#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Studie

Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží

Celý název:
Koncepční zadání k záměru na veřejném prostranství, Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží
Lokace:
Praha 1 – Staré Město, Nové Město
Křižovnická ulice
Smetanovo nábřeží
Masarykovo nábřeží
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Autor:
Šimon Jiráček, Vojtěch Benedikt
Spoluautor:
Jakub Zuzula
Spolupráce:
David Hora, Jan Božovský, Jan Vybíral, Pavel Jeřábek, Rostislav Zapletal
Projektant:
sinpps s.r.o.
Typologie:
Doprava, Infrastruktura, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q3 2020
Dokončení:
2026
Investice:
65 mil. Kč
Aktualizováno:
28. 3. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu – ulice Křižovnická, zastávka Staroměstská

Vizualizace architektonického návrhu – ulice Křižovnická, Klementinum

Fotografie současného stavu – Smetanovo nábřeží, zastávka Karlovy lázně

Vizualizace architektonického návrhu – Masarykovo nábřeží, zastávka Národní divadlo

Fotografie současného stavu, Smetanovo nábřeží – park Národního probuzení

01/05

Vizualizace architektonického návrhu – ulice Křižovnická, zastávka Staroměstská

Křižovnická ulice, Smetanovo nábřeží a Masarykovo nábřeží jsou veřejným prostorem, který v současnosti nenaplňuje svůj potenciál. Území je zatíženo vysokým podílem individuální tranzitní dopravy, která svou intenzitou vyžaduje samostatný koridor, aby nedocházelo k omezování veřejné dopravy. Případné snížení dopravní zátěže by umožnilo sloučení dopravy veřejné a individuální v jeden dopravní pruh. Takto vzniklý prostor by mohl být využit pro promenádní účely, předzahrádky, nová stromořadí, místa pro zásobování či vznik cyklostezky, aby nemuseli cyklisté jezdit po chodníku. Zejména v těchto příležitostech se skrývá nevyužitý potenciál. S ohledem na kvalitu ovzduší dlužno říci, že nábřežní okolí Křižovnického náměstí je nejnezdravějším územím ve staroměstské části města z důvodu koncentrace částic PM10. Realizace 1. etapy proběhla v roce 2022, v současné době probíhá příprava 2. etapy, která by měla být dokončena do konce roku 2026.