#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Studie

Družstevní bytový dům Exnárova

Lokace:
Praha 11 – Háje
Exnárova
Investor:
MČ Praha 11, hlavní město Praha
Typologie:
Bydlení
Stav:
Studie
Zahájení:
2020
Investice:
210 mil. Kč
Počet bytů:
60
Aktualizováno:
22. 1. 2023
Zdroj informací:
praha11.cz, IPR Praha

Městská část Praha 11 (MČ Praha 11) postaví nový družstevní bytový dům v ulici Exnárova v Praze Hájích. Výstavba domu by měla být financována širším bytovým družstvem s větším počtem podílníků, jehož členem by se měla stát také MČ Praha 11. V domě by mělo vzniknout celkem šedesát bytových jednotek a parkovací stání pro padesát šest vozů. Byty budou přednostně určeny pro preferované profese. Budova by měla obsahovat také prvky a technologie pro snížení jejích dopadů na životní prostředí a k adaptaci na změnu klimatu. Součástí projektu je rovněž komplexní řešení okolí budovy v návaznosti na veřejný prostor stávajícího sídliště.