu novostavby je doplnit urbanistickou strukturu a navázat na funkci bydlení, která v lokalitě postupně nahrazuje sklady a obdobné provozy. Z hlediska urbanistického kontextu navrhovaný dům odpovídá měřítku okolních budov a má potenciál dotvořit nově vznikající urbanistickou strukturu. Zakládá novou linii parteru do Malešické ulice, jako do nové městské třídy, kde nabídne obchody a služby, které v nové rezidenční čtvrti prozatím chybí. Význam projektu je dán jeho polohou na Malešické ulici, která má potenciál stát se novou městskou třídou. Uspořádání tohoto rezidenčního bloku navazuje na urbanistické vztahy v okolí. Hmoty respektují stavební a uliční čáry okolní struktury. Klasický pražský blok je otevřen a vznikají tak dva objekty. To umožňuje prosvětlení prostoru dvora z východní a západní strany. Další perforace hmoty je v jižní a severní části v přízemí formou pasáží, čím je otevřen přístup pro rezidenty z navazujících ulic. Rezidenční objekty mají pět plnohodnotných a dvě ustoupená podlaží. Na severu se objekt snižuje o jedno podlaží – tzn. čtyři podlaží plus dvě ustupující. V jihovýchodní části naopak objekt graduje do lokální dominanty. Tato členitost hmoty tvoří příjemné rezidenční prostředí. Společné prostory dvora jsou tvořeny v kontrastu s racionální formou domu. Koncept zeleně má přírodní charakter a je pojímán jako mikroles. Zelené plochy tvoří svahovaný terén osázený zelení. V srdci dvora je umístěn jednoduchý vodní prvek a ve východní části pobytový altán s herními prvky. Dvůr se tak stává oázou v městském prostředí. Do dvora vstupují mírně vyvýšené předzahrádky bytů v přízemí. Společné prostory rezidentů jako je klubovna, sklad nářadí či myčka pro kola jsou přístupny přímo ze dvora, aby tak byl podpořen pobyt na dvoře a tím i sousedská komunita.