všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
764 projektů
Doprava
Studie

Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží

Celý název:
Koncepční zadání k záměru na veřejném prostranství, Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží
Lokace:
Praha 1 – Staré Město, Nové Město
Kancelář:
IPR Praha
Investor:
hlavní město Praha
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Autor:
Šimon Jiráček
Vojtěch Benedikt
Spoluautor:
Jakub Zuzula
Spolupráce:
David Hora
Jan Božovský
Jan Vybíral
Projektant:
sinpps s.r.o.
Typologie:
Doprava
Infrastruktura
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q3 2020
Dokončení:
Q3 2025
Investice:
65 mil. Kč
Aktualizováno:
20. 9. 2023

Vizualizace architektonického návrhu – ulice Křižovnická, zastávka Staroměstská

Vizualizace architektonického návrhu – ulice Křižovnická, Klementinum

Fotografie současného stavu – Smetanovo nábřeží, zastávka Karlovy lázně

Fotografie současného stavu, Smetanovo nábřeží – park Národního probuzení

Vizualizace architektonického návrhu – Masarykovo nábřeží, zastávka Národní divadlo

01/05

Vizualizace architektonického návrhu – ulice Křižovnická, zastávka Staroměstská

Křižovnická ulice, Smetanovo nábřeží a Masarykovo nábřeží jsou veřejným prostorem, který v současnosti nenaplňuje svůj potenciál. Území je zatíženo vysokým podílem individuální tranzitní dopravy, která svou intenzitou vyžaduje samostatný koridor, aby nedocházelo k omezování veřejné dopravy. Případné snížení dopravní zátěže by umožnilo sloučení dopravy veřejné a individuální v jeden dopravní pruh. Takto vzniklý prostor by mohl být využit pro promenádní účely, předzahrádky, nová stromořadí, místa pro zásobování či vznik cyklostezky, aby nemuseli cyklisté jezdit po chodníku. Zejména v těchto příležitostech se skrývá nevyužitý potenciál. S ohledem na kvalitu ovzduší dlužno říci, že nábřežní okolí Křižovnického náměstí je nejnezdravějším územím ve staroměstské části města z důvodu koncentrace částic PM10.