#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Studie

Nové Dvory – územní studie

Celý název:
Územní studie Nové Dvory
Lokace:
Praha 4 – Lhotka, Krč
Praha 12 – Kamýk
Praha-Kunratice
Kancelář:
UNIT architekti s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha, Pražská developerská společnost, p. o.
Autor:
David Tichý, Filip Tittl, Michal Kohout
Spoluautor:
Jitka Molnárová
Spolupráce:
Barbora Tučanová, Dominika Bláhová, Petr Hrdlička, symbio studio s.r.o., Zdenka Kornoušková Říhová, Zuzana Lyčková
Typologie:
Bydlení, Infrastruktura, Landscape, Rozvojové území, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q1 2021
Aktualizováno:
16. 9. 2022
Zdroj informací:
iprpraha.cz, praha.eu, Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
01/04

Nové Dvory jsou z hlediska majetkového vlastnictví klíčovou lokalitou hl. m. Prahy, kde má město majoritní pozemkové vlastnictví s velkým potenciálem. Rozvoj celé této lokality je předurčen výstavbou stanice metra D Nové Dvory, která by měla být dokončena kolem roku 2028. Tato klíčová infrastrukturní investice města vyžaduje zodpovědný přístup k celé navazující lokalitě tak, aby došlo k adekvátnímu zhodnocení nemovitostních aktiv, koordinovanému rozvoji a přípravě celého území. Navíc je již v současné době také připravováno prodloužení tramvajové tratě.

V této souvislosti byla v roce 2019 iniciována změna územního plánu, která navýší kapacity v lokalitě, jež budou odpovídat potenciálu celého území. Pro tento účel je pořizována studie, která bude finalizována v roce 2022 a která určí základní parametry pro rozvoj celé lokality.

Cílem je, aby v Nových Dvorech vyrostla moderní městská čtvrť – obvodové centrum, která bude zahrnovat bytové domy, administrativní a obchodní prostory, kulturní centrum, školská a volnočasová zařízení. V horizontu 15 let by v Nových Dvorech mohlo vzniknout 1 600 až 2 000 městských nájemních bytů, 35 000 m² HPP komerčních a 60 000 m² HPP administrativních ploch.

Navrhovaná struktura je při okrajích řešeného území koncipována jako citlivé doplnění navazujících struktur s ohledem na výšku i typologii stávající zástavby. Na hlavních rozvojových plochách ve středu řešeného území a v okolí výstupu z budoucí stanice metra D je navržená struktura naopak koncipována jako kompaktní středněpodlažní bloková zástavba s vyšší mírou výškových dominant zdůrazňujících nároží a významné veřejné prostory.

rozloha pozemků – 150 000 m² hrubá podlažní plocha – 290 000 m² počet bytů – 2000