#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Školství
Stavební řízení

ZŠ Lyčkovo náměstí

Celý název:
Přístavba tělocvičny, jídelny a kuchyně k ZŠ Lyčkovo náměstí
Lokace:
Praha 8
Lyčkovo náměstí
Kancelář:
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.
Investor:
MČ Praha 8
Autor:
Jakub Havel, Petr Kouba, Jan Oppelt, Lukáš Velíšek
Typologie:
Školství
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
Q2 2019
Dokončení:
Q4 2020
Investice:
120 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.
01/03

Hlavním požadavkem je doplnit školské zařízení o chybějící tělocvičnu pro míčové hry a jídelnu s kuchyní. Děti chodí do jídelny a tělocvičen základní školy Petra Strozziho v Molákově ulici na sídlišti Invalidovna. Škola je dominantou tzv. Nového Karlína, zástavby, která na přelomu 19. a 20. století vyplnila prostor mezi Karlínským náměstím a Invalidovnou. Čtvrť charakterizuje jasný pravoúhlý systém uzavřených bloků s uličními stromořadími a jednotná výšková regulace. Lyčkovo (dříve Riegrovo) náměstí s formální parkovou úpravou je jejím ústředním prostorem.

Budova respektuje osovou symetrii náměstí. Půdorysně zalomená boční křídla odstupují od urbanisticky výjimečných diagonál Sovovy a Kubovy ulice. Půdorys školy má neobvyklý tvar W, který je mezistupněm mezi klasickou zástavbou respektující uliční čáru a moderními pavilónovými areály. Vznikají předprostory se zahradními úpravami. Výška hlavních říms bočních křídel odpovídá výšce průčelí činžovních domů. Oboje 16,5 m nad přilehlými chodníky. Střední část je o celé jedno podlaží vyšší (4. NP). Její strmá prejzová střecha s měděnou věží vystupuje v dálkových pohledech nad hřebeny okolních budov.

Pro přístavbu byly zvoleny materiály, u kterých předpokládáme „ušlechtilé stárnutí“, vlastnost důležitou v sousedství památky. Hlavní hmotu tělocvičny navrhujeme s fasádou z keramických lamel v odstínu terakoty shodném s barvou prejzové krytiny. Keramické lamely se "rozestupují" v horní části před bazilikálními okny. Kompaktní hmota tělocvičny je tak pokryta dvojí strukturou – plnou profilovanou, tvořenou deskami, a průhlednou, tvořenou keramickými žaluziemi, tzv. bagetami. Tvarovky (desky) budou mít na vnější straně vodorovnou profilaci odpovídající rozměrům a vzdálenostem keramických baget. Rytmus předstupujících a ustoupených ploch bude mít ve svislém směru rozměry 70 mm – 130 mm – 70 mm – 130 mm. Kompozici fasád doplňují obdélníky oken nezakryté lamelovou strukturou. Osvětlení jídelny je zajištěno rozměrnou, otevíratelnou prosklenou stěnou orientovanou do velkého anglického dvorku. Celou jednu stranu dvorku zaujímá pohodlné schodiště vedoucí na vstupní úroveň přístavby. Dřevěné stupně mohou sloužit jako hlediště venkovní scény.

Propojení s historickou budovou je navrženo v úrovni 1. PP a 1. NP. Bezbariérový provoz školy zabezpečí osobní výtah vestavěný do historické budovy a zdvihací plošina mezi vstupem a přízemím přístavby.

Tělocvična v 1. NP bude mít vnitřní rozměry 16 × 28 m a světlou výšku 7 m. Hrací plocha 14 × 26 m postačuje pro zájmový basketbal. Dalšími sporty budou florbal, volejbal a školní házená. Kuchyně a jídelna jsou umístěny v 1. PP. Zásobuje se krytým a uzavíratelným dvorem ve sníženém 1. NP. Mezi zásobováním a sklady se počítá s nákladním výtahem a samostatným služebním schodištěm. Kuchyně je navržena s mírnou kapacitní rezervou pro 900 jídel. Jídelna má u stolů 132 míst. Jídlo pro mateřskou školu v přízemí východního křídla bude dováženo chodbou v podzemí v tepelně izolovaných vozících a nově navrženým výtahem ve východním křídle historické budovy. Jídelna vybavená promítací a reprodukční technikou bude sloužit i pro kulturní a společenské akce.