#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Záměr

Seniorské bydlení Vejvanovského

Lokace:
Praha 11 – Chodov
Vejvanovského
Investor:
MČ Praha 11, hlavní město Praha
Typologie:
Bydlení
Stav:
Záměr
Zahájení:
2020
Dokončení:
2024
Investice:
60 mil. Kč
Počet bytů:
17
Aktualizováno:
13. 1. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha

Městská část Praha 11 transformuje nevyužitý objekt v obecním vlastnictví na ulici Vejvanovského v městské části Praha 11 na domov pro seniory s pečovatelskou službou. V objektu vznikne 17 bytů, z toho čtyři jednolůžkové a 13 dvoulůžkových. Zařízení bude určeno osobám se sníženou soběstačností z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu – především seniorům, kteří jsou částečně či zcela imobilní a s poruchami kognitivních funkcí. V domě budou sdílené společenské prostory, součástí projektu je také úprava přilehlé zahrady.