Michaela Hečková
Městská třída bezpečná pro cyklisty i děti. Korunovační projde proměnou podle studia edit! architects

Procházka z Letenských sadů do Stromovky bude ještě příjemnější. Úprav se dočká oblast u Národního technického a Národního zemědělského muzea, takzvaný Letenský muzejní distrikt, ale i dvě konkrétní ulice – Nad Štolou a Korunovační. Koncepční studii pro tuto živou městskou třídu, jejíž část u ruského velvyslanectví nedávno změnila název na Ukrajinských hrdinů, zpracovalo architektonické studio edit! architects ve spolupráci s krajinářským ateliérem Rouge. Na celém procesu spolupracuje městská část Praha 7, hlavní město Praha a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Obyvatelé i návštěvníci Letné se mohou těšit na pohodlnější stávající a dva nové přechody, cyklopruh ve vozovce i upravené předzahrádky.

Hlavní stromořadí se podle návrhu rozroste na 86 stromů. Vedlejší pak na 42 stromů.

Zdroj: edit! architects

Společné plánování na Letné

Korunovační ulici čeká v blízké době řada změn. Studie koordinuje plánovanou obnovu vodovodu, krytu vozovky, části chodníků, stromořadí a dopravního značení. Navazuje také na projekt rozšíření bočního vstupu do ZŠ Korunovační a rekonstrukci dvou stávajících přechodů v úseku mezi ulicemi Nad Královskou oboru a Jana Zajíce. Cílem proto bylo sladit veškeré plánované úpravy, které budou postupně realizovány různými organizacemi, a zajistit jejich jasnou provázanost. K plánování byli ale přizváni také místní. Ještě před samotným zadáním architektům se mohli zapojit prostřednictvím ankety Společně po Letné. Celkem tuto možnost využilo přes 800 respondentů. Následovala diskuze se žáky ZŠ Korunovační a setkání s občany ve Vodárenské věži, kde byl koncept studie představen k připomínkám. Na výsledné podobě dokumentu se tak vedle odborníků z řad zástupců MČ Praha 7, Památkového ústavu, IPR, architektů, dopravních specialistů a dendrologů podílela také širší veřejnost, především pak místní obyvatelé s každodenní znalostí lokality. 

Současná ulice Korunovační je prostorově velkoryse pojatá a má značný potenciál proměny v reprezentativní obytnou městskou třídu. Studio edit! architects tak zohledňuje zmíněné dílčí plánované projekty obnovy infrastruktury a navrhuje nové uspořádání ulice. Důraz by měl být kladen především na zlepšení bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky provozu.

Chodci a cyklisté jsou v bezpečí

Studie počítá s desetimetrovým prostorem po obou stranách ulice. Rozdělen bude dále do tří pásem – stromořadí, chodníky a předzahrádky, které se přibližují zpět k domům a alespoň částečně tak ulici navrátí původního ducha. Na podobě předzahrádek by se měla podílet také veřejnost. Střídat se na nich budou trvalkové záhony, keře, okrasné traviny a solitérní vícekmenné keře.

Stromořadí, chodníky z pražské mozaiky a předzahrádky. Tak bude vypadat typický pohled Korunovační.

Zdroj: edit! architects

Vzhledem k plánovanému propojení dvou městských parků se nezapomíná ani na cyklisty. Cílem je zjednodušit a zpřehlednit průjezd ulicí na kole a umožnit cyklistům bezpečně vjet na chodník, a to zejména kvůli přítomnosti základní školy a dvou mateřských škol v ulici Na Výšinách. Naprostou novinkou je pak samostatný cyklopruh zřízený ve vozovce v obou směrech. Ten by měl sloužit zkušenějším cyklistům. Nově zde také najdeme místo 7 původních dokonce 38 stojanů na kola.

Zásadní novinkou jsou cyklopruhy ve vozovce v obou směrech jízdy.

Zdroj: edit! architects

Počet jízdních pruhů v obou směrech se zachovává. V ulici nebyl a nadále nebude kladen důraz na možnosti parkování. Přesto počet parkovacích stání vzroste ze 4 na 12. Doplní se také krátkodobé stání pro zásobování. Zatímco nyní chybělo zcela, v budoucnu zde bude 6 míst. Počítá se také s rozšířením stávajících chodníků a vznikem dvou nových, a to na křižovatce s ulicí Sládkova a na křižovatce s ulicí Jana Zajíce. Příčné přechody na křižovatkách s ulicemi Nad Královskou oborou a Jana Zajíce budou opatřeny bezpečnostními ostrůvky.

V předprostoru ZŠ Korunovační a na nároží s ulicí Na Výšinách jsou navrženy atypické odolné žulové lavičky.

Zdroj: edit! architects

Stromy čeká lepší budoucnost

Centrálním motivem kompozice třídy je stromořadí vzrostlých stromů rozmanitého stáří a druhového složení. Stromy tu dnes mají nedostatek vody a půdního vzduchu, trpí tak dlouhodobě stresem. Zlepšení jejich zdravotního stavu pomůže zvětšení objemu prokořenitelného prostoru v celé délce ulice, výměna substrátu a zvětšení plochy rabátek, což jsou prostory s hlínou ohraničenou kameny, které obklopují stromy rostoucí v městské zástavbě. Přísun vody ke stromům bude zajištěn i příčným spádováním chodníků a také možností využití vody z plochy vozovky, tedy kromě zimního období. Rovněž se plánuje vysadit nové stromy mimo hlavní stromořadí. Jejich výsadbou se zkvalitní veřejný prostor zejména na nárožích křižovatek s Korunovační ulicí. Zatímco v hlavním stromořadí porostou jírovec, jasan, jabloň a pajasan, v pásu u domů mimo něj budou vysazeny moruše, jírovec a jasan. Autorkou úprav je krajinářská architektka Jitka Tomsová z ateliéru Rouge.

Na výsledné podobě studie se podílela i veřejnost.

Zdroj: edit! architects

Více informací i celou studii najdete na stránkách MČ Praha 7a edit! architects.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.