#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Stavba

Libeňský most

Celý název:
Rekonstrukce Libeňského soumostí
Lokace:
Praha 7 – Holešovice
Praha 8 – Karlín, Libeň
Kancelář:
Bridge Structures s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Autor:
Oto Melter, Petr Tej, Tomáš Cach
Projektant:
Metrostav a.s., Metrostav TBR a.s., SATRA,spol.s r.o., Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Typologie:
Doprava, Infrastruktura
Stav:
Stavba
Zahájení:
Q4 2020
Dokončení:
2025
Investice:
2,18 mld. Kč
Aktualizováno:
21. 9. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha, Petr Tej

Vizualizace architektonického návrhu – Bubenské nábřeží

Vizualizace architektonického návrhu – Libeňský ostrov

Vizualizace architektonického návrhu – Rohanský ostrov

Vizualizace architektonického návrhu – Rohanský ostrov

Vizualizace architektonického návrhu – Rohanský ostrov

01/05

Vizualizace architektonického návrhu – Bubenské nábřeží

Studie představuje komplexní urbanisticko-architektonický návrh řešení Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Základním předpokladem návrhu je zachování historických Janákových obloukových konstrukcí – obloukového mostu přes Vltavu a stávajícího obloukového mostu přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy.

Obloukové mosty jsou propojeny nově navrženými trámovými konstrukcemi navazujícími tvarově na původní, ve skicách dochovaný Janákův návrh předpolí obloukových mostů. Trámové konstrukce tvoří předpolí obou obloukových mostů, inundační most nad Rohanským ostrovem a mosty přes Štorchovu a Voctářovu ulici. Souběžné s inundačním mostem jsou navrženy široké rampy pro pěší a cyklisty na Rohanský ostrov. Dále je zachován stávající klenbový most ve středu soumostí pro průjezd cyklotrasy A2.

Všechny prostory v mostních opěrách u historických obloukových mostů i u nových trámových konstrukcí jsou navrženy jako prostory pro občanskou vybavenost (kavárny, obchody, služby atd.). Je navrženo využití prostoru pod obloukovým mostem přes zaniklé rameno řeky Vltavy (piazzetta, skatepark, stage, ledová plocha) včetně přístupových schodišť. Součástí studie je kompletní návrh západní části ulice Štorchova (severně od Libeňského soumostí), ploch a povrchů pod soumostím a několik stromořadí v rámci řešených veřejných prostranství.