#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Doprava
Studie

Korunovační

Celý název:
Revitalizace Korunovační ulice
Lokace:
Praha 7 – Bubeneč
Korunovační
Sládkova
Na Výšinách
Kancelář:
edit architects s.r.o.
Investor:
MČ Praha 7
Typologie:
Doprava, Infrastruktura, Landscape, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2021
Aktualizováno:
16. 2. 2022
Zdroj informací:
editarchitects.com, earch.cz
01/10

Před samotným zadáním architektům měla veřejnost možnost se zapojit prostřednictvím ankety “Společně po Letné”, které se zúčastnilo přes 800 respondentů. Za účasti zástupců radnice i architektů poté proběhla participace se školáky ZŠ Korunovační a setkání s občany ve Vodárenské věži, kde byl představen koncept studie k připomínkám. Na výsledné podobě studie se tak vedle odborníků z řad zástupců MČ Praha 7, Památkového ústavu, IPR, architektů, dopravních specialistů a dendrologů podílela také širší veřejnost, především pak místní obyvatelé.

Současná ulice Korunovační je prostorově velkoryse pojatá a má značný potenciál proměny v reprezentativní obytnou městskou třídu. Studio edit! architects v navržené studii koordinuje dílčí plánované projekty obnovy infrastruktury a navrhuje v souvislosti s přítomností školských zařízení nové uspořádání ulice s důrazem na zlepšení bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky provozu. Architekti se také zaměřují na zajištění podmínek pro obnovu a doplnění uličního stromořadí a kladou důraz na celkovou estetiku veřejného prostoru.

Studie počítá s desetimetrovým prostorem po obou stranách ulice funkčně rozděleným do tří pásem: stromořadí, chodníky a předzahrádky, které se tímto přiblíží zpět k domům a alespoň částečně tak ulici navrátí původního ducha.

V návrhu zůstává současný počet jízdních pruhů v obou směrech. Jsou zde navrženy nové přechody pro chodce, zvyšují se počty parkovacích míst včetně krátkodobých stání pro zásobování a přidává se řada bezpečnostních prvků.

Do studie se výrazně promítají zásady modrozelené infrastruktury, jejímž cílem je zkvalitnění veřejného prostoru prostřednictvím výrazné revitalizace a výsadby nové zeleně. V plánech se počítá s možností participace veřejnosti na podobě předzahrádek. Na těch se budou střídat trvalkové záhony, keře, okrasné traviny a solitérní vícekmenné keře.

Ke zlepšení zdravotního stavu stromů v hlavním stromořadí přispěje zvětšení objemu prokořenitelného prostoru v celé délce ulice, výměna substrátu a zvětšení plochy rabátek. Přísun vody ke stromům bude zajištěn i příčným spádováním chodníků a také možností využití vody z plochy vozovky mimo zimní období. Rovněž se plánuje vysadit nové stromy mimo hlavní stromořadí. Jejich výsadbou se zkvalitní veřejný prostor zejména na nárožích křižovatek s Korunovační ulicí.